Tėvynė mūsų

Dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos Istorijos instituto direktoriui Rimantui Mikniui
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai
               
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos P A R E I Š K I M A S        
Dar kartą dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo

Vilnius, 2012 07 04
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba dar kartą kreipiasi dėl  Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo. Jau jubiliejinių renginių pradžioje pastebėjome, kad ignoruojama istorija, todėl 2009 02 24 kreipėmės į Lietuvos Seimo pirmininką A. Valinską, ministrą pirmininką A. Kubilių, Seimo narius

(priedas Nr. 1). Negavę išsamaus atsakymo 2010 04 07 dar kartą kreipėmės į Lietuvos Seimo pirmininkę I. Degutienę, ministrą pirmininką A. Kubilių, Seimo narius (priedas Nr. 2), o 2010 05 19 –  į Lietuvos Istorijos instituto direktorių R. Miknių. (pakartotas 2012 04 04 (priedas NR.3)). 2012 05 10 d. gavome instituto atsakymą (žiūr. priede Nr. 4). Ir vėl kalba eina apie tai, kad Šv. Brunonas Kverfurtietis žuvo 1009 03 09. Ši data visiems aiški ir nediskutuotina. Kalba juk eina apie Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį.

Iš vykusio susirašinėjimo dėl Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio supratome, kad buvo visiškai nepasiruošta minėti šią sukaktį.

Šiandien keistai atrodo kodėl tuometinis prezidentas A. Brazauskas taip anksti, dar
1997 05 18 pasirašė dekretą „Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos sudarymo“. Atrodytų, kad šiame klausime pagrindinis akcentas turėjo būti istorija. Skirtos milžiniškos lėšos. Tačiau pasibaigus 2009 metų renginiams išaiškėjo, kad:

1. Per 12 metų komisija taip ir neišsiaiškino pagrindinio šių renginių tikslo – kada minėtinas Lietuvos vardo tūkstantmetis.

2. Pinigų švaistymas tęsėsi visus tuos metus, tačiau 2009 m. (lyg pasityčiojimas) nei vasario, nei kovo mėnesiais nebuvo jokių renginių, skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, nors kaip tik šiuo laikotarpiu pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Kuo tai  paaiškinti ?

Nauja instituto rašte tai, kur rašoma: „Atsižvelgiant į Lietuvos vardo paminėjimo svarbą, manytume, kad daug prasmingiau būtų neieškoti konkrečios dienos , o analizuoti aplinkos, kurioje buvo rašomi Kvedlinburgo analai, kultūrinį ir politinį kontekstą“. Po tolimesnių instituto  samprotavimų belieka tik pridurti, kad tam reikalui reikėtų keleto milijonų, o konkrečios datos vis tiek neturėtume.

Šioje istorijoje kyla tik vienas klausimas – kaip būtų sureaguota, jeigu nustatant Mindaugo karūnavimo datą būtų pasakyta: „Atsižvelgiant į karaliaus Mindaugo paminėjimo svarbą, manytume, kad daug prasmingiau būtų neieškoti konkrečios dienos, o analizuoti aplinkos, kurioje gyveno karalius Mindaugas, kultūrinį ir politinį kontekstą“.

Manome, kad čia pilna analogija.
Mindaugo karūnavimo dieną (gal ir diskutuotiną) šiandien turime, ji įteisinta, ją švenčiame ir ji įrašyta   istorijos vadovėliuose.
Tikime, kad Lietuvos vardo paminėjimo data taip pat turi būti įvardinta ir švenčiama. Reikia tik geros valios ir sutarimo.
Manome, kad minėtas ilgas pasiruošimo laikas anuo metu buvo reikalingas tik tam, kad būtų gerai pasiruošta pinigų švaistymui. Istoriniai dalykai buvo visiškai pamiršti ir ignoruoti.

Mes klausiame ir visą laiką klausime – kas daroma, kad Lietuvos gimimo data būtų įvardinta ir švenčiama ? !

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Tarybos istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Bružas,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
      Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, G. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com