Tėvynė mūsų

Algirdas Karčiauskas. Sveikinimai birželio sukilimo 80- čio ir Rasų- joninių proga

Written by Redakcija · 1 min read
joninių laužasSveikinimai Janinoms ir Jonams (ypač tiems, kas dalyvavo Šeimų maršo renginiuose…:). SveikinimaI supratusiems ir prisiminusiems birželio sukilimą ir jo tikslus.
ŠEIMŲ SĄJŪDŽIO
P E T I C I J A, 
skirta palaikyti Vengrijai
 už jos ryžtą ginant savo šeimas:
vengrijai-uz-jos-ryzta-ginant-savo-seimas

G.Landsbergio parankiniai URM-e dirba mažumoms ir Briuselio galingiesiems, o ne tautai. Viceministras  A. Pranckevičius pasirašinėja oficialius tekstus, remiančius ne Vengriją, bet žydrųjų neokomunistinį lagerį .

  Pagarba Prezidentui, gerbiančiam 90 procentų piliečių vertybes.. Nekreipkime dėmesio į delfiorastų nuolatinį IR ĮKYRŲ  žydrųjų lagerio absurdų liaupsinimą, į universitetų dėstytojų-neomarksistų antivalstybinius sapaliojimus.
Tebūna mums paguoda ir prasmingo gyvenimo pavyzdžiu Birželio sukilimo dalyviai, savo krauju aplaistę tautos laisvo nepriklausomo gyvenimo medį.
Tebūna amžiams prakeikti ONS liberalūs tarnai, dergiantys ir nutylintys mūsų didžiavyrių atminimą. Pagarba dalyvavusiems birželio sukilimo 80 -čio minėjimo renginiuose. Panieka šimonytėms, čmilytėms, landsbergiams,valentinavičiams, kasperavičiams, bubniams, tapinams ir kitoms dvasnoms, tarnaujančioms Mamonai ir svetimoms galybėms ir bandančioms veidmainiškai primesti mūsų laisvės didvyriams ir mūsų tautai atsakomybę už nacistinės Vokietijos suorganizuotą holokaustą. Ačiū didžiavyriams už bandymą, savo gyvybių ir kančių kaina, atlikti Nepriklausomybės atstatymo stebuklą, prasidėjus rudųjų ir raudonųjų stovyklų mirtinoms grumtynėms.
Užuojauta mums, mirštančiai politinei tautai, patekusiai į liberalglobalizmo, individualizmo, godumo ir nuprotinimo , sužydrinimo pinkles…Mums ,patekusiems į Į dvasingumą, solidarumą ir demokratiją bei patriotizmą pūdančios mūsiškės oligarchinės- nomenklatūrinės santvarkos (ONS) mėsmalę…Mus šios baisios korumpuotos ir melagingos  santvarkos savanaudžiai tarnai, už Judo eurosidabrinių pakišas, varo sumankurtintus, sugyvulintus, sunarcizintus išnykimo ir melo keliu. 
Šeimų maršo pasišventusių žmonių pastangos atsisakyti ONS krypties į mūsų bendruomenės vertybių naikinimą, dabar nuolat dergiamos valatkų, vinokurų, landsbergių, gritėnų, navickų, garbačiauskaičių, žeimyčių, ramanauskų, tapinų  ir ko rankomis. Jei yra Dievas, degs šį gyvų numirėlių šutvė pragare už valstybės, demokratijos, tautos, vertybių naikinimą…:) :).
Pagarba Maršo pirmaeiviams ir LŠS  grupių steigėjams bei talkininkams.