Tėvynė mūsų

Armonaitė džiaugsmingai cypauja pakvietusi tūkstančius „specialistų“ iš RUSIJOS

Written by Redakcija · 1 min read

Laima Lavastė

Turbūt didesnės nesąmonės ponia Armonaitė su valdančiųjų pritarimu negalėjo padaryti-džiaugsmingai cypauti , kad pakviesti tūkstančiai specialistų iš RUSIJOS ir BALTARUSIJOS jau pakeliui į LIETUVĄ!.

Turbūt valdžios išsilavinimas neleidžia suprasti, kas yra Trojos arklys. Tai yra– kokių dovanų Lietuvai gali atnešti tie pasikviesti specialistai? Jūs galite garantuoti, kad tarp jų nebus nei vieno agento, diversanto, pasiųsto specialiai ruošti čia jau gyvenančius rusus? Kurių dalis dabar jau drįsta sakyti, kad „my za putina!“ Ruošti, kad paskui tankai atbildėtų jų „laisvinti“?

Kas tuos „specialistus“ patikrins iki siūlelio? Laiko juk valdžia tam neturi, svarbesnių projektų yra!

Ir kam prireikė tų rusų specialistų? Juk savo protingo, išsilavinusio jaunimo turim per akis. Pasakysiu, kam. Mes saviems nenorim daugiau mokėti. O rusakalbiai juk dirbs pigiau. Tai kaip čia- savo šalies saugumą keičiam už pinigus?

Taip, ir aš pastebėjau, kad Vilniaus centras virsta sovietiniu rusakalbiu miestu. Praėjus pirmai pagalbos euforijai pagalvokim – kodėl? Juk pagalbą teikiam, priimam ukrainiečių pabėgėlius, priėmėm baltarusių disidentus. Kodėl jie visi kalba rusiškai? Būdami Ukrainos piliečiai neišmoko savo kalbos??? Negerbiu ! Aš tikrai niekam nebesiruošiu gatvėje padėti, jei mane kalbins rusiškai. Neponimat raše! Prašau ukrainietiškai! Nebijokit, suprasiu, juk suprantu prez.Zelelenskio kalbą!

Kodėl taip griežtai rašau? Ir neprikiškit man tolerancijos stokos. Esu filologė ir puikiai žinau, kas nutiko tautoms, kurios prarado kalbą. Jos išnyko.

Tad padėkim ukrainiečiams pabėgėliams, bet nepataikaukime! Nebijokime sudrausti, jei jie garsiai rėkauja ar keikiasi viešose vietose , nebijokime pasakyti, kad troleibuse visi, taip pat ir jie, privalo būti su kaukėmis. Ir t.t .

Dabar siūlome ir vaikams mokyklas, aišku, rusiškas! Ir išvis keista, kad liko rusiškos mokyklos, kai Lietuvoje 30metų vienintelė valstybinė kalba yra lietuvių! Estai jau planuoja rusiškų mokyklų atsisakyti. Kur jūs matėte rusiškas mokyklas Suomijoje, Ispanijoje, Amerikoje? Norite kad vaikai nepamirštų gimtosios rusų kalbos? Puiku! Tam visame pasaulyje veikia sekmadieninės mokyklos. Jos galėtų veikti ir Lietuvoje.

Puiku, kad iš pradžių Vilniuje jaunų visuomenininkų iniciatyva įkurta ukrainiečių mokykla. Vaikams buvo šokas pakeisti šalį . Bet nuo kitų mokslo metų, manyčiau, čia likusių ukrainiečių vaikai turėtų eiti į lietuviškas mokyklas. Nieko, vaikai greitai išmoksta!

Mielieji, gerbkime save, gerbkime savo šalį, į kurią priimame svečius. Bet čia turi išlikti mūsų kalba ir kultūra.

O šiuo sunkiu metu siūlau, kad visi išsikabintume savo butų balkonuose, namuose Trispalves. Tegu tai bus priminimas mūsų svečiams, į kokią šalį pateko, kokia šalis atvėrė savo širdį jiems. Ir Ukrainos kovos palaikymas.

Nes jei būsime tik korektiškai mandagiai nuolankūs (Tas prakeiktas nuolankumas- prisimenate?), gali nutikti, kad kritiniu momentu vietomis suplevėsuos ir raudonos vėliavos. Prisimenant, kaip džiaugsmingai mes kviečiamės tuos specialistus?

pozicija.org