Tėvynė mūsų

Angelė Jakavonytė. Seimo Visuomeninė taryba nusprendė: Nacionalinė premija neturi būti skirta žmogui, išniekinusiam partizanų atminimą

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Angelė Jakavonytė. Seimo Visuomeninė taryba nusprendė: Nacionalinė premija neturi būti skirta žmogui, išniekinusiam partizanų atminimąKelios ištraukos iš M. Ivaškevičiaus knygos „Žali“:

„Eilinis žmogus nekaltas, kad gimė rusas, nors tai reiškia ne vien tik tautybę, ketvertą metų buvo naudojamas kaip patrankų ir tankų mėsa. Ir štai jis, tas rusas, toji mėsa, bando vėl būti žmogumi. Jis laimėjo didžiausią pasaulyje karą, jis eina per savo miestą, nes jis tą miestą apgynė. Ir staiga jį pasiekia gandas, kad kažkur jo šalies pakrašty esama išsigimėlių, užsimaniusių dar pakariauti.“ (8 psl.).

„Aš to ruso vietoje, bet jeigu tik būčiau rusas, apie nieką daugiau negalvodamas, susikraučiau kuprinę ir važiuočiau pribaigti išsigimėlių. Rusas taip ir padaro. Bet randa visai kitą karą. Vangų, lėtą ir sekinantį jo kantrybę, nes toks jau lietuvių charakteris.“ (8 psl.).

„Ir staiga šis nekaltas rusas, buvęs patrankų mėsa, pajunta nepaprastą nuovargį. Bet tą patį kankinantį nuovargį jaučia ir išsigimėliai, metę iššūkį rusui.“ (8–9 psl.).

„Pamažu poetus, medikus ir mokslus išėjusius karininkus karas išžudė, o nauji inteligentai buvo per daug išsimokslinę, kad aukotų gyvybę už spalvą. Ir karas ėmė prastėti. Į jį ėjo kaimo bernai mažai tenutuokiantys apie garbę ir žmogiškumą. Pamažu jie perėmė savo priešų metodus ir strategiją. Karas tapo žiaurus abipusiai.“ (7 psl.).

Tai tik keletą ištraukų, nenoriu cituoti tų ištraukų, kurios šmeičia konkrečius partizanus, manau, tas ištraukas turės nuodugniai išstudijuoti LR Generalinė prokuratūra.

Šiandien LR Seime Visuomeninės tarybos posėdyje svarstėme Nacionalinės premijos skyrimo klausimą M. Ivaškevičiui. Visos organizacijos pasisakė prieš tai, kad Nacionalinė premija būtų skirta žmogui, kuris išniekino partizanus, kovojusius už Lietuvos laisvę, ir priėmė rezoliuciją, kartu su partizanų artimaisiais kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą.

Daugeliui manančių, jog aš esu prieš žodžio laisvę, noriu pasakyti, jog aš ne prieš žodžio Laisvę, aš prieš melą – tai yra du skirtingi dalykai.

KOMENTARAI

 

Vladas Vilimas

Ką galima pasakyti perskaičius tekstą? – NEPAKALTINAMAS.
Bet reikia manyti,kad komisija sprendė demokratiškai – balsų dauguma.Nejaugi ši dauguma taip pat nepakaltinama? Mokesčių mokėtojams verta susimastyti.

Viktorija Pakerienė – literatūrologė (komisijos pirmininkė);
Audrius Ambrasas – architektas;
Vaclovas Augustinas – kompozitorius ir dirigentas;
Juozas Budraitis – teatro ir kino aktorius;
Jūratė Katinaitė – muzikologė;
Ramunė Marcinkevičiūtė – teatrologė;
Nerijus Milerius – filosofas;
Deimantas Virgilijus Narkevičius – skulptorius ir filmų kūrėjas;
Jūratė Sprindytė – literatūrologė;
Audrius Stonys – kino režisierius;
Jūratė Tutlytė – menotyrininkė.

LRS       2019-01-22 1:14

LRS pirmininkė – Biruta Augustinienė (Birutė Jonuškaitė)

LRS Valdybos nariai:
Vladas Braziūnas
Daiva Čepauskaitė
Liutauras Degėsys
Vytautas Dekšnys
Erika Drungytė
Antanas A. Jonynas
Birutė Jonuškaitė
Alvydas Katinas
Vidmantas Kiaušas-Elmiškis
Jonas Liniauskas
Danielius Mušinskas
Mindaugas Nastaravičius
Gytis Norvilas
Donatas Petrošius
Viktoras Rudžianskas
Aldona Ruseckaitė
Juozas Šikšnelis
Revizijos komisija:
Stanislovas Abromavičius
Irena Aleksaitė
Eugenijus Ignatavičius
Petras Palilionis

Etikos komisija:
Gintarė Adomaitytė
Vytautas Martinkus
Julius Sasnauskas

Išties       2019-01-21 20:31

Antrojo pasaulinio karo metu ir ypač pokary Lietuva prarado labai daug geriausio tautos genofondo.Tad, dabartinėje Lietuvoje yra gausybė m.ivaškevičių  ,kuriems melas ir šmeižtas reiškia kūrybinę laisvę,deja.Vis dėlto Nacionalinės premijos skirstytojai
turėtų būti ženkliai aukštesnės dvasinės moralės ir aukštesnio politinio lygmens.