Tėvynė mūsų

AtA VYTAS MASIKONIS

Written by admin · 13 sec read

AtA VYTAS MASIKONIS 1926-2015

 

Kam nusviro galva,
Tam Dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina

 

 

Mirus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tauro apygardos partizanui, dimsijos leitenantui, buvusiam gulagų kaliniui – tremtiniui, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ilgamečiam nariui VYTUI MASIKONIUI, Vilniaus sąjūdininkai  nuoširdžiai užjaučia gimines, artimuosius ir bendražygius.