Šalis, kurioje gyvename

LR Prezidentės ir Ministro Pirmininko laiškai įteikti Prezidento A. Linkolno muziejui

Written by admin · 1 min read

  Šiais metais, minint 150-ąsias JAV Prezidento Abraomo Linkolno žūties metines, mintimis apie šio iškilaus politiko nuopelnus ne tik JAV, bet ir pasaulio istorijai pasidalino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Valstybės vadovų laiškus A. Linkolno Prezidentinės bibliotekos ir muziejaus Springfylde direktorei Eileen Mackevich įteikė LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Vertindama A. Linkolno nuveiktų darbų svarbą ir jų reikšmę šiandieniniam pasauliui, Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė pabrėžė: „Praėjus šimtui penkiasdešimt metų nuo Prezidento Abraomo Linkolno žūties, matome, kad kova už laisvės ir nepriklausomybės idealus niekada nesibaigia. Turime sąmoningai prisiimti atsakomybę už šių idealų perdavimą ateities kartoms.“

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius savo laiške pabrėždamas vieno ryškiausių JAV prezidentų vaidmenį akcentavo: „Abraomo Linkolno išmintingo ir drąsaus vadovavimo atgarsiai bei gyvenimo darbai siekia kur kas toliau nei Jungtinės Amerikos Valstijos. Gerbiamas už besąlygišką atsidavimą savo Valstybei, laisvės ir demokratijos principams, Prezidentas Linkolnas tebėra sektinas pavyzdys viso pasaulio politikams.“

Lietuvos vadovų laiškai nuo šiol bus saugomi unikalioje muziejaus kolekcijoje, kurioje sukaupti tiek 1865 m. po JAV Prezidento A. Linkolno žūties gauti valstybių vadovų laiškai ir užuojautos, o taip pat dabartinių pasaulio lyderių mintys apie šios iškilios asmenybės paliktą neišdildomą pėdsaką, minint 150-ąsias jo mirties metines. Visi laiškai taps nuolatinės bibliotekos ir muziejaus kolekcijos dalimi, su kuria galės susipažinti Springfyldo gyventojai ir svečiai. Ši kolekcija yra prieinama internetu (svetainėje  www.citizenlincoln.org), ateityje planuojama išleisti dalies laiškų spausdintą rinkinį.

Nuotraukoje (fot. A. Vertelkaitė):
1.   LR Prezidentės ir Ministro Pirmininko laiškus M. Gudynas įteikia A. Linkolno Prezidentinės bibliotekos ir muziejaus direktorei Eileen Mackevich.