Tėvynė mūsų

Advokatė Sonata Žukauskienė: Apklausiant Deimantę Kedytę buvo pažeistos jos teisės

Written by admin · 4 min read

Prieš pustrečių metų prievarta iš gimtųjų namų išvežta Deimantė Kedytė, vienintelis Lietuvos vaikas, jėgos struktūrų paverstas „valstybės paslaptimi“, iki šių metų spalio buvo slepiama ne tik nuo visuomenės, bet ir nuo ją auginusių senelių – Laimutės ir Vytauto Kedžių.

Spalio 14 dieną Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate seneliai pagaliau išvydo savo vaikaitę – kaip liudininkę ir nukentėjusiąją jiems iškeltoje „vaiko tvirkinimo byloje“. Iš karto po prokuroro surengtos akistatos ir Deimantės Kedytės apklausos seneliai Kedžiai, sukrėsti televizijos ekrane matytos vaikaitės būklės, raštu kreipėsi į Seimo narius ir prašė pasirūpinti vaiko sveikata. Seimo nariai gautus laiškus persiuntė vykdomosios valdžios pareigūnams. Pareigūnai iki šiol tyli.

 

Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė apie prieš mėnesį vykusią Deimantės Kedytės apklausą paprašė papasakoti Vytauto Kedžio advokatės Sonatos Žukauskienės.

Ramutė Bingelienė: Ar Jūs dalyvavote spalio 14 dieną vykusioje Deimantės Kedytės apklausoje?

Sonata Žukauskienė: Ne, aš nedalyvavau. Apklausą prokuratūra surengė tą dieną, kai ir aš, ir kitas atstovas turėjome bylas kituose Lietuvos miestuose. Aš turėjau dalyvauti Vilniaus miesto apylinkės teisme iš anksto suderintame posėdyje.

Manau, sąmoningai buvo parinkta ta data, kad mes negalėtume dalyvauti. Kedžiai buvo priversti skubiai susirasti kitus advokatus, kurie galėtų jiems atstovauti.

Iš pačių Vytauto ir Laimutės Kedžių žinau, kad per apklausą mergaitė verkė, kūkčiojo. Pati apklausa buvo nutraukta ne vieną kartą dėl mergaitė būsenos. Kiek man žinoma, anksčiau niekada per apklausas ji nėra verkusi.

R. B.: Kaip vyko pati apklausa, kaip buvo užduodami klausimai? Ar mergaitė žinojo, kad ją girdi seneliai?

S. Ž.: Ne, ji nežinojo ir nematė. Kiek man yra žinoma, šalia jos buvo psichologas. Apklausa vyko nuotoliniu būdu. Seneliai Kedžiai matė ją per televizorių. Bet jinai Kedžių nematė ir negirdėjo. Ji nežinojo, kad ją Kedžiai stebi.

R. B.: Ar Kedžių advokatai, dalyvavę apklausoje, pastebėjo kokių procesinių pažeidimų?

S. Ž.: Nors apklausoje aš nedalyvavau, tačiau iš gautos informacijos susidariau nuomonę, kad pažeidimų buvo daug. Mano įsitikinimu, esant tokiai vaiko būklei, apklausa turėjo būti nutraukta. Negana to, kaip aš supratau, advokatui Gintarui Černiauskui prokuroras ir teisėjas leido su mergaite kalbėti apklausos metu, kas nėra pateisinama. Kedžiams kalbėti nebuvo leista.

R. B.: Ar iš to, ką žinote, galėtumėte padaryti išvadą, kad mergaitės teisės per šią apklausą buvo pažeistos?

S. Ž.: Manyčiau, kad tikrai taip. Jeigu kelis kartus buvo nutraukta apklausa dėl mergaitės būklės, vargu ar galėjo tokia apklausa būti tęsiama. Nebuvo galimybės užduoti vaikui klausimų.

Teisės pažeistos ir todėl, kad buvo sudarytos specialios sąlygos neleidžiant dalyvauti nuolatiniams Kedžių advokatams. Tiek aš, tiek kitas atstovas, tik sužinoję apie rengiamą apklausą, rašėme prašymus prokurorui, kad pakeistų apklausos datą. Tačiau nepaisant to, kad prašymas buvo pateiktas beveik prieš savaitę, prokuroras sugebėjo parengti neigiamą atsakymą tik apklausos dieną. Taigi per kelias valandas Kedžiai turėjo susirasti kitus advokatus.

Į mergaitės apklausą advokatą G. Černiauską įleido iš karto, o Kedžiai su savo advokatais turėjo apie penkiolika minučių laukti už durų. Mano žiniomis, Kedžiams ir jų atstovams nebuvo leista įsinešti į apklausos kambarį jokių ryšio priemonių ar įrašymo įrenginių, nors tuo tarpu advokatas G. Černiauskas turėjo su savimi visą apklausos laiką kompiuterį, su kuriuo turėjo galimybę atlikti įrašus ar perduoti informaciją. Tokia advokatams sudarytų sąlygų nelygybė negali būti pateisinama. Tai yra akivaizdus proceso pažeidimas. Tačiau apskundus šiuos veiksmus, aukštesnysis prokuroras jokių pažeidimų nenustatė.

