Šalis, kurioje gyvename

LR Generalinis konsulatas Čikagoje tęsia atranką konsulinio raštvedžio pareigoms užimti

Written by admin · 1 min read

Pasibaigus darbuotojo terminuotai darbo sutarčiai, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje pratęsia paraiškų teikimo terminą paskelbtai atrankai į raštvedžio pareigybę konsulinių pareigūnų padėjėjo funkcijoms atlikti.

Pagrindinių pareigų apibūdinimas:
– Konsulinis raštvedys iš lankytojų priima, peržiūri ir perduoda konsuliniams pareigūnams dokumentus konsuliniams ir notariniams veiksmams atlikti (dėl vizų, įgaliojimų, laikinų kelionės dokumentų,  LR paso ir asmens tapatybės kortelės, LR pilietybės, gyvenamosios vietos deklaravimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir pan.).
– Darbuotojas, einantis šias pareigas padeda besikreipiantiems pildyti anketas, rašyti pareiškimus, prašymus, teikia konsulinę informaciją asmeniškai, telefonu ir raštu, rengia atsakymų į paklausimus konsuliniais klausimais projektus.
– Dalyvauja rengiant įvairius konsulato renginius bei kultūrinius projektus, organizuojant LR rinkimus bei referendumus ir kt.

Reikalavimai kandidatams:
– Puikiai mokėti lietuvių ir anglų kalbas ne žemesniu kaip C1 lygiu;
– Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
– Išmanyti raštvedybos taisykles, žinoti diplomatinio protokolo ir etiketo reikalavimus;
– Būti susipažinus su LR teisės aktais, reglamentuojančiais LR diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
– Gebėti savarankiškai  organizuoti darbą, būti pareigingu ir mandagiu, mokėti bendrauti su lankytojais.

Kandidatų prašome iki 2015 m. birželio 26 d. 17 val. (Čikagos laiku) pateikti šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Kandidatų panašaus darbo patirtis ir pateiktos rekomendacijos bus vertinamos kaip privalumas.
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu    kons.cikaga@urm.lt arba adresu: Consulate General of the Republic of Lithuania, 211 E Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611.
Atrinkti kandidatai turės pateikti vieną, ne senesnę kaip vienerių metų, spalvotą fotonuotrauką ir užpildyti kandidato anketą su išsamiais asmens duomenimis. Gavus atitinkamų Lietuvos įstaigų išvadą apie kandidato tinkamumą dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, su darbuotoju 2015 m. vasaros pabaigoje bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.