Tėvynė mūsų

Branduolinė valstybė

Written by admin · 3 min read

Skamba išdidžiai.
Na ir kas, kad per Lietuvą eina tektoninė zona, kad turime elektrinių 3 kartus daugiau nei gamybai reikia… Na ir kas, kad turime alternatyvios energijos 100 metų atsargų, na ir kas, kad besiformuojantis iš  atominių elektrinių „bermudų trikampis“ grąsina ne tik mums, Lietuvai, bet ir visai ES?!
Branduolinės valstybės įvaizdis svarbiau.

Ar iš tiesų įvaizdis svarbiau?
Panagrinėkime.
Tektoninė zona, besitęsianti nuo Kolos pusiasalio iki Apeninų, savo nestabilia būsena ir besikatojančiais žemės drebėjimais, sudaro labai nepalankią geologinę aplinką bet kokiai agresyviai gamybai, ar tai būtų biologijos ar chemijos pramonė, o ypač branduolinės energetikos objektai.

1956 metais slaptas susitarimas tarp  TATENOS ir PSO (Pasaulinės Sveikatos Organizacijos) dėl avarijų branduoliniuose objektuose pasekmių neviešinimo, toli pralenkė Ribentropo-Molotovo pakto žmonių aukų skaičių. Vien Jelcinui paviešinus Kremliaus slaptus Černobylio tragedijos protokolus, kiek išaiškėjo šiurpių faktų, tiek su leistinų koncentracijos normų standartuose keitimu, tiek su aukų skaičiaus slėpimu, tiek su tarptautiniu bendradarbiavimu?  Jau net neskaičuojant pačios avarijos likvidatorių aukas, akivaizdžiai fiksuojamas didėjantis sergamumas „polivalentinėmis Černobylio ligomis“ ir gimstamumo mažėjimas Europoje, su kuo susiję žymiai padidėję darbo rankų emigraciniai procesai, bei tokie ypatingai slepiami faktai, kaip išsigimimas.

Černobilinis  „polivalentinis sindromas“ per jo pasekmes jau fiksuojamas visose Europos šalyse, o PSO tvirtai laikosi slapto 1956 metais susitarimo su TATENA ir neskelbia taip reikalingų duomenų bei profilaktinių priemonių. Reikėjo Fukušimos tragedijos ir jo radioaktyvaus šleifo aplink visą Žemės rutulio vidutinę juostą, kad, pagaliau, prasidėtų visuotinis AE uždarymo demaršas.

O Lietuva – atvirkščiai kaip ir visoje posovietinėje erdvėje! Čiumpame nupigintus nelikvidinius Fukušimos reaktorius ir, dangstantis „realios Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimu“, planuojam naujos AE statybą dar neuždarius senosios!!!
Reali nepriklausomybė – tai, kai valstybei nediktuoja kita, resursus pardavinėjanti. O jei dar ir okupante buvusi? Visi supranta „Ivano vamzdį“ su tekančia nafta ar dujomis. O kad ir radioaktyvusis kuras taip pat iš Rusijos – kukliai nutylima!!!

Ir po visos nepriklausomybės.
Taigi, realiai – Lietuvos priešai yra ne tie, kurie nenori AE, o tie, kurie ją stato ir taip amžiams pririša Lietuvą prie Rusijos „radioaktyvaus vamzdžio“!!!
O juk Lietuva turi savo Žemaitijos terminių vandenų resursus 100 metų!!! Ir jokio vamzdžio iš jokio tiekėjo, jokių terminalų ar jokių jungčių!Ir vis iš mūsų kišenių. Tos mūsų lėšos privalo būti panaudotos Žemaitijos terminių vandenų įsisavinimo plėtotei, juo labiau, kad šią, ekologiškai švarią energijos rūšį, visokeriopai remia ES.
Maža to, kad Kubilinė Vyriausybė ignoruoja šią tikrąją Lietuvos nepriklausomybę, garantuojančią energijos rūšį ir vietoj jos vystymo – visakeriopai ne tik  gniaužia, tai dar ir turėtą nepriklausomą vėjo energijos jėgainių parką leido parduoti Rusijai?!!Kitaip tariant, tą priklusomybę dar padidino, net neišsiderėjusi pigesnių dujų kainų…
Tai kas priešai ir kas Lietuvos nepriklausomybės draugai pagal darbus, o ne pagal žodžius, akivaizdžiai matome.

Šiandien, pasaulinės krizės nualintai Lietuvai, turinčiai nemokamas Žemaitijos terminių vandenų atsargas net 100 metų, Vyriausybė planuoja iš pasiskolintų pinigų statyti naują ekologiškai pavojingą AE? Argi tai ne puota maro vidury?

