Tėvynė mūsų

Apie Aplinkos apsaugos komiteto posėdį

Written by admin · 2 min read

2011 09 14 Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko diskusija „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties ,,Dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo“, kurią iniciavo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba. Susirinkime dalyvavo Aplinkos apsaugos komiteto nariai ir patarėjai, Aplinkos ministerijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atsakingi darbuotojai, UAB „VAATC“ atstovai, Kazokiškių bendruomenė ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovai.

Aplinkos ministerijos institucijų atstovai stengėsi įrodinėti, kad iki 2011 10 18 bus įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties ,,Dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo” reikalavimai ir sąvartyną galima bus eksploatuoti. Bendruomenės ir Sąjūdžio atstovai teigė, kad daugelį kartų aukštoms Lietuvos institucijoms rašė laiškus apie netinkamą problemų sprendimą. Kai kurie Seimo nariai palaikė ministerijos institucijų ir verslo atstovų teiginius, kai kurie – bendruomenės ir Sąjūdžio nuomonę.

Nepavykus komiteto nariams apsispręsti į posėdį po pietų buvo iškviesti Aplinkos viceministras A. Spruogis ir kiti atsakingi darbuotojai. Atvykėliai palaikė savo darbuotojų poziciją.

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas pateikė posėdžio protokolo ir nutarimo projektą (išrašas pridedamas). Už nutarimą balsavo J. Šimėnas ir A. Stancikienė, prieš – V. Babilius, susilaikė – S. Giedraitis ir J. Urbonavičius. Taip pasiskirsčius balsams komitetas jokio sprendimo nepriėmė.

Reikia manyti, kad valstybės institucijų ir verslo atstovai liko labai patenkinti balsavimo rezultatais, nes jiems komitetas paliko laisvę veikti savo nuožiūra ir svarbiausia, kad apsaugojo pareigūnus atsakingus už šių klausimų sprendimą nuo patraukimo atsakomybėn.

Neteisėtai veikiantis sąvartynas iki 2011 10 18 priiminės atliekas. Kas vyks toliau sužinosime po spalio 18 – osios. Iki tos dienos dar džiūgaus Aplinkos ministerijos ir verslo atstovai, o vietiniai gyventojai kentės.

Pagarbiai,
L. Kerosierius, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas
2011 09 14

Tel. + 370 5 231 81 11
El. paštas vilnius@sajudis.com

Išrašas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2011-09-14 Nr.
Vilnius

5. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties ,,Dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo”.

KONSTATUOTA:
1. Steigiant Vilniaus apskrities regioninį buitinių atliekų sąvartyną Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje (toliau – Vilniaus apskrities regioninis atliekų sąvartynas) buvo deklaruojama, kad tai bus šiuolaikiškas sąvartynas, kuris veiks daugelį metų, tačiau per laikotarpį nuo sąvartyno veiklos pradžios (2007-11-23) mišriomis komunalinėmis atliekomis buvo užpildyta beveik visa naudojama sąvartyno teritorija.
2. Vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 18 d. panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento UAB „VAATC“ 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-01-E-11 dėl Vilniaus apskrities regioninio atliekų sąvartyno eksploatavimo, o sprendimo vykdymą atidėjo vieneriems metams, tačiau iki UAB „VAATC“ nesiima jokių priemonių, kad į Kazokiškių sąvartyną nebūtų vežamos nerūšiuotos komunalinės atliekos.
3. Nuo pat sąvartyno veiklos pradžios buvo nuolat reiškiamas visuomenės nepasitenkinimas dėl regioninio sąvartyno veiklos, kuri pažeidžia 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB reikalavimus dėl atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo ir dėl to šaliai gresia sankcijų taikymas.

4. Dėl Vilniaus apskrities regioninio atliekų sąvartyno eksploatavimo nutraukimo Seime gautas Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2011-08-04 raštas, adresuotas Seimo pirmininkei Irenai Degutienei.

NUTARTA.
Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties ,,Dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo“ įgyvendinimo ir spręsti klausimą dėl pareigūnų atsakingų už šio klausimo sprendimą atsakomybės.

Balsavimo rezultatai: už – , prieš – , susilaikė – .

Posėdžio pirmininkas Jonas Šimėnas

Posėdžio sekretorė Jolita Šedauskienė