Šalis, kurioje gyvename

Nepriklausomybės šventė su Pensilvanijos ir New Jersey lietuviais

Written by admin · 1 min read

Lietuvos ambasadorius JAV Nepriklausomybės šventę atšventė su Pensilvanijos ir New  Jersey lietuviais

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis dar pirmosios emigracijos bangos įsteigtuose lietuvių namuose (Lithuanian Music Hall) Filadelfijoje vasario 23 d. pasveikino į bendrą nepriklausomybės šventė susirinkusius Filadelfijos miesto ir vidurio Naujojo Džersi valstijos lietuvius.
 
Ž.Pavilionis savo kalboje pabrėžė, kad Pensilvanija nusipelno dvigubos pagarbos – tiek dėl to, kad čia įtvirtinta JAV nepriklausomybė, tiek dėl aktyvių JAV Lietuvių Bendruomenės narių, kurių dėka sutelkta reikšminga parama Lietuvos laisvei. 
 
Anot ambasadoriaus, 20 metų trunkantis Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimas su Pensilvanijos nacionaline gvardija sudaro sąlygas šią laisve apginti.
„Laisvę ir nepraklausomą ateitį mūsų vaikams gali padėti išsaugoti ir skalūninių dujų išgavimo technologijos, kurios Pensilvanijoje plačiai taikomos“, teigė Ž.Pavilionis.
 
Ambasadorius pasidžiaugė ir praeitais metas užmegztais Klaipėdos nei Filadelfijos uostų ryšiais.
 
Dėl ypatingo Lietuvos ryšio su Pensilvanija Lietuvos ambasada JAV kartu su Lietuvos garbės konsule Krista Bard šių metų rudenį rengia plačią Lietuvos pirmininkavimo ES programą.
 
Filadelfijos bei vidurio Naujojo Džersio lietuvių susitikimo Filadelfijoje metu buvo priimtas ir kreipimasis į Kongresą dėl suskystintų dujų eksporto iš JAV į kitas NATO valstybes, taip pat kreipimaisi dėl saugumo Baltijos jūros regione įtvirtinimo ir Juodojo Kaspino dienos minėjimo Kongrese.
 
Už ilgamečius nuopelnus lietuvybės išlaikymui buvo apdovanoti Pensilvanijos ir visos JAV lietuvių lyderiai Algimantas ir Terese Gečiai.
 
Šventėje pasirodė vidurio Naujojo Džersio lituanistinės mokyklėlės šokių grupė, vaikų muzikos grupė “Spindulėlis”, Filadelfijos lituanistinės Vinco Krevės mokyklėlės mokiniai, Filadelfijos choras “Laisvė”, kaimo kapela “Varpelis”, grupe “Viesulas”.
 
Lietuvių šventė vyko namuose, kuriuose XX a . pradžioje lankėsi signatarai J.Basanavičius ir J.Šliūpas, lietuvybė puoselėjama nuo 1908 m.
Filadelfijoje veikia lituanistinė mokyklėlė, trys lietuviškos parapijos, aktyvūs lietuvių skautai, ateitininkai, vyčiai. 
Pensilvanijoje išlikę vieni didžiausių ir seniausių lietuvių telkinių JAV, kurie tiesiogiai prisidėjo prie nepriklausomybės atkūrimo prieš 95-erius metus.