Tėvynė mūsų

DĖL BANKROTO ADMINISTRATORIAUS DARIAUS JASAIČIO VEIKLOS PATIKRINIMO

Written by Redakcija · 1 min read

Visuomenes tarybaAudito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM

Rinktinės g. 48A, 05318 Vilnius

PAPILDOMAS PRAŠYMAS

DĖL BANKROTO ADMINISTRATORIAUS DARIAUS JASAIČIO VEIKLOS PATIKRINIMO

2019-03-06 VilniusPateikiame Jums 2019-02-19 Kauno apygardos teismo CBS pirmininko Mindaugo Šimonio atsakymą Nr.(10.21)-E5-2786 (priedas) į asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba prašymą dėl asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga bankroto bylos Nr.eB2-1260-343/2018 (naujas Nr.eB2-496-343/2019) administracinio patikrinimo.

Šis atsakymas patvirtina, kad Kauno apygardos teismą bankroto byloje Nr.eB2-496-343/2019 suklaidino ir tikrovės bei LR Juridinių asmenų registro duomenų neatitinkančią informaciją šiam teismui nurodytoje byloje teikė šią bankroto procedūrą administruojantis bankroto administratorius Darius Jasaitis.

Kadangi JAR neįregistravus šios asociacijos statuso pakeitimo į viešąją įstaigą, bankroto administratorius D. Jasaitis gali vykdyti veiksmus tik asociacijos, bet ne viešosios įstaigos vardu, todėl dėl teismo klaidinimo veiklos vykdymą neegzistuojančios VšĮ  Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga vardu prašome Jus skubiai patikrinti nurodyto bankroto administratoriaus veiklą, turinčią galimai nusikalstamų veikų požymius, imtis atitinkamų, įstatymais nustatytų veiksmų siekiant sustabdyti tolimesnius  bankroto administratoriaus Dariaus Jasaičio veiksmus darančius žalą nevyriausybinei visuomeninei organizacijai asociacijai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga.

Tai, kad bankroto administratorius Darius Jasaitis pats, savo iniciatyva ir atsakomybe veikė VšĮ Lietuvos žmogaus teisų stebėtojų sąjungos vardu, atliko manomai nusikalstamus veiksmus, tyčia sąmoningai darė žalą asociacijai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, patvirtina Kauno apygardos teismui 2019-03-01 pateikta Dariaus Jasaičio dokumentinė informacija. 

Priedai: – 2019-02-19 Kauno apygardos teismo CBS pirmininko Mindaugo Šimonio atsakymas Nr.(10.21)-E5-2786; 2019-03-01 Informacija teismui Nr. B138/S036 

Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai:

Valdybos pirmininkas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Zigmas Vaišvila           

Valdybos nariai ir Teisingumo grupės atstovai: 

Kęstutis Eiva 

Tauras Jakelaitis 

adresai korespondencijai:                                                                                                  

Lizdeikos g. 29, Vilnius,         zigmas.vaisvila@lrs.lt

teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt