Tėvynė mūsų

Aplinkos apsaugos komiteto išsišokimas kenkia naujosios vytriausybės planams

Written by admin · 1 min read

Aplinkos apsaugos komitetas vasario 6 d. posėdyje svarstė klausimą „Dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos perspektyvų (komiteto posėdžio tęsinys)”. Svarstyme dalyvavo Aplinkos ministerijos, Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Tauragės rajono gyventojų bendruomenių atstovai, mokslininkai. 

Išklausęs suinteresuotus asmenis ir įvertinęs, kad šiuo metu nėra užtikrinamas suinteresuotos visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus pradiniuose skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos etapuose,

kad būsima nauda gali nekompensuoti galimos žalos aplinkai ir gyventojams,

kad pagal komiteto turimus duomenis šiuo metu nėra tiksliai žinomas skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos poveikis aplinkai, ekonominės ir socialinės pasekmės,
kad šalyje nėra pakankamo teisinio reguliavimo, užkertančio kelią neigiamų pasekmių atsiradimui,
Aplinkos apsaugos komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę siūlant:
– sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką, žvalgybą ir gavybą šalyje iki bus paskelbta Europos Sąjungos kompetentingų institucijų nuomonė dėl šių išteklių naudojimo;
– apsvarstyti galimybę valstybės biudžete numatant lėšas angliavandenilių išteklių paieškos darbams;
– įvertinti UAB „LL investicijos” sudarytas sutartis su Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos gyventojais jų atitikimo įstatymų reikalavimams požiūriu;
– sudaryti darbo grupę skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos problemoms spręsti bei įvertinti ekonominę naudą;
– parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus įpareigojančias valstybės institucijas valstybės lėšomis atlikti poveikio aplinkai vertinimą visais atvejais skelbiant konkursus angliavandenilių išteklių naudojimui ir gavybai;
– parengti ir pateikti įstatymų pakeitimus atskiriančius skalūnų dujų, kaip specifinių išteklių, paiešką, žvalgybą ir gavybą nuo kitų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos;
– siūlyti Aplinkos ministerijai parengti pavyzdines sutartis dėl žemės ir jos gelmių bei paviršinio vandens tyrimų ir matavimų žemės naudojimo suteikimo (Žemės įstatymo 21 straipsnio 8 punktas);
– kreiptis į Generalinę prokuratūrą prašant ginti viešąjį interesą UAB „LL investicijos” vykdant veiklą Tauragės ir Šilalės rajonuose.