Tėvynė mūsų

Ar Seimo nariai ir vėl neišgirs pagalbos šauksmo?

Written by admin · 1 min read

Štai ir apsisuko dar vienas makabriškas ratas. Prieš penketą metų Kedys sūnus rašo Seimo deputatams laiškus ir prašo tų pagalbos dėl savo dukters, kad tie padėtų išsiaiškinti pedofilijos faktą. Seimo nariai tyli, apsimeta, kad tokio laiško negavę. Po penkerių metų klajonių klystkeliais senelis Kedys kreipiasi į Seimo deputatus prašydamas pagalbos, kad tie gelbėtų psichiškai sužalotą ir toliau naikinamą jų anūkę. Deputatai tyli.

Visuomenė, vedžiota ir klaidinta po klaidžias bylos peripetijas, pavargo, prarado tikėjimą savo galiomis. Ji palaipsniui buvo šeriama melo dozėmis ir dabar jos atmintis ir sąmoningumo likučiai yra skaičiuojami nuo paskutinės melo dozės. Visuomenė nebeprisimena ano pradžios taško, į kurį sugrįžę pamatytume, kokią grandiozinę manipuliaciją žiniasklaidai ir teisėsaugai su mūsų kolektyvine sąmone pavyko sukurpti.

 

Tarkim į Kedžio sūnaus laiškus Seimo deputatai būtų atsiliepę ir sukūrę kokią nors profesionalų tyrėjų komisiją. Tik košmariškame siaubo filme Kedys (toks, kokį jo paveikslą dabar yra sukūrusi kohorta) būtų galėjęs įsivaizduoti, kad štai bus sukurta komisija ir pradės visokie profai psichologai ir teisininkai tyrinėti mergaitę, gal pavyks ją, vaiką, kokiomis nors aplinkybėmis pagauti už liežuvio galo, gal ji prasitars, kad apie pedofilus ir sysalus ją primokė seneliai ir pats tėvas.

Tik bukaprotis būtų galėjęs kurpti tokią rizikingą avantiūrą. Juk ką jis būtų gavęs net ir sėkmės atveju? Jo sesuo tikrai jam turėjo patarti, kad joks teismas neįrodys pedofilijos fakto, jei tokio fakto iš tikro nebuvo, ypač kai jų įtariamieji, aukštas pareigas užimantys asmenys, dar nė karto nebuvo įkliuvę.

Matome, kad dabartinė „oficialioji“ versija akivaizdžiai stokoja logikos ir motyvų, bet tie dalykai skandalo metu nusitrynė ir šiandien sąmoningai nebekeliami. Gretindami dabartinę versiją su pradžios situacija matome, iki kokių absurdų galima nuklaidžioti, kai vieną melą bandoma pridengti kitu melu. Klaidingos prielaidos reikalauja klaidingų žingsnių.

Tik fantastas galėtų sugalvoti versiją, kad seneliai Kedžiai dirba su vaiko psichika kaip kokie psichoanalizės profesoriai froidai ar jungai ir permodeliuoja vaiko pasąmonę, kad tasai tvirtai įtikėtų ir perkeltų į sąmonės lygmenį buvus tai, ko nebuvo. Kliedesys. Beveik analogiškai galima būtų prifantazuoti, kad savo rūsiuke Klonio gatvėje senukai Kedžiai sukūrė vandenilinę bombą. O tam yra ir patvirtinimas – slaptai daryti jų pokalbių įrašai, kurie šiandien išlenda dienos švieson, kai reikalingi kaltinimai, jog teroristai Kedžiai rengėsi susprogdinti pasaulį. Tai jau aliuzija į VSD braižą – jų beribę fantaziją, pademonstruotą Kusaitės byloje.

Ką šia parabole norėjau pasakyti? Vieną paprastą dalyką – jei ir šį kartą Seimo nariai neišgirs pagalbos šauksmo, turės dar vieną klystkelių ciklą su naujomis lavonų krūvomis ir galų gale (nebijau per garsiai skambančios pranašystės) – Lietuvos sveiko proto galutinio sunaikinimo, taigi – ir Lietuvos.

tiesos.lt