Tėvynė mūsų

Algirdas Karčiauskas. Sveikinimai politinės tautos likučiams …

Written by Redakcija · 48 sec read

Sveikinimai visiems realia veikla Sąjūdyje prisidėjusiems atkuriant valstybingumą….Mūsų karta atkūrė Nepriklausomą Lietuvą, kurios realiai jau nebėra, ir pasvajojo apie demokratinę santvarką, nes demokratijoe praktiškai mes ir negyvenome. Tik  ONS melagingo, korumpuoto režimo salygomis..Kas ir kada  atkurs ją ir demokratiją vėl ?

Šį nuotrauka( apačioje) geriausiai iliustruoja Suvereno vietą dabartinėje kvazivalstybėlėje, užsimetusioje ,,valdomos demokratijos” (ONS režimo…) togą…Koktu ir graudu matyti parodomuosius, plastmasinius neskaitlingus valdiškus šios dienos renginius Ged. prospekte, iliustruotus-pridengtus ilgiausios pasaulyje:) mūsų trispalvės tąsymu…Tokius gigantiškus ,,pakazuchinius” dalykus ir ,,milžiniškų” dabarties  laimėjimų pašlovinimus mėgsta būtent anūkinio valdančiųjų lagerio rėmėjai – bukalaurai, kurie daugumoje matyt, ir sudarė šios milžiniškos drobulės pagarbinimo, panešiojimo minią..Kaip primena man brežnevinius masinius fasadinius renginius, organizuojamus valdžios už mūsų pinigus ir  demonstruojančiusius partijos ir liaudies vienybę bei negrįžtamą….brandaus socializmo pergalės triumfą …:).O subyrėjo staigiai..

Gyvybe ir tikrumu šią dieną dvelkia tik mūsų anų dienų prisiminimai ir kuklios poltinės tautos likučių valia gyventi nepriklausomoje demokratinėje valstybėje. Tą politinės tautos gyvybingumą ir stiprybę geriausiai,manau, atspindi gerb. kunigo  R. Grigo tvirtybė ir elgsena.

Algirdas Karčiauskas. Sveikinimai politinės tautos likučiams …