Šios atominės elektrinės statybos siekis eliminuoja galimus ir netgi būtinus politinius reikalavimus Lenkijai, draudžiančius statyti AE Lietuvos pasienyje. Pažymėtina, kad Vokietija užprotestavo jos dislokaciją savo pasienyje, o V.Adamkus geros kaimynystės vardan, tylutėliai sutiko su tokia pavojinga statyba… Kas galėtų paneigti, kad būtent todėl , jog jos statybos pabaigos ir jos eksploatijos pradžios patsai jau nesitiki sulaukti?

Taigi, po manęs, kad ir tvanas? Pasirodo, ne vien prie „Mažeikių“ šlepetinis rankeles pridėjo?
Maža to, Lietuvos planuojama AE statyba atveria kelius Rusijai-Baltarusijai-Lenkijai suformuoti aplink Lietuvą „bermudų trikampio“ situaciją, kuri šiuolaikinės „impulsinės“ technologijos dėka įgalina diktuoti į „trikampį“ patekusiai valstybei (šiuokart Lietuvai) daug griežčiau, nei „užsukinėjant naftos ar dujų kranelius“!!!

Ir šitokia geopolitinę situaciją slepia fizikas premjeras A.Kubilius?!

Tai jau nebe Tautos skurdinimas aukštomis elektros ir šilumos kainomis – tai jau akivaizdi ekologinio genocido grėsmė, kuri savalaikiai buvo TATENOS-PSO paslėpta Černobylio katastrofos metu bei Fukušimos tragedijos iki šiolei besitęsiančioje epopėjoje.

Tyla – gera byla. Niekas nieko nežino, niekas nieko nedaro – stalinizmo „geležinės uždangos“ toliau vykdomas Lietuvoje principas.

Todėl Lietuvių Tautai būtina žinoti bent jau Černobylio katastrofos parametrus – teikiame radiacinio užterštumo paplitimo Europoje žemėlapius, kad suprastumėte Referendumo atominės elektrinės Visagine būtinumą.

Tuo tarpu Lietuvoje tokių maštabiškų elektros gamybos pajėgumų nereikia –jau  nuo 1993 metų, kai buvo išvesta sovietinė kariuomenė, su ja „išėjo“ ir karinė pramonė, „pašto dėžutėmis“ vadinama. Dėl to pramoninė gamyba Lietuvoje sumažėjo 70proc. Tiek kartų sumažėjo ir elektros energijos poreikis!!! Šiandien mes turime problemą su perteklinės elektros energijos pardavimu, o ne jos trūkumu. Dėl elektros linijų ypatumų (kaip ir su geležinkelio plačia arba siaura juosta) elektros perteklių galime parduoti tik sovietmečiu apjungtais tinklais Klainingradui, Baltarusijai ir Latvijai. Ir niekur kitur. Tai jie ir numuša mums kainas iki 4ct nes daugiau neturim kur „iškišti“.

Taigi, perkame resursus iš Rusijos brangiausiai Europoje, todėl mums elektros gamybos savikaina siekia 11 ct už kwh, o parduodame kaimynėliams po 4 ct?!! Nuostolius dengia Lietuvos vartotojai, mokėdami po 30-40 ct/kWh. Va toks „monkės“ biznis“ buvo iki AE uždarymo. Tik AE uždarymas turėjo išgelbėti Lietuvos vartotoją nuo kaimynų prievartinio „šelpimo“.

Tačiau Lietuvos valdantieji šią teisybę nuslėpė ir, atvirkščiai, po AE uždarymo dar pakėlė šilumos kainas, meluodami, kad tai dėl AE pigios energijos praradimo, todėl būtina statyti naują… Na, o kaip pas mus statybos išauga į 10 kartų brangesnius objektus, kaip čia  gražiai veikia milijoninės-milijardinės pinigų skalbyklos – Lietuva jau žino, kartotis nebereikia.

Statyti  naujų elektros jėgainių – nereikia,esančios elektrinės dirba tik 1/3 pajėgumu. Be to turime nemokamus Žemaitijos terminių vandenų resursus 100 metų!!! Bet argi už juos milijardinį pelną nuo Tautos nuplėši?..

Todėl, rizikuojant tektoninės zonos grėsme, ne duonai, o branduolinės jėgainės statybai skolinantis milijardus, žūt-būt siekiama įteisnti nesuvaldomos grėmingiausios branduolinės Visagino AE statybas.

1 200 Lietuvos milijonierių svajoja tapti milijardieriais.
Tautos bado sąskaita, bet milijardieriais.
Tėvynės praradimo kaina, bet milijardieriais. Juk jų namai – „ne namas ir ne gatvė…“ – jų namai globalizuota Planeta!!Pinigai atstoja Tautą, Tėvynę, Gimtinę ir bočių šventus kapus.
Ar mes sutinkame su jų praturtėjimu tokios mirtinos rizikos kaina?