Tėvynė mūsų

2019 METAI PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO METAI

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai 

P A R E I  Š K I M A S   Dėl  Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto 110 – ųjų gimimo ir 

1949.02.16  Deklaracijos pasirašymo 70 – ųjų metinių paminėjimo                                             

2018-06-30 LR Seimas 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio – Vytauto metais.

2019-03-15 sukako 110 metų kai Palangoje gimė Jonas Žemaitis – Vytautas, pasipriešinimo sovietų okupacijai simbolis, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  prezidiumo pirmininkas ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras, einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas (1949.02.16 – 1954.11.26) okupacijos laikotarpiu. 1949 m. lapkričio 26 d. jis buvo bolševikų sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.   

2019-02-01 Lietuvos Mokslų Akademijoje Vilniaus sąjūdininkai paminėjo Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto tarnystę Lietuvai. 

2019 vasario 16 d. prie  Lietuvos  Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo  Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje vyko  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos   1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejaus paminėjimo renginys. Tenka apgailestauti, kad šio jubiliejaus savo dalyvavimu nepagerbė nė vienas aukščiausias  valstybės vadovas – nei LR Prezidentė, nei LR Seimo Pirmininkas, nei LR Ministras Pirmininkas? Nedalyvavo renginyje nė vienas Seimo narys, nė vienas vyriausybės narys, nė vienas aukščiausiųjų kariuomenės vadovų.             

Galima išvardinti daug pavienių, žinybinių, visuomeninių paminėjimų išbarstytų laike ir erdvėje, tačiau nematome Valstybiniu lygiu išreikštos pagarbos. Valstybinis lygis – tai, mūsų supratimu priemonė, kurioje dalyvauja aukščiausieji valstybės vadovai – prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, religinių organizacijų vadovai, mūsų atveju, 1949.02.16 signatarų artimieji ir giminaičiai, aukščiausieji kariuomenės vadai, užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai, ministrai, Seimo nariai, visuomeninių organizacijų vadovai.

Mus labai glumina, kad abi šios iškilios datos – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949.02.16 Deklaracijos 70 –  metis ir Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto gimimo  110 – osios metinės nebuvo paminėtos valstybės mastu.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba įdėjo daug pastangų, kad būtų iškilmingai paminėti Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto 110 m. gimimo jubiliejus  ir 1949.02.16 Deklaracijos pasirašymo 70-ties metų jubiliejus,  tačiau dabar yra priversta ateities kartoms palikti tik tokio turinio laišką: “Kai Lietuvos Respublikos Prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoras Pranckietis, Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku Saulius Skvernelis, buvo ignoruotas Jono Žemaičio-Vytauto 110 gimimo ir 1949.02.16 Deklaracijos  pasirašymo 70-ties metų jubiliejai.. Šios datos  nebuvo  paminėtos valstybės lygiu“.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,  G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

    Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com