Tėvynė mūsų

Čikagoje įvyko pirmasis Lietuvos pirmininkavimo ES renginys

Written by admin · 1 min read

    LR Generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su Kroatijos ir Lenkijos respublikų generaliniais konsulatais, liepos 1 d. surengė pirmąjį Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginį Čikagoje. Vakaro metu iškilmingai paminėtas Kroatijos Respublikos įstojimas į ES.

Ta proga pirmininkaujančios Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas savo sveikinimo kalboje sakė: „Kroatija yra pirmas ir labai džiugus Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai rezultatas. Pamatinė ES idėja yra suvienyta ir laisva Europa, tad Kroatijai tapus ES nare, Europą priartino prie šio tikslo. Savo pirmininkavimo metu Lietuva darys viską, kad ES genuose užkoduota plėtra nesustotų.“ Diplomatas taip pat pristatė Lietuvos pirmininkavimo prioritetus – sukurti patikimą, augančią ir atvirą Europos Sąjungą, bei padėkojo JAV už nuolatinę paramą Europos projektui.  

Kroatijos generalinė konsulė Jelena Grčić Polić džiaugėsi, jog „narystė ES valstybei suteiks pilną prieigą prie didžiausios 500 milijonų vartotojų turinčios pasaulio rinkos, o tai reikš daugiau naujų darbo vietų bei aukštesnę gyvenimo kokybę Kroatijos žmonėms. Reformos, kurias Kroatija įvykdė derėdamasi dėl narystės, padėjo modernizuoti šalį, o ES piliečiai savo ruožtu nuo šiol turės lengvesnę prieigą prie nuostabių Kroatijos kurortų.“ Lenkijos atstovė Čikagoje, generalinė konsulė Paulina Kapuścińska didžiuodamasi pabrėžė, jog derybas dėl Kroatijos narystės ES pavyko užbaigti dar Lenkijos pirmininkavimo metu 2011 m., bei linkėjo Lietuvai sėkmės šiame iššūkių kupiname darbe.

  Renginio, kuris vyko Lenkijos generalinio konsulato patalpose, metu buvo atlikti valstybiniai ir ES himnai. „Tautišką giesmę“ atliko choro „Svajonė“ (vad. Alina Šimkuvienė) narė Rimantė Ašmonaitė, vyko koncertinė programa. Svečių tarpe buvo oficialūs Ilinojaus valstijos, Čikagos miesto, įvairių mokslo ir nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovai.

Nuotraukose renginio akimirkos:
1.    LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas sveikina Kroatijos generalinę konsulę J. Grčić Polić (kairėje stovi Lenkijos generalinė konsulė P. Kapuścińska);
2.   Lietuvos himną šventės metu atliko R. Ašmonaitė.