Tėvynė mūsų

Dėl 1949 vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejaus minėjimo Vilniuje

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

JE LR Prezidentei, vyriausiajai Lietuvos ginkluotųjų  pajėgų vadei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui KarobliuiKariuomenės vadui generolui  leitenantui  Jonui Vytautui Žukui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

LIETUVOS PARTIZANAMS
Žiniasklaidai 

P A R E I  Š K I M A S  Dėl  1949 vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejaus  minėjimo Vilniuje

Vilnius, 2019-03-06

2018-06-30 LR Seimas 2019 metus PASKELBĖ  JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS.

2019 vasario 16 d. prie  Lietuvos  Respublikos Prezidento (1949.02.16-1954.11.26), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo  Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje vyko iškilmingas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos   1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejaus paminėjimo renginys.

Renginį savo dalyvavimu pagerbė gausiai susirinkę vilniečiai ir Vilniaus svečiai, buvę  politiniai kaliniai ir tremtiniai, Parlamento gynėjai, Krašto apsaugos minsterijos Garbės sargybos kuopa, Vilniaus įgulos Karininkų Ramovės vyrų choras “Aidas”, Laisvės kovotojai, sąjūdininkai ir kiti. Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas  Vytautas Landsbergis,  Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas ir  Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas  Dainius Pašvenskas padėjo vainiką  prie  Lietuvos  Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo  Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo ir sveikino  susirinkusius.

Tenka apgailestauti, kad šio jubiliejaus savo dalyvavimu nepagerbė nė vienas aukščiausias  valstybės vadovas – nei LR Prezidentė, nei LR Seimo Pirmininkas, nei LR Ministras Pirmininkas? Nedalyvavo renginyje nė vienas Seimo narys, nė vienas vyriausybės narys, nė vienas aukščiausiųjų kariuomenės vadovų.

Kaip tai suprasti ir vertinti?  

Kviečiame aktyviai dalyvauti vyriausybės patvitintos Jono Žemaičio-Vytauto metų minėjimo programos  renginiuose.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas   G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

   Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com