Šalis, kurioje gyvename

Generalinio konsulato atstovė dalyvavo ukrainiečių bendruomenės mitinge Čikagoje

Written by admin · 36 sec read

  Rugpjūčio 30 d. LR generalinio konsulato konsulė Laura Dilytė-Butkienė dalyvavo ukrainiečių bendruomenės Čikagoje surengtame mitinge, kurio metu protestuota prieš neteisėtą Ukrainos piliečių Olego Sencovo, Aleksandro Kolčenko, Nadijos Savčenko ir kitų sulaikymą bei įkalinimą. Mitingo organizatoriai ir dalyviai ragino JAV vyriausybę imtis veiksmų siekiant išlaisvinti Ukrainos politinius kalinius iš Rusijos Federacijos kalėjimų.

Diplomatė susirinkusiems pasakė kalbą, kurioje išsakė Lietuvos poziciją dėl neteisėto Rusijos Federacijos Rostovo prie Dono miesto teismo sprendimo įkalinti Ukrainos piliečius: „Lietuva griežtai smerkia Rusijos teismo sprendimą įkalinti Ukrainos piliečius – režisierių Olegą Sencovą ir visuomenės aktyvistą Aleksandrą Kolčenko. Lietuva remia Ukrainos poziciją, kad Rusijos teisėsaugos institucijų neteisėti veiksmai Ukrainos piliečių O. Sencovo, A. Kolčenko, taip pat lakūnės Nadijos Savčenko atžvilgiu, juos sulaikant, ribojant jų teises į gynybą ir kalinant, pažeidžia pagrindinius tarptautinės teisės principus, žmogaus teises ir pagrindines laisves.“

Nuotraukoje konsulė L. Dilytė-Butkienė kalba mitingo dalyviams (organizatorių nuotrauka)