Tėvynė mūsų

Dėl Kazokiškių sąvartyno uždarymo

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos K R E I P I M A S I S DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO UŽDARYMO
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartis įsigalios spalio 18 dieną

Vilnius 2011 09 21

Daugelis organizacijų, daugybė žmonių ir Vilniaus sąjūdininkai gina Kazokiškių ir aplinkinių gyvenviečių gyventojus nuo valstybinių institucijų ir verslo organizacijų, siekiančių neteisėtai ir pažeidžiant įstatymus pastatyti ir eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną.

2010-10-18 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas administracinėje byloje Nr. Nr. A525-844/2010 paskelbė, jog 2007 m. rugsėjo 10 d. Išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas Nr. VR – 4. 7 – V – 01 – E – 11 buvo išduotas neteisėtai. Vyriausiojo Administracinio Teismo Teisėjų Kolegija išimties tvarka atidėjo sprendimo vykdymą vieneriems metams, tai yra, iki 2011-10-18 dienos.

Nuo 2010-10-18 teismo sprendimo paskelbimo dienos iki šiol nei veiklos operatorius UAB „VAATC“, nei už atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimą Vilniaus regione atsakingas Vilniaus RAAD, kuriam įstatymas delegavo už TIPK leidimų išdavimą, kontrolę ir priežiūrą atsakingos institucijos funkcijas, nesiėmė veiksmų, kad būtų tinkamai inicijuotas ir atliktas didžiausio Lietuvoje Kazokiškių komunalinio regioninio atliekų sąvartyno poveikio aplinkai vertinimas.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kreipiantis naujo TIPK leidimo nebuvo parengtas, suderintas, apsvarstytas ir patvirtintas sanitarinių apsaugos zonų projektas, kaip to reikalauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir jį lydintys teisės aktai. Visiškai neparengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kaip to reikalauja nuo 2007 metų liepos mėnesio 1 dienos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 38 straipsnis ir jį lydintys Sveikatos apsaugos ministro priimti teisės aktai.

Pažymime, kad Kazokiškių sąvartyno veikla pažeidžia 1999 – 04 – 26 Tarybos direktyvos 1999/31/EB reikalavimus dėl atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo. Dėl direktyvinių reikalavimų nevykdymo Lietuvai gręsia sankcijų taikymas.

Vilniaus RAAD , kuri yra valstybės įgaliota atsakinga institucija už poveikio aplinkai vertinimą ir taršos leidimų išdavimą ir LR Aplinkos ministerijos atsakingi pareigūnai viešai skelbia, jog naują TIPK leidimą išduos neatsižvelgiant į prieštaravimus.

Kad užkirsti kelią valstybės institucijų ir pareigūnų bei verslo organizacijų neteisėtiems veiksmams prašome Jūsų išnagrinėti daugelį metų vietos bendruomenių ir organizacijų keliamus klausimus.
Gindami vietos gyventojų interesą privalėsime kreiptis į teismą prašydami sustabdyti TIPK leidimo išdavimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną, įpareigoti atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir nustatyti valstybei bei Kazokiškių ir aplinkinių gyvenviečių gyventojams padarytą žalą už 4 metus eksploatuojant sąvartyną neturint tinkamo aplinkai vertinimo ir pažeidus kitus teisės aktus.

Reikalaujame, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsisakytų išduoti UAB „VAATC“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną.

Nenumaldomai artėja SPALIO 18 – oji. Daugybė Lietuvos žmonių gins vietos bendruomenių interesus.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masiukonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

.
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com Interneto svetainė www.sajudis.com