Šalis, kurioje gyvename

Ramunė Kubiliūtė. Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimui kviečia į „Derliaus pietus”

Written by Redakcija · 24 sec read

2019 VVM Derliaus pietu plakatas   Sekm., lapkr 3 d., 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centro (Lemonte) Banių šeimos salėje bus rengiami kasmetiniai org. „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Pietų dalyviai skaniai pavalgys, pamatys trumpą muzikinę programą, išbandys laimę loterijoje. Pietų pelnas padės mūsų nuo 1998 m. veikiančiai organizacijai toliau remti  pomokylinių dienos centrų Lietuvoje, kurie dirba su rizikos grupės šeimų vaikais. 

Bilietus / stalus galima rezervuoti pas: Indrę  <iskeberdis@yahoo.com>, tel. 708-691-3640; arba Redą <re2bar@yahoo.com>, tel. 630-835-9653. Bilietus bus galima įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangyje sekmadieniais, spalio 20, ir 27 d.d. prieš 9 v.r. ir 11 v.r. šv. Mišių, ir po jų.