Tėvynė mūsų

Broliukai – dobiliukai

Written by admin · 4 min read

Daug dainų apie dobilą žalialapį ir apie jo tris lapelius. Prieš pat rinkimus, tarp visų „juodosios“ technologijos atvejų, ypatingą visuomenės dėmesį atkreipė 3 brolių Matonių atvejis, visom vaivorykštės spalvom sužėrėjęs Genocido centrui paviešinus kadrinių KGB darbuotojų sąrašus. Ir pasipylė straipsniai žiniasklaidoje – internetiniais portalais pradedant ir laikraščiais nebaigiant. O svarbiausia, užsikabino už vieno broliuko dobiliuko lapelio (Algirdo Matonio), nuslėpusio savo tarnystę KGB, o išryškėjo dar 2 lapeliai (Juozas Matonis ir Romualdas Matonis) bei jų kontraversiški darbeliai. Patikslinus, atsirado dar trys lapeliai – galgi pusbroliai? Bet visi 6 – viename malūno rate ir visi kažkaip įtartinai, kažkaip sutartinai ir nelabai garbingai, o netgi ir visai nesąžiningai?

Įdomiausia tai, kad A. Matonį šoko ginti pati LR Prezidentė D. Grybauskaitė! Ji pasipiktino tokiu neatsakingu A. Matonio priklausymo KGB išviešinimu ir… Staiga, būtent visa informacija apie broliukus-dobiliukus Matonius dingo iš žiniasklaidos?! Pasidarė visiems įdomu, kodėl?

Kai tuo tarpu apie kitus „šeimyninės rangos“ atvejus valstybinėse institucijoje ilgai ir įkyriai aiškinamasi, tikslinamasi ar netgi juokaujama!

Antai – apie sovietmečio Teisingumo ministrą P. Kūrį ir jo sūnaitėlį E. Kūrį, sėkmingai ganiusį konstitucines dūšeles, nors nebuvo net dirbęs teisėju! Arba – apie sovietinės respublikinės prokuratūros generalinį prokurorą L. Sabutį, nūnai Seimo narį, ir jo sūnaitėlį – prokurorą – taip ir nepaviešinusį Lietuvos visuomenei lietuvių genocidą vykdžiusių 72 kagėbistų sąrašą su Nachmanu Dušanskiu priešakyje, kurį turėjo pateikti Izraeliui dėl jų ekstradicijos…

Arba tos pačios respublikinės prokuratūros prokuroro V. Žiemelio, irgi Seimo nario, bei jo sūnaus taip „sėkmingai“ vadovavusio LAL‘o aviakompanijai bei pasižymėjusio ypatinga meile žemei, kurios dešimteriopai didesnius plotus nei Anglijos karalienės turi. Ir įsigijo tik už vienatinio butelio kainą?! Tokie gabumai paveldimi tik iš tėvo, kuris, sovietmečiu buvęs respublikinės prokuratūros partsekretoriumi, šiandien jau yra Krikščionių partijos narys!!!

Tokį stebuklingą atsivertimą derėtų plačiai pagarsinti ir paskleisti gerąją patirtį. Tėvų-vaikų pramintą vieškelį Lietuvos valstybingumo raidoje gražiai papildė „Respublikos“ išviešintas Vagnoriaus „švogerių“ takelis, o dabar ir brolių Matonių užslaptintas šunkelis. O šunkelis todėl, kad KGB viešais keliais nevaikšto.

Viešais keliais nevaikšto ir kagėbisto rėmėjai, gynėjai ir draugai. Jie visokiais būdais dangstosi, slapstosi ir gerus vaizduoja. Bet, kaip tautos išmintis byloja, – yla iš maišo vis vien išlenda.Ir išlindo A. Matonio ausys slapto liudininko Kauno pedofilijos byloje M. Žalimo demaskavime. KGB ragai – Genocido centro išviešintuose sąrašuose. O jau nagus parodė D. Grybauskaitė.

Ir neveltui aukščiausio lygio pareigūnas surizikavo. Žurnaliūgos pradėjo apklausinėti žinančius, suprantančius ir padėtį aiškinančius. Surikiuokime iš eilės:
– Juozas Matonis – buvęs vidaus reikalų viceministras, pasirūpinęs broliuko-kagėbistuko Algirdo Matonio įdarbinimu policijoje, iškart po pučo Maskvoje. O įsakymą jį priimti pasirašė V. Grigaravičius. Buvęs kagėbistukas šiandien jau vadovauja Lietuvos kriminalinės policijos biurui?!

–  Ir trečiasis Matonis – Ramūnas – sėkmingai besidarbuojantis Policijos Komunikacijos skyriaus viršininku! Va, kam tiktai švilptelėjus ir nutyla visa informacija.

