Šalis, kurioje gyvename

Tautiška giesmė nuskambėjo garsiojoje Baltimorės pakrantėje

Written by Redakcija · 57 sec read

Baltimore sokiu sv.  Šiais metais JAV lietuviai ir jų svečiai, gausiai susirinkę į Baltimorėje vykusią XV Šokių šventę, Valstybės dienos proga Tėvynę pasveikino šimtais balsų giedodami Tautišką giesmę. Pernai Čikagoje stulbinančiai sėkmingai subūrus Dainų šventės dalyvius himnui prie miesto simbolio „Dangaus vartų“ skulptūros, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje ir Šokių šventės organizacinis komitetas sutarė akciją pakartoti garsiojoje Baltimorės pakrantėje bei pasveikinti ne tik Lietuvą, bet ir Jungtines Amerikos Valstijas jų Nepriklausomybės dienos proga atliekant JAV himną „Žvaigždėta vėliava“. Kadangi šventėje dalyvavo gausi Kanados lietuvių delegacija, todėl akcijos metu taip pat atliktas ir Kanados himnas.

Inner Harbor pakrantėje susirinko savaitgalį vykusios XV-osios Šokių šventės šokėjai, jų šeimos nariai, draugai, o taip pat ir renginio svečiai, tarp jų Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Kultūros ministras Š. Birutis, ambasadorius JAV R. Kriščiūnas, generaliniai ir garbės konsulai, kiti diplomatai. Turistų gausiai lankoma aikštė nusidažė lietuviškomis spalvomis, mirgėjo Lietuvos ir JAV vėliavomis, šypsojosi bei abiejų šalių valstybingumu ir laisve džiaugėsi ne tik akcijos dalyviai, bet ir jos stebėtojai.

Generalinis konsulatas Čikagoje džiaugiasi pasididžiavimo vertu sveikinimu Tėvynei iš už Atlanto ir dėkoja visiems, prisidėjusiems prie akcijos įgyvendinimo ir įamžinimo: Dariui ir Rimui Polikaičiams, Jurgiui Didžiuliui, Šarūnui Daugirdui, Laurynui Mataičiui, „LRT Lituanica“ komandai ir kitiems). Tikimasi, kad ir kitais metais, ši nuostabi tradicija toliau tęsis ir sulauks dar didesnio tautiečių dėmesio.

Nuotraukoje akcijos akimirka (fot. A. Vertelkaitė) 

Generalinio konsulato Čikagoje informacija