Tėvynė mūsų

Dėl sovietinių skulptūrų nukeldinimo nuo Žaliojo tilto

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
LR Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui
LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui
Valstybės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Gražinai Drėmaitei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

KREIPIMASIS Dėl sovietinių skulptūrų nukeldinimo nuo Žaliojo tilto

Vilnius,  2014-08-20
Vilniaus Sąjūdžio taryba ir daugelis kitų organizacijų jau eilę metų savo pareiškimais reikalauja, kad nuo Žaliojo tilto Vilniuje būtų demontuotos sovietinės skulptūros ir išvežtos į tam skirtas erdves.
    Šiuo metu Valstybės kultūros paveldo komisija  ruošia konferenciją, kurioje bus dedamos pastangos, kad šios skulptūros būtų remontuojamos ir visiems laikams paliekamos ant Žaliojo tilto. Koks bus sprendimas, galima nesunkiai numatyti, nes jau sukama propagandos mašina, kad tos skulptūros liktų.  Tuoj atsiras kryptingos radijo ir televizijos laidos, įsijungs spauda, pasirodys įvairūs nuomonių tyrimai ir taip toliau. Tokiu buldozeriniu principu  norima linkme buvo išspręstas ne vienas klausimas.
    Šio klausimo startinę poziciją reikėtų laikyti balsavimą dėl sovietinės kariuomenės išvedimo. Prisiminkime – sovietinės kariuomenės išvedimui iš Lietuvos nepritarė šie deputatai: A. Sakalas, V. Andriukaitis, K Antanavičius, J. Tamulis, Č. Okinčicas, A. Ambrazevičius, R. Paulauskas, A. Norvilas, D. Morkūnas, K. Glaveckas, R. Valatka, A. Degutis, J. Jurgelis, S. Peško, S. Akonovičius, G. Ilgūnas, N. Medvedevas, E. Vilkas, V. Jasukaitytė, K. Prunskienė, B. Genzelis, M. Stakvilevičius, J. Paleckis, E. Bičkauskas, V. Kvietkauskas, A. Kumža, V. Beriozovas, Č. Juršėnas, B. Rupeika, A. Brazauskas ir dar keli jų bendraminčiai. Tuo pačiu daugelis šių deputatų balsavo ir už sovietines skulptūras ant Žaliojo tilto.
    Vėliau daugelis jų tapo atsakingais ir įtakingais valstybės pareigūnais, kūrė pagal savo pažiūrų pavyzdį valdžios struktūras. Jau Kultūros viceministro  pareiškimas, kad „Sovietinės skulptūros ant Žaliojo tilto yra paminklas Lietuvos nepriklausomybei“ daug ką pasako.
Vilniaus m. Sąjūdžio taryba pasilieka prie savo nuomonės – sovietinės skulptūros turi būti pašalintos nuo Žaliojo tilto.
Nusprendus skulptūras palikti, būtina prie kiekvienos Žaliojo tilto sovietinės skulptūros patalpinti sekančio turinio informacinę lentelę: „Esant Lietuvos Respublikos prezidente Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininke Loretai Graužinienei, ministru pirmininku Algirdui Butkevičiui, Krašto apsaugos ministru Juozui Olekui,  Užsienio reikalų ministru Linui Linkevičiui, Švietimo ir mokslo ministru Dainiui Pavalkiui,  Kultūros ministru Šarūnui Biručiui,  iniciuojant Valstybės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Gražinai Drėmaitei bei priešinantis politiniams kaliniams, tremtiniams, 1941 m. Birželio 22-28 d. sukilėliams, partizanams, laisvės kovotojams ir sąjūdininkams,   šios sovietinės skulptūros paliktos čia eksponuoti ateities kartoms“. Ši informacija privalo būti skelbiama ir informacijos priemonėse.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G.Adomaitis