R. B.: Gal Jūs žinote, kokiu pagrindu šioje apklausoje dalyvavo advokatas Gintaras Černiauskas – žmogus, suvaidinęs ypatingą vaidmenį smurtiniame Deimantės Kedytės poėmyje?

S. Ž.: Kaip mergaitės atstovas. O kas čia yra nukentėjęs? Čia niekas neaišku. Niekas neduoda su susipažinti su bylos medžiaga, prašymai atmetami.

Aš nežinau, kas parašė pareiškimą, pagal kieno pareiškimą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kaltinimai yra sunkiai suvokiami ir paaiškinami. Manyčiau, kad tai klasikinis pedofilijos atvejis, kai siekiama nukentėjusius paversti kaltinamaisiais, nepaisant vaiko interesų.

R. B.: O iš kur kitas senelis – Stasys Stankūnas – žino visas Deimantės Kedytės apklausos aplinkybes, kurias paviešino per „Lietuvos ryto“ televiziją? Ir kad mergaitės apklausa truko net pusketvirtos valandos, ir ką mergaitė paliudijo?

S. Ž.: Man nėra žinoma, iš kur S. Stankūnas viską žino. Tik mane stebina tai, kad Kedžiai ikiteisminiame tyrime nuolat gąsdinami atsakomybe dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo, tačiau kiti asmenys, tame tarpe – ir dalis žurnalistų, žino žymiai daugiau ikiteisminio tyrimo detalių, kurios yra laikomos ikiteisminio tyrimo paslaptimi, tačiau viešinamos.

***

P. S.: Po apklausos aukštesniajam prokurorui Vytauto ir Laimutės Kedžių vardu buvo pateiktas skundas dėl proceso pažeidimų. Jame rašoma:

Esame įsitikinę, kad šis ikiteisminis tyrimas vykdomas labai neskaidriai ir piktnaudžiaujant teise.

Atsižvelgiant į tai, kad jūs, kaip vadovas, vykdote prokurorų darbo kontrolę, prašome imtis reikiamų priemonių dėl netinkamo prokurorų darbo, pradėti tarnybinį patikrinimą ir užtikrinti nešališką prokurorų darbą šiame tyrime. […]

2014 m. spalio 14 d. buvo vykdoma Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate apklausa. Tačiau apklausa buvo vykdoma pažeidžiant šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principą.

Mūsų advokatai S. Žukauskienė ir T. Tomkus, sužinoję apie apklausą, iš karto pateikė rašytinius prašymus prokurorui perkelti apklausų datą. […] Tačiau prokuroras nematė jokio pagrindo prašymo tenkinimui. Tuo tarpu akivaizdu, kad su kitais dalyviais data buvo suderinta iš anksto. […]

Prokuroro suinteresuotumas ir piktnaudžiavimas šiame tyrime pasireiškė ir tuo, kad atėjus mums su advokatais į 2014-10-14 prokuroro organizuotą apklausą Kauno m. VPK, advokatas Gintaras Černiauskas buvo įleistas į apklausos kabinetą, o nei mes, nei mūsų advokatai B. Pauliukevičienė ir Rokas Venslauskas, nei advokatė R. Survilienė įleisti nebuvome ir laukėme apie 15 min. už durų. Negana to, iš mūsų ir advokatų B. Pauliukevičienės, R. Venslausko ir R. Survilienės buvo pareikalauta atiduoti telefonus, kompiuterius ir kitą techniką ir neleista jų įsinešti į apklausos kabinetą.

Tuo tarpu advokatas G. Černiauskas turėjo apklausos kabinete ne tik telefono aparatą, bet ir kompiuterį „Apple“, kuriuo visą apklausos laiką naudojosi, galimai įrašinėjo ir filmavo.

Vykdant asmens apklausą 2014-10-14, apklausa buvo nutraukta kelis kartus ir prokuroras leido advokatui G. Černiauskui susisiekti su apklausiamu asmeniu, su juo kalbėtis, advokatas davė apklausiamam asmeniui nurodymus ir pan. Tačiau Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas tokių „galimybių“ nenumato, todėl kalbėti apie teisėtą ir objektyvų tyrimą ar teistą apklausą nėra galimybių.

Reikia pasakyti, kad vykdant 2014-10-14 apklausą prokuroro paruošti klausimai buvo sunkiai paaiškinami ir suvokiami. Kritiškai vertintina ir parinkto psichologo kvalifikacija bei jo pasirengimas. Tokia apklausa, užduoti klausimai nepilnamečiui vaikui, kokie buvo užduoti šiuo atveju, verčia abejoti prokurorų objektyvumu ir gebėjimu organizuoti mažamečio vaiko apklausą.

Šios bylos prokurorų suinteresuotumas akivaizdus ir iš kitų jų veiksmų. Advokatams S. Žukauskienei ir T. Tomkui paprašius susipažinti su ikiteisminio tyrimo byla, prokuroras atmetė prašymus. Tačiau 2014-10-09 Kauno apylinkės teismas 2014-10-09 nutartimi panaikino šį nutarimą, kas rodo netinkamą, neteisėtą, akivaizdžiai suinteresuoto prokuroro darbą.“

***

Tiesos.lt turimomis žiniomis, šis skundas aukštesniojo prokuroro buvo atmestas.