Tėvynė mūsų

AUGUSTINO POVILAIČIO GYVENIMO TAKAIS: NUO GIEDRIŲ IKI PAŠVENČIO

Written by Redakcija · 1 min read

2023-08-15 Jurbarko rajone buvo organizuota pažintinė-tiriamoji ekskursija AUGUSTINO POVILAIČIO GYVENIMO TAKAIS: NUO GIEDRIŲ IKI PAŠVENČIO.

Lietuvos kariuomenės savanoris, VSD  direktorius, kpt. Augustinas POVILAITIS  gimė 1900- 02 -24 Pašventyje Jurbarko r. 

Mokėsi Jurbarke. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1920–1927 m. buvo saugumo policijos valdininkas, o 1927–1931 m. – Kriminalinės policijos valdybos direktoriaus asmeninis sekretorius. 1931–1934 m. – Valstybės saugumo policijos viršininkas. 1933 m. eksternu baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją ir įstojo į VDU. 1939 m. baigė Teisių fakulteto Ekonomikos skyrių. 1934–1939 m. buvo Valstybės saugumo departamento direktorius.Rašė straipsnius periodiniams leidiniams: „Lietuvos ūkis“, „Ūkininko patarėjas“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“, redagavo „Kriminalistikos žinyną“. 1940- 06-13 A. Povilaitis buvo atleistas iš pareigų. Duotas įsipareigojimas jam sutrukdė  pasitraukti į Vakarus. Neatlaikiusi Maskvos spaudimo Lietuvos Vyriausybė sutiko, kad birželio 15 d. K. Skučas ir A. Povilaitis būtų suimti. Tėviškėje A. Povilaitis sulaikytas, kalintas Kaune,  tardytas ir išvežtas į Lubianką Maskvoje, kur po metų nuteistas aukščiausia bausme. 1941- 07-12 sušaudytas Maskvoje.A. Povilaitis tapo viena pirmųjų sovietinės okupacijos aukų Lietuvoje.
1993 m. buvo reabilituotas. 1998 m. tėviškėje pastatytas paminklinis akmuo. 2006- 02- 16 Lietuvos prezidento buvo apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.Istorikas Rimantas Jokimaitis pastebėjo, kad Ulmo proceso archyviniuose dokumentuose yra duomenų, kad buv. Lietuvos saugumo direktorius Augustinas Povilaitis buvo paslėpęs dėžę „su Lietuvos valstybei svarbiais dokumentais, užkastą sodyboje už 4–5 km nuo sienos“. Tai labai svarbus istorijos faktas, kuris reikalauja platesnio tyrimo…

Pridedu filmo  “Traukinys mirtį” apie to laiko įvykius nuorodą  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000115577/dokumentinis-filmas-traukinys-i-mirti 

Kelios nuotraukos iš ekskursijos.

Pagarbiai,

Dr. Raimundas Kaminskas

LGGRTC Sekretoriato  vyresnysis patarėjas