Tėvynė mūsų

Dėl 1863 -1864 m. sukilimo dalyvių palaikų perlaidojimo ir užrašų ant jų kapų Rasų kapinėse

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 m. jubiliejaus liko 11 m.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Gudų kultūros draugija Lietuvoje 

J.E. Lietuvos Resbublikos Prezedentei Daliai Grybauskaitei

J. E. Baltarusijos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Lukašenkai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui PranckiečiuiBaltarusijos Nacionalinės Asamblėjos atstovų rūmų Pirmininkui Vladimirui Andreičenko

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Baltarusijos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sergejui Rumas

LR Užsienio reikalų Ministrui Linui Linkevičiui

Baltarusijos Respublikos Užsienio Reikalų Ministrui Uladzimirui Makej

LR Kultūros Ministrui Mindaugui Kvietkauskui

Baltarusijos Respublikos Kultūros Ministrui Jurijui Bondar 

K R E I P I M A S I S

Dėl 1863‑1864 m. sukilimo dalyvių palaikų perlaidojimo ir užrašų ant jų kapų Rasų kapinėse

Vilnius, 2019-03-20

Lietuvos baltarusių ir Lietuvos visuomeninės organizacijos su dideliu susirūpinimu stebi situaciją susijusią dėl Gedimino kalne aptiktų 1863‑1864 metų sukilimo dalyvių palaikų. Tarp rastų palaikų yra Baltarusijos ir Lietuvos nacionalinis didvyris, vienas iš sukilimo vadų, Konstantinas Kalinauskas ir kiti sukilimo dalyviai ne tik iš Lietuvos ir Lenkijos, bet ir iš Baltarusijos. Žinoma, kad sukilimas labai svarbus tiek Baltarusijos tiek Lietuvos istorijai. Baltarusijos istorijoje ir kultūroje 1863‑1864 m. sukilimas, jo vadovas Konstantinas Kalinauskas, daug kitų sukilimo vadovų ir dalyvių paliko labai didelį pėdsaką. Primename, kad dalis sukilėlių K. Kalinauskas, P. Boguševičius, B. Kalyška, A. Liaskovič, J. Liaskouski, H. Makavecki ir kiti buvo baltarusiai. Pavyzdžiui, Pranciškus Boguševičius, naujosios baltarusių literatūros pradininkas, Vincentas Duninas-Marcinkevičius – baltarusių dramaturgijos pradininkas ir kiti. Jų dėka XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje prasidėjo naujas baltarusių tautos atgimimas. Laikraštis „Valstiečių tiesa“ (Mužyckaja prauda) gudų kalba, kurį K. Kalinauskas pradėjo leisti 1862 m., buvo pirmasis baltarusiškas laikraštis. Jo puslapiuose pirmą kartą istorijoje buvo suformuluotos pirmosios tezės dėl nepriklausomos Baltarusijos sukūrimo. Todėl sukilimo dalyvių vardai – vieni iš pačių svarbiausių vardų baltarusių istorijoje.

Dėkojame Lietuvos institucijoms, atsakingiems darbuotojams už rūpesčius perlaidojant sukilimo dalyvių palaikus. Lietuvos baltarusiai ir Baltarusių tauta iš viso pasaulio su dideliu rūpesčiu stebi situaciją dėl sukilimo dalyvių perlaidojimo ir jų pagerbimo. Jie, lietuviai, baltarusiai, lenkai kartu kovojo su carinės Rusijos  okupantais, kartu atidavė savo gyvybes, kad Lietuva, Baltarusija, Lenkija būtų laisvos valstybės. Žinoma, kad jie tarpusavyje kalbėjo lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai.

Žinoma, kad sukilėlių palaikus ruošiamasi palaidoti Rasų kapinėse ir ant paminklų antkapių užrašus rašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Tokie užrašai skaudina baltarusius. Todėl, atiduodant paskutinę pagarbą sukilimo dalyviams ir baltarusių tautai prašome užrašus ant jų kapų rašyti lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbomis. Tokie užrašai bus pagarba baltarusių tautos sukilimo dalyviams, kurie aukodami gyvybes už mūsų tautų laisvę kalbėjo baltarusiškai – savo gimtąja kalba.

Prašome, kad svarstant šiuos klausimus į pasitarimus būtų kviečiami  Lietuvos baltarusių ir Lietuvos visuomeninių organizacijų atstovai. Taip pat prašome informuoti mus apie tai, kaip sprendžiami šie klausimai.

Tai prisidės prie baltarusių, lietuvių ir lenkų tautų suartėjimo vardan tūkstantį metų turinčios bendros mūsų tautų istorijos.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirminikas ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos narys  A. Adamkovich

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininko pavaduotojas Dz. Karachun

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje tarybos narys   V. Okunevič

Korespondencijai: Gudų kultūros draugija Lietuvoje, Brolių g. 9-86, LT-02155 Vilnius, Lietuva-Літва, +37064803746

www.westki.info/tbk                a.adamkovich@gmail.com          www.sajudis.com