Tėvynė mūsų

Dėl Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto atminimo

Written by admin · 2 min read

LR Švietimo ministerijai
LR Kultūros ministerijai
LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos K R E I P I M A S I S

Dėl Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto atminimo

Ateinančiais metais bus reikšmingi jubiliejai – 600 metų nuo Žalgirio mūšio (liepos 15-ji), 580 metų nuo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio (DLK) Vytauto karūnavimo Lietuvos karaliumi (rugsėjo 8-ji) ir DLK Vytauto mirties (spalio 27-ji).

Šiemet spalio 28 d. sukanka 580 metų nuo Vytauto pilyje Lucke vykusio Rytų Europos valdovų suvažiavimo, kuriame dalyvavo ir Šventosios Romos Imperatorius Zigmantas I. Jam pasiūlius buvo nutarta DLK Vytautą karūnuoti Lietuvos Karaliumi. DLK Vytautas paskyrė karūnacijos laiką ir vietą–1430m. rugsėjo 8 d. Vilniaus katedroje. Šventosios Romos Imperijos kanceliarija imperatoriaus Zigmanto I parašais patvirtino atitinkamus dokumentus ir paruošė karališkąją karūną. Tačiau karūnavimui priešiška lenkų grupuotė pakeliui į Vilnių Lenkijos teritorijoje sulaikė imperatoriaus pasiuntinius, o pačią karūną ir karūnavimo dokumentus pagrobė. Dėl greitos ir neaiškios DLK Vytauto mirties (1430 10 27) vainikuoti nebesuspėta. Tiesa, DLK Vytautas Didysis 1422–1423 m. buvo išrinktas Čekijos Karaliumi.

Artėjant minėtiems jubiliejams Vilniaus miesto Sąjūdžio taryba prašo atsakyti į keletą svarbių istorinių klausimų:

1. Ar dokumentų ir karūnos pagrobimas reiškia, kad tuo buvo panaikintas Šv. Romos Imperatoriaus Zigmanto I patvirtintas sprendimas vainikuoti DLK Vytautą Lietuvos karaliumi (mūsų nuomone, DLK Vytautą tikslinga tituluoti karaliumi)?

2. Kodėl Lietuvoje menkinamas DLK Vytautas ir senoji Lietuvos istorija, pavyzdžiui:

a) 1938 m. Konstitucijoje 9 str. buvo numatyta, kad Valstybės šventės yra:

Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atstatymui minėti;

Rugsėjo 8-oji – DLK Vytauto karūnavimo diena.

Kodėl pastaroji diena neperkelta į 1992 m. Konstituciją? Kodėl valstybės šventės aplamai neįrašytos į Konstituciją? Kodėl 2006 05 11 Seimas panaikino Valstybės švenčių dienų statusą (žiūr. mūsų 2008 08 20 pareiškimą)?

b) Kodėl iki šio laiko Vilniuje nėra net DLK Vytauto aikštės? Kodėl Vilniuje nėra paminklo DLK Vytautui (kaip ir DLK Algirdui, DLK Kęstučiui)? Net rajonų centruose tokie yra. Kitos valstybės (Vengrija, Lenkija ir t.t.) labai didžiuojasi savo istorija ir savo valdovais, o pas mus, atvirkščiai, stengiamasi kuo mažiau apie tai kalbėti.

c) Kodėl Lietuvos istorija, jos valdovai taip menkai platinami filatelijoje?

Netgi 1993 m. išleisti vytautiniai pašto ženklai (3 pašto ženklai ir blokas) buvo išimti iš apyvartos. Manytume, kad šie pašto ženklai ateinančiais jubiliejiniais metais turėtų būti išleisti į apyvartą, žinoma, perspausdinus jų nominalus.

Lietuvos istorijos menkinimo ir klastojimo faktų yra daugybė, tačiau atsakymus norėtume gauti bent į šiuos tris jubiliejinius DLK Vytautą liečiančius klausimus.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Tarybos istorinės grupės vadovas G.Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Tarybos nariai:A.Akelaitis, A.Ambrazas, S.Boreika, A.Bružas, P.Dirsė, S.Eidukonis, P.Girdzijauskas, A.Gribėnienė, J.Gurskas, P.Gvazdauskas, R.Jakučiūnienė, J.Kuoras, A.Malinionis, H.Martinkėnas, A.Morkūnienė, J.Parnarauskas, F.Petkus, B.Raila, P.Rutkauskas, G.Ruzgys, A.Skaistys, R.Skaistis, R.Simonaitis, Ž.Simonaitis, K.Staniulevičius, J.Šaulys, K.Vidžiūnas, R.Vilimienė, A.Zalatorius, S.Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr.1, Vilnius, 8 673 95837
L.Kerosierius +370 231 8111, P.Rutkauskas 8 699 37691
El.paštas vilnius@sajudis.com Interneto svetainė www.sajudis.com

Vilnius 2009 10 07