Šalis, kurioje gyvename

Vašingtone Lietuvos garbės konsulai derino pirmininkavimo ES planus

Written by admin · 42 sec read


Vasario 22 d. Vašingtone surengtas Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje susitikimas, kurio metu pristatyti artėjančio šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai tikslai bei nagrinėtas garbės konsulų vaidmuo.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio, Lietuvos pirmininkavimas ES suteiks šaliai naujas Lietuvos pristatymo ir vardo garsinimo JAV ir Meksikoje galimybes.
Susitikimo metu garbės konsulams buvo pristatytas numatomų renginių JAV ir Meksikoje planas, pasikeista nuomonėmis apie verslo ryšių skatinimą, kultūrinį bendradarbiavimą bei konsulinės pagalbos teikimą Lietuvos piliečiams.
Vėliau garbės konsulai dalyvavo Lietuvos turizmo departamento rengiamame Lietuvos turizmo galimybių JAV rinkai pristatyme.
Lietuvos garbės konsulai JAV anksčiau yra pateikę pasiūlymų ir pastabų šalies turizmo strategijai, siūlydami JAV rinkai skirti didesnį dėmesį.
Suvažiavime dalyvavo dvylika iš aštuoniolikos šiuo metu JAV veikiančių Lietuvos garbės konsulų, taip pat vienintelis Meksikoje veikiantis Lietuvos garbės konsulas.
Ambasadorius Ž.Pavilionis informavo, kad praėjusią savaitę Užsienio reikalų ministras L.Linkevičius paskyrė devynioliktą Lietuvos garbės konsulą JAV – ja tapo akademikė Svaja Vansauskas Worthington. Ji kuruos Aliaskos valstiją. Oficialiai garbės konsulatas šioje valstijoje bus atidarytas vėliau, gavus JAV Valstybės departamento patvirtinimą.