Tėvynė mūsų

DĖL LIMITŲ SKYRIMO VERSLINEI ŽVEJYBAI

Written by Redakcija · 1 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui  

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui StančikuiLR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Kęstučiui Mažeikai

LR socialinės  apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Pirmininkui Artūrui Černiauskui

Žuvininkysstės tarybos Pirmininkui Egidijui Bukelskiui

Žuvininkystės departamento direktorei Agnei Razmislavičiūtei-Palionienei

Žuvininkystės tarnybos direktoriui Tomui Kazlauskui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

                        DĖL  LIMITŲ  SKYRIMO  VERSLINEI  ŽVEJYBAI   

(kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymui valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose išskyrus Kuršių marias)

                                                Vilnius,  2018-01-26

            Lietuvoje tyvuliuoja 2621  kv. kilometrų vidaus vandens telkinių – apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios. Ežerai užima 47 proc. – 1232 kv. km., Kuršių marios 22 proc. – 576 kv. km.,  upės 18  proc.  –  472 kv. km. ir tvenkiniai 13 proc. – 341 kv. km.

             Apie 90 proc. žuvų sugaunama Kuršių mariose, kurių plotas 22 proc. visų vidaus vandenų ploto, o likusiuose vandens telkiniuose sugaunama tik 10 proc. žuvų.

`           PAŽYMIME, kad Aplinkos ministerija nuo 2015-01-01 iki šiol neskyrė limitų verslinei žvejybai  kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymui valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose išskyrus Kuršių marias.

            PRIMENAME, kad asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ per 7 metus apie  90 kartų kreipėsi į atsakingas institucijas dėl neteisėtų Aplinkos ministrų veiksmų draudžiant verslinę žvejybą.

            ATKREIPIAME dėmesį, kad valdančioji dauguma Vyriausybės programoje numatė kurti naujas darbo vietas, geriau panaudoti išteklius, skatinti smulkųjį verslą ir mažinti socialinę atskirtį.

            KONSTATUOJAME, kad 2018-01-12 LR Seimo Kaimo reikalų komitetas sprendimu „Dėl žuvininkystės srities valdymo tobulinimo“ Nr. 110-S-1 pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos visos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo nuostatos, įskaitant ir žvejybos vidaus vandenyse limitų nustatymą bei žvejybos taisykles žvejams verslininkams ir žvejams mėgėjams ir t. t. (2018-01-25 LR Seimo Kaimo reikalų komiteto  laiškas Nr  S-2018-598 pridedamas).

            PRAŠOME Aplinkos ministrą K. Navicką  nustatyti limitus tame tarpe ir vandens telkinių nuomininkams verslinei žvejybai (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių gaudymui valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose išskyrus Kuršių marias)

            KVIEČIAME LR Seimo narius K. Mažeiką, M. Majauską, V. Vingrienę ir A. Gaidžiūną  atsiimti 2017-10-12 įregistruotas LR Žuvininkystės įstatymo verslinės žvejybos vidaus vandenyse pataisas. 

            Siekiant užkirsti kelią prasimanymams ir piktnaudžiavimui prašome žvejus verslininkus nuolatos informuoti Mėgėjų žvejybos tarybą (į jų paskelbtą telefoną) apie žuvų iškrovimo vietas ir laiką.

            Dėkojame visiems padėjusiems spręsti vidaus vandenų verslinės žvejybos probleminius klausimus ir ypatingai Žuvininkystės tarnybos darbuotojams A. Adomaičiui, J. Cesiulienei, A. Gontai,  B. Paliukėnaitei, I. Šidlauskienei, V. Vaitiekūnui.

            Vietos po saule turi užtekti ir žvejams mėgėjams, ir žvejams  verslininkams.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“  prezidentas                                                L. Kerosierius

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com