Tėvynė mūsų

BIZNIO PLANAS – už 1 kilogramą karpio 66 eurai

Written by Redakcija · 1 min read

   ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai

LR Žemės ūkio ministrui Andriui PalioniuiPrekybos centrų ir mažmeninių tinklų vadovybėms

Žiniasklaidai

BIZNIO PLANAS – už 1 kilogramą karpio 66 eurai

Vilnius,   2019-12-12

            2019-12-10 vykusiame Žemės ūkio ministerijoje Stebėsenos komiteto posėdyje, dalyvaujant Europos komisijos atstovams, buvo svarstomi žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų rezultatai ir perspektyvos.

            Ypatingas dėmesys skiriamas Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui, nes tai liečia Lietuvos žmonių gerbūvį. Siekiant gerbūvio gerinimą teikiami  priemonių projektai. Posėdyje labai didelio dėmesio susilaukė gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės, kuriose buvo aiškinama: “Tvenkinių akvakultūros įmonėse didėjant žuvų auginimo intensyvumui vis labiau susiduriama SU ŽUVŲ LIGŲ IR PADIDĖJUSIO MIRŠTAMUMO PROBLEMOMIS, ko pasėkoje, mažėja užauginamos produkcijos kiekiai. Todėl reikalingi žuvų ligų kontrolė ir profilaktika, vandens gyvūnų ligų moksliniai tyrimai bei kitos veterinarinės priemonės. Priemonėms įgyvendinti numatyta  3,3 mln. eurų, tame tarpe apie 800 tūkst. iš Lietuvos biudžeto (100 proc. intensyvumas). Aiškinamajame rašte aiškinama, kad tvenkiniuose užaugintas ir realizuotas produkcijos kiekis svyruoja apie 3,8 – 3,9 tūkst. tonų. Teigiama jeigu bus įgyvendintos priemonės tai 2023 metais galima bus PAPILDOMAI UŽAUGINTI  APIE 50 tonų žuvies.

Čia įsiplieskusiose ginčuose buvo pateikta daugybė argumentų UŽ ir PRIEŠ.

            Grižkime į realų gyvenimą. Knygoje “Lietuvos žuvininkystė “ (2007 m. Vilnius) rašoma , kad tvenkinių plotas yra 10,5 tūkst. ha, kuriuose veikia  21 ūkis, kad juose galima užauginti per metus apie 5,5 tūkst. tonų žuvų (pagrindinai karpių), tačiau dėl riboto rinkos poreikio panaudojama apie 50 proc. gamybinių pajėgumų. Pastaraisiais metais tvenkinių asociacijos vadovai aiškindavo, kad jeigu būtų rinka – žuvų galima būtų užauginti ne mažiau kiap 7 – 8  tūkst. tonų.

Visą laiką pagrindine  problema buvo ŽUVŲ PARDAVIMO RINKŲ PROBLEMA, nors žuvis vežiodavo ir į Latviją, ir į Lenkiją, ir kitur; tekdavo girdėti ir apie ligų apraiškas.              

Biznio planas buvo atmestas.

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad projekto teikėjai konstatuojamoje dalyje aiškino: „ … vis labiau susiduriama SU ŽUVŲ LIGŲ IR PADIDĖJUSIO MIRŠTAMUMO PROBLEMOMIS“,     todėl SIEKIANT  IŠVENGTI GALIMŲ SVEIKATOS GRĖSMIŲ Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,  prekybos centrų ir mažmeninių tinklų vadovybės turėtų imtis labai skubių priemonių, kad išsiaiškintų pardavinėjamų gyvų karpių sveikatos būklę ARBA SKUBIAI LAIKINAI UŽDRAUSTI  GYVŲ KARPIŲ PREKYBĄ.

.MANYTINA,  kad siekiant įsisavinti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto skiriamas lėšas interesų grupės pakartotinai teiks naują  3,3 mln. eurų vertės projektą.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų narys  L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com