Šalis, kurioje gyvename

Pirmoji komunija per Motinos dieną

Written by admin · 31 sec read

  Gegužės 12 d., sekmadienį, daug Čikagos lietuvių susirinko į Marquette Park’o  Švč. Mergelės Marijos Gimimo  bažnyčią paminėti Motinos dienos. Kai kuriems tai buvo  dviguba šventė, mat tą pačią dieną net 30 puošniais drabužiais išdabintų  lietuvaičių iš kun. Jauniaus Kelpšos rankų priėmė Pirmąją Šventąją komuniją.

Jiems prisiminimui buvo įteiktos dovanėlės. Šv. Mišiose gražiai giedojo vaikų vokalinis ansamblis ,,Svajonė”.

Po Šv. Mišių, palaiminti vaikai su artimaisiais paveikslavosi, džiaugėsi iškilmėmis, vyko šventės pratęsti šeimų rate.

Motinos dienos proga į parapijos salę irgi buvo kviečiami žmonės pasivaišinti, pabendrauti. Labai gražių minčių apie Motinos dienos atsiradimą, jos minėjimą įvairiuose pasaulio kraštuose bei tai progai sukurtų eilių skaitė čikagietė Aldona Krištolaitis.

Nuotr. Stefos Tamoševičienės