Šalis, kurioje gyvename

Juodojo kaspino diena

Written by admin · 1 min read

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, rugpjūčio 23 dieną pradėdamas Juodojo kaspino dienos minėjimą Vašingtone, pažymėjo ilgą ir sudėtingą kelią, nueitą iki Ribentropo-Molotovo pakto žalos pripažinimo. Į minėjimą prie 2007 metais JAV sostinėje atidengto memorialo komunizmo aukoms susirinko JAV, Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos šalių pareigūnai, išeivių bendruomenių nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ž. Pavilionio teigimu, prireikė ištisų dešimtmečių, kad pasaulis suvoktų tikrąją slaptųjų Vokietijos ir Sovietų

Sąjungos susitarimų žalą Europai. Jis pridūrė, kad laisvės ir demokratijos sklaida pasaulyje yra tęstinis ir vis dar nepaprastai svarbus procesas – naujausioje tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“ ataskaitoje tik 87 valstybės pripažintos visiškai laisvomis, 12-oje šalių pastebėta pažanga, tačiau net 26-iose demokratijos sumažėjo.
Vašingtono apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkė Diana Vidutis priminė bendrą Baltijos šalių išeivių veiklą Vašingtone, kovojant už okupuotų šalių nepriklausomybės atkūrimą.
Minėjimo dalyviai pritarė Jungtinio Baltijos Amerikos nacionalinio komiteto pirmininko Karlo Altau kreipimuisi į JAV Kongresą su prašymu rugpjūčio 23-iąją oficialiai minėti Juodojo kaspino dieną, kaip tai yra daroma Europos Sąjungoje bei Kanadoje.
Viešosios ir užsienio politikos specialistų grupės Atlanto taryba vykdantysis viceprezidentas ir buvęs Prezidento George‘o W. Busho patarėjas Europos klausimais Damonas Wilsonas, padėjęs įrengti memorialą komunizmo aukoms Vašingtone, teigė, jog Baltijos šalys visada buvo vienos svarbiausių JAV sąjungininkių Europoje, o jų kova už laisvę ir dabartiniai pasiekimai įkvėpia net ir pačią JAV.
Juodojo kaspino diena minima prisimenant 1939 m. nacistinės Vokietijos ir sovietų Rusijos pasirašytą tarpusavio nepuolimo paktą, kurio papildomuose slaptuose protokoluose totalitarinės valstybės neteisėtai pasidalino įtakos sferomis Baltijos šalyse, Rytų Suomijoje, Lenkijoje ir tuomečiame Besarabijos regione, kuriuos vėliau okupavo.
 
Nuotraukoje (iš kairės į dešinę):  Jungtinio Baltijos Amerikos nacionalinio komiteto direktorius Karlas Altau, nevyriausybinio instituto “Atlanto Tarybos” viceprezidentas  Damon Wilson, Latvijos ambasadorius JAV Andris Razans, Estijos ambasadorė JAV Marina Kaljurand, Vašingtono apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkė Diana Vidutis ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis.