Tėvynė mūsų

Algimantas RUSTEIKA: Konservatoriai turės privačią kariuomenę?

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Lietuvos politiniame fronte nieko naujo – karo pretekstu valdžia toliau stiprina visuomenės kontrolę, priiminėja žmonėms nepriimtinus įstatymus ir likviduoja demokratijos likučius. Susipažinkim su naujuoju bukalaurų planu. Seime konservatoriai patyliukais įregistravo Šaulių sąjungos, Karo tarnybos ir Vidaus tarnybos statuto įstatymų pakeitimus. Visada, kada keičiamas įstatymas, Seimo duomenų bazėje būna pateikiamas palyginamasis variantas, t.y. atskirame dokumente nurodoma, kas keičiama, kad piliečiai galėtų žinoti apie planuojamas permainas.

Šaulių sąjungos įstatyme – jokio palyginamojo varianto. Pateikiamos ne pataisos, kur konkrečiai nurodoma, kas keičiama, nors tų pataisymų nėra daug, o visas ilgas “naujosios redakcijos” tekstas, kad piliečiams būtų sunku pastebėti planuojamas permainas. Tenka atsidaryti abu tekstus ir lyginti juos pačiam. Taigi pažiūrėkime ir suprasime, kas ateina.

Permaina Nr.1 – Lietuvos šaulių sąjungos vadą skiria, atleidžia, nušalina, kontroliuoja ir apdovanoja nebe Krašto apsaugos ministras, o Vyriausybė. Klausimas su Krašto apsaugos ministru pagal įstatymą nėra net derinamas.

Permaina Nr.2 – Lietuvos šaulių sąjungos vadas skiriamas ne trejiems, o ketveriems metams. https://7ddba0fb121500b14740d97f223bac9d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Permaina Nr.3 – Lietuvos šaulių sąjungos vadas yra pavaldus ne Krašto apsaugos ministrui, kaip buvo iki šiol, o Vyriausybei.

Permaina Nr.4 – šauliai turi teisę naudoti ne tik šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones, bet ir PRIEVARTĄ taip, kaip ji apibrėžta Policijos įstatyme.

Permaina Nr. 5 – Lietuvos šaulių sąjungos statutą tvirtina ne Krašto apsaugos ministras, o Vyriausybė.

Permaina Nr.6 – policijos vadovaujami šauliai gali naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus prieš piliečius.

Permaina Nr.7 – galima įeiti į gyvenamąsias patalpas ne tik sulaikant nusikaltėlį, bet ir “nusikalstamą veiką GALIMAI PADARIUSĮ ASMENĮ”, t.y. įsilaužti pas bet ką, kas pasirodys įtartinas ar valdžiai nepatiks. https://7ddba0fb121500b14740d97f223bac9d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Dabar pateikiu vertimą į lietuvių kalbą:

Lietuvos šaulių sąjunga iš grynai karinės, savanoriškos piliečių struktūros, skirtos ginti valstybei karo atveju, reorganizuojama, įtraukiant papildomas funkcijas, būdingas policinei struktūrai, skirtai piliečių pasipriešinimui slopinti karinėmis, letaliomis priemonėmis.

Šaulių sąjunga išvedama iš Krašto apsaugos ministerijos pavaldumo, kuris absoliučiai būtinas veiksmų koordinavimui ir vadovavimui iš vieno centro karo atveju, ir perduodama tiesiogiai Vyriausybei.

IŠVADA. Konservatoriai Vladimiro Putino pavyzdžiu (kaip visada) kuria Nacionalinę gvardiją savo valdžiai išsaugoti, asmeniškai pavaldžią tiesiogiai I.Šimonytei ir nepriklausomą nei nuo Krašto apsaugos ministerijos, nei nuo Prezidento.

Tai gal, ponai, iškart steikit privačią VAGNER kariuomenę? Juk ir R.Kadyrovas turi sau asmeniškai pavaldžią personalinę kariuomenę! https://7ddba0fb121500b14740d97f223bac9d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Labai įdomu, kaip reaguos patys šauliai ir jų vadovybė, kuri nuo sausio 1 d. bus keičiama. Karštais plojimais priims naują vadą, kuriuo sutinkamai su numatomais Vidaus tarnybos statuto įstatymo pakeitimais galės būti ir I.Šimonytei lojalus policininkas?

Beje, šios struktūros naujai paskirta vadovybė eis pareigas dar ir pusę kitos Seimo kadencijos. Savanorių maišto pakaunėje pavyzdžiu, esant nepalankiems rinkimų rezultatams, karo ar pačių sukeltų neramumų pretekstu konservatoriams būtų patogus įrankis.

respublika.lt