Beveik lietuviškas Bermudų trikampis?!
Sakykime, jei vienas broliukas kur nors „ten nugrybauja į lankas“, tai kitas brolelis  (pvz. Kriminalinės policijos vadas) negi neištiesia pagalbos rankos? O trečiasis – ar nepasirūpina, kad jokia informacija neprasmuktų į viešumą?! Žodžiu, „šyta-kryta“.

Na tai kas, kad sužlugdomos bendrovės, kad netenka įdėto turto akcininkai, kad be duonos kasdieninės lieka darbininkai? Kagėbistai neturi sąžinės – ką jiems reiškia dešimtys milijonų litų žalos, kai jų neslegia šimtai milijonų gulaguose pražudytų žmonių gyvybių našta?

Svarbu tik viena – slaptumas. Kad niekas nežinotų, kad prieš juos neatsigręžtų nuskriaustų žmonių rūstybė.

Tai prie ko čia Prezidentės pasipiktinimas, kai ji pagal priesaiką privalo būti visiems vienodai teisinga? Kokia priežasčių-pasekmių grandinėle D. Grybauskaitė susijusi su broliukais-dobiliukais Matoniais? Žiniasklaidoje pravedama kagėbistinė grandinėlė nuo D. Grybauskaitės tėvo – neva KGB Kadrų skyriaus viršininko, nuo priedanginės „Rotfront“ įmonės saviems kadrams rengti ir karatė „juodo diržo“ su KGB majoro laipsniu ir komunistų partijos centro komiteto Visuomeninių mokslų akademijos su mokslų daktaro diplomu.

Grandinėlė tęsiasi už Atlanto, kur galimai KGB įtakos agento V. Adamkaus – Adamkavičiaus – ultimatumo dėka D. Grybauskaitė paskiriama ES komisare, kas plačiai atvėrė duris į Prezidentės postą.
Maža to, šį kagėbistinė broliukų dobiliukų Matonių grandinėlė dar kartą užkabino D. Grybauskaitės tautybės klausimą – būktai tikroji jos pavardė pagal motiną – Korsakova, o pagal tėvą – Grybovska turėtų būti, jei nebūtų dirbtinai lietuviškomis galūnėmis padabinta? Prisiminta ir Wikipedijos informacija apie netradicinę lytinę orientaciją.

Štai šita informacija apie Prezidentę galėjo sąlygoti pilną broliukų-dobiliukų Matonių epopėjos ištrynimą ir eliminavimą iš visos žiniasklaidos. Tokia plati priežastinių ryšių panorama Lietuvos valstybingumo kreivinimo raidoje, o ypač rinkimų fone – labai ir labai nepageidautina. Prezidentės figūra šiame paveiksle – tiesiog nusikalstamas faktas. Todėl – iškart tyla.

Dar kartą sudėliojame broliukų-dobiliukų ir galgi pusbroliukų Matonių plejadą.
Juozas Matonis – buvęs pirmosios Vyriausybės vidaus reikalų viceministras. Algirdas Matonis – buvęs kadrinis kagėbistas, tik po 1,7 metų po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienos viceministro  J. Matonis per 2 dienas po Maskvos pučo 1991 08 19 įdarbintas LR Policijoje!!! Priėmimo įsakymą pasirašė V. Grigaravičius… Ramūnas Matonis – VRM Policijos Komunikacijos skyriaus viršininkas – ar tik ne jo rūpestėliu ir nuslopinta visa žiniasklaida apie Algirdo Matonio darbą KGB?
Andrius Matonis – Lietuvos televizijos „Naujienų tarnybos“ vadovas.
Aleksandras Matonis – režisierius ir žurnalistas.
Jaunius Matonis – dirbantis LNK – ar tik ne „Kriminalinėse naujienose“?

Na, kaip per tokį šešiagubą Matonių kordoną gali prasiveržti tiesa ir teisinga informacija? Argi dar reikia komentarų?

Šioje spengiančioje tyloje ir prokuratūra numarins Juozo Matonio (buvusio Vidaus reikalų viceministro) galimai nusikalstamą akcininkų turto švaistymo tyrimą. Dešimčių milijonų litų žalos įkalčių neras brolio Algirdo Matonio (buvusio kadrinio kagėbisto) vadovaujamas Kriminalinės policijos visas biuras. Ir trečio – Matonio Ramūno – rūpestėliu ši informacija nepateks ne tik į LNK „Kriminalines naujienas“, bet ir į kitą žiniasklaidą taip pat.

Tai už kokių virvučių, juodų uodegėlių tampoma šitokia masė tarnautojų ir kas slepiasi už broliukų-dobiliukų Matonių nugarų dar be jau išviešintų Korsakovų-Grybovskų, Sadeckų-Paulauskų, Grigoravičių-Sakalų?

Spengianti tyla.
Gal šiuokart tyla reiškia sutikimą? Ir sutikimą su visais išdėstytais faktais?

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija