Tėvynė mūsų

ALKOHOLIZMUI – NE!!!

Written by admin · 5 min read

Lietuvos žmonėms
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui S. Tamkevičiui
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos KREIPIMASIS

ALKOHOLIZMUI – NE!!!

2009 12 02 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, išanalizavusi Lietuvoje vykusius blaivybės propagavimo darbus ir esamą situaciją, raštu „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius“ kreipėsi į aukščiausias Lietuvos institucijas (žiūr. http://www.sajudis.com). Pateikiame keletą minčių iš to domumento:

„Kiekvienas lietuvis vidutiniškai per metus išgeria 19 – 20 litrų absoliutaus (100 proc. stiprumo) alkoholio. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu 7 litrai vienam gyventojui jau yra labai žalingas vartojimas.

Dėl alkoholio vartojimo sukeltų ligų kasmet miršta apie 5800 žmonių. Lietuva Europoje pirmauja pagal ligas ir mirtis dėl alkoholizmo. Dėl alkoholio vartojimo Lietuva kasmet netenka apie 4,5 mlrd. litų. Dėl girtavimų patiriami nuostoliai 5 kartus didesni už gaunamas pajamas už parduotą alkoholį. Lietuvoje alkoholis parduodamas 16800 vietų. Viena alkoholiu prekiaujanti vieta aptarnauja vidutiniškai 200 gyventojų. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad itin dideliais kiekiais alkoholį vartoja kas trečias Lietuvos vyras nuo 15 iki 74 metų amžiaus ir kas dešimta to paties amžiaus moteris. Europos komisijos užsakymu atlikta studija parodė, kad Lietuvoje alkoholio prieinamumas (kainos, laiko, vietos ir kt.) prasme yra didžiausias iš visų ES valstybių.

Seime niekas netarė rimto žodžio ir kategoriškai nepajudino piršto, kad būtų naikinama žmonių žudymo ir luošinimo ALKOHOLIZMO INDUSTRIJA, kuriai priklauso alkoholinių gėrimų gamyba, jų didmeninė ir mažmeninė prekyba, restoranai, bufetai, barai, benzino kolonėlės, žiniasklaida.

Kodėl valstybė žmonių sąskaita dotuoja ir puoselėja alkoholizmo industriją ?! Kodėl Seimas rengiasi legalizuoti naminės degtinės gamybą ?! Gal rengiamės ir pasaulyje PIRMAUTI!

Prašome: LR Seimą nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo ir surengti konferenciją alkoholizmo klausimais”.

Blaivybės draugijos, Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir daugybė įvairių organizacijų skatina žmones negerti, nerūkyti, nenaudoti nuodingų psichotropinių medžiagų.

Iki šiol Seime nesvarstomas specialistų parengtas ir jau užregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektas, kuris sumažintų alkoholinių gėrimų prieinamumą, tačiau projektai, kuriais siekiama liberalizuoti, išsaugoti ar didinti alkoholinių gėrimų prekybą, svarstomi SKUBOS TVARKA.

Alkoholio vartojimo problemos nėra naujiena Lietuvos sveikatos politikoje. Tai, kad alkoholio vartojimas kelia pavojų gyventojų sveikatai ir šalies gerovei, buvo aišku jau seniai ir valstybės institucijos numatė daug priemonių šiai problemai spręsti: 1995 m.buvo priimtas LR Alkoholio kontrolės įstatymas ir Valstybės alkoholio kontrolės programa bei 1998 m. – Lietuvos sveikatos programa. Visuose šiuose dokumentuose buvo įvardintas siekis mažinti bendrą alkoholio suvartojimą bei su tuo susijusią žalą žmonių sveikatai ir šalies ūkiui.

Lietuvos sveikatos programoje buvo numatytas tikslas iki 2010 metų bendrą alkoholio suvartojimą sumažinti 25 proc. 1998 metais alkoholio suvartojimas vienam gyventojui per metus siekė 9,1 litrų absoliutaus (100 proc. stiprumo alkoholio), įskaitant nelegalų alkoholį, o 2009 metais absoliutaus alkoholio suvartota apie 19 – 20 litrų vienam gyventojui, įskaitant nelegalų alkoholį – t.y. ne sumažėjo 25 proc. , o išaugo 2 kartus!!! Čia pateikta informacija byloja apie kraują stingdančią ir šiurpą krečiančią alkoholizmo statistiką, o alkoholizmo industrijai tai sukuria milijoninius pelnus. Kas gali paneigti, kad iš to neturi / turės naudos girtavimo apologetai parlamente ir ŽŪM?

2009 12 17 Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, kuria pratęsė leidimą prekiauti silpnais alkoholiniais gėrimais kioskuose iki 2012 metų. Tokį sprendimą Seimas motyvavo tuo, kad sumažins bankrutuojančių įmonių kiekį ir padės išlaikyti darbo vietų skaičių. Tačiau neteko girdėti, kad Seimas ieškotų kitų būdų šiems smulkiems verslininkams padėti.

Seimas ir vyriausybė randa lėšų (net iš ES fondų) kompensuoti praradimus valstiečiams, atsisakiusiems darbuotis žemės ūkyje, už žemės naudmenų nenaudojimą, žvejybinių įmonių praradimus už pasitraukimą iš žvejybos verslo ir pan.

Priimdamas šį įstatymą Seimas, dar kartą parėmė žmonių žudymo ir luošinimo ALKOHOLIZMO INDUSTRIJĄ ir suka tautos naikinimo smagratį.

Turbūt žinote, kad alaus, sidro ir alkoholinių kokteilių vartojimas labai smarkiai plinta ir įtraukia vis daugiau vaikų ir jaunų žmonių. Jie yra startiniai gėralai ir kviesliai į girtuoklystės liūną. Būtent nuo jų vartojimo dažniausiai ir prasideda jaunimo alkoholizmas, kadangi aluje, sidre ar alkoholiniuose kokteiliuose yra tas pats alkoholis, kaip ir stipriuose alkoholiniuose gėrimuose. Ar priimdami šį įstatymą parlamentarai žinojo, kad ne degtinė ir ne samagonas, o alus yra pats pavojingiausias ir kenksmingiausias alkoholis, nes būtent nuo jo dažniausiai ir pradedama. Apie alkoholio poveikį žmogaus organizmui, fiziologinius, psichologinius ir sociologinius reiškinius ir pasekmes galėtų plačiau Jums papasakoti specialistai.

LR Seimas rengiasi priimti naminės degtinės legalizavimo įstatymą, kuriame yra teikiama daug motyvacijų apie kultūringą ir saikingą alkoholio naudojimą. Norime atkreipti dėmesį, kad kultūringas ir saikingas alkoholio vartojimas yra toks pat girtavimo propagavimas. Smegenys po saikingo, kad ir kultūringo, alkoholio vartojimo vėl būna normalios tik maždaug po 20 dienų. Todėl aiškinti ir bandyti propaguoti kultūringą ir saikingą alkoholio vartojimą yra taip pat beprasmiška, ydinga ir nusikalstama, kaip ir saikingą nuodingų psichotropinių medžiagų vartojimą. Atkreipiame dėmesį, kad 2/3 žmonijos gyvena blaiviai. Daugiau nei 600 didelių ir mažų tautų nenaudoja alkoholio, nerūko ir nevartoja narkotikų. Labiausiai girtaujama šalyse, kur daugumą sudaro baltos rasės žmonės – beveik visa Europa (išskyrus Skandinavijos valstybes), Rusija, Ukraina …

Nerimą kelia, kad žinomi ir populiarūs politikai P. Auštrevičius, V. Bacevičius, A. Endzinas, E. Tamašauskas, D. Budrys, A. Melianas, J. Dautartas ir D. Teišerskytė perėmė iniciatyvą įvilkti į įstatyminį rūbą anksčiau Žemės ūkio viceministro A. Macijausko kuruotą ir proteguotą naminės degtinės = samagono = kaukolinės = krūminės = pilstuko = samanės legalizavimo, kaip kulinarijos paveldo kultūros vertybės, įstatymą. A. Macijauskas, buvęs Nacionalinės naminės degtinės gamintojų asociacijos lyderis, dėl interesų konflikto papuolė į etikos komisijos nemalonę. Prekiauti namine numatoma net siaurojo geležinkelio traukiniuose, laivuose, tarptautinių skrydžių orlaiviuose, parodose, mugėse, degalinėse, viešbučių mini baruose. TAI BENT BIZNIS! Įstatymo iniciatoriai siūlo gautas įplaukas į biudžetą iš naminės verslo panaudoti antialkoholinei ir antinarkotinei propagandai irprevencijai. Tai bent didžiadvasiškumas! Mediciniškai kalbant – pirmiau sužaloti, o vėliau gydyti. Dirva paruošta gera jau susibūrė didelės alkoholizmo industrijos ir politikų jėgos naminei įteisinti. Gal artėja diena, kai atsiras iniciatorių kanapėms ir kitiems kvaišalams įteisinti.

Pareiškiame, kad ŽŪM reklamuojamos kai kurios Europos valstybės, kur legalizuota samagono gamyba bei kultūringai ir saikingai geriami šie gėrimai, yra tarp labiausiai girtaujančių Europos valstybių. Tarp tokių paminėtina Seimo narių minima Vengrija. Mes manome, kad ŽŪM vadovai tvirtins, kad reikia auklėti žmones kultūringai ir saikingai gerti, propaguos ir stengsis legalizuoti samagoną bei bandys įrodinėti, kad legalizacija leis padidinti rugių auginimą, sukurti darbo vietų, sumažinti seklių ir policininkų skaičių ir išlaidas jiems išlaikyti, bet turbūt nepasakys, kad reikės sukurti papildomų darbo vietų kultūringai ir saikingai geriančiųjų sveikatos priežiūrai ir gydymui. Gal už mokesčių mokėtojų lėšas bus sukurtas aparatas kultūringam ir saikingam gėrimui išmatuoti ir kiekvienam tokiam vartotojui įteiktas patikrai, kad neperžengtų ribos.

Manome, kad šioje intencijoje rimtą vaidmenį turėtų suvaidinti LIETUVOS SEIMAS. Išplitęs, netramdomas, liberalizuojamas ir propaguojamas girtavimas stumia Lietuvą ir ypač jaunimą, moksleivius ir net vaikus į moralinę degradaciją bei fizinę pražūtį. Aukštai pakylėtieji turėtų pradėti kovą prieš girtavimą nuo savęs. Už naminės ir girtuoklystės propagavimą K. Starkevičius, A. Macijauskas ir kiti turėtų būti patraukti atsakomybėn.

Dar kartą primename, kad dėl girtavimų patiriami nuostoliai 5 kartus didesni už gaunamas pajamas už parduotą alkoholį. Tautai gelbėti nuo girtuoklystės dar kartą prašome surengti konferenciją alkoholizmo klausimais. Todėl prisijungiame prie daugybės žmonių ir sakome – ALKOHOLIZMUI NE! Prašome nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo.

Vyskupas Motiejus Valančius 1862 m. savo pranešime Popiežiui Pijui IX rašė: ,,Žmonių papročiai yra dori ir nesugadinti, didesni nusikaltimai retai bepasitaiko. Girtavimas, anksčiau išsiplatinęs, nuo 1858 m. visiškaiišnyko. Visa Žemaitija išsižadėjo gerti svaigalus. Žmonės savo pamaldumu, svetingumu, mandagumu nė kiek nenusileidžia kitoms tautoms”.

Kviečiame Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę ir Žemės ūkio ministeriją įsijungti į BLAIVYBĖS SĄJŪDĮ.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, P. Dirsė, S. Eidukonis, R.Jakučiūnienė, P. Girdzijauskas, A. Gribėnienė, J. Gurskas, P. Gvazdauskas , L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Malinionis,H. Martinkėnas, A. Markūnienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, A. Skaistys, R. Skaistis, R. Simonaitis, Ž. Simonaitis, K. Staniulevičius, J. Šaulys, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, A. Zalatorius, S. Žilinskas.

El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com