Sportas

ŠALFASS PRANEŠIMAS

Written by admin · 53 sec read

Š.m. gegužės 25-27 d.d. Pietų NJ vyks 62-osios ŠALFASS (Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos) krepšinio žaidynės, dalyvaus 22 komandos iš JAV ir Kanados. Laukiame apie 300 mūsų tautiečių iš Rytinės pakrantės, Čikagos ir Toronto.

Iškilus papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis i Lauryną tel. 732-317-9195.    

TURNYRO VAKARONĖ IR KONCERTAS

Šeštadienio, gegužės 26 d. vakaronei (kuri vyks Estų Namuose, 4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527) pakvietėme vieną populiariausių jaunimo tarpe lengvojo roko žanro grupę “Biplan” iš Lietuvos, kuri pirmą kartą koncertuos lietuvių bendruomenei JAV Šiaurės Rytuose. “Biplan” koncertas gegužės 26 d. numatytas 7:30 v.v.  Taip pat daugiau informacijos apie pačias varžybas rasite ŠALFASS tinklapyje www.salfass.org (anglų kalba www.launa.org), spauskite ant užrašo “turnyrai”.

Ačiū,
Laurynas (Larry) R. Misevicius – ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas,  m. tel. 203-895-7147  

Žaidynių organizatorės Rasos Hayes pranešimas:
Žaidynės vyks šiose salėse 

Township of Ocean 
Community Gym & Sports complex
1110 West Park Ave.
Ocean NJ 07755
Holy Innocents School
3455 West Bang Ave.
Neptune NJ 07753
Visais iškilusiais klausimais skambinkite
Rasai Hayes tel:732-598-5680 arba rašykite  rasah74@yahoo.com
Visus ŠALFASS  turnyro dalyvius noriu informuoti, kad turnyras, kaip žinote,   vyksta “Memorial Day ” savaitgalį  ir ” Jersey Shore ” būna padidėjęs judėjimas.Kad išvengti nesklandumų ir kad varžybos prasidėtų numatytu laiku , planuokite  papildomą laiką atvykti į salę.

Tai pirmasis ŠALFASS turnyras vykstantis NJ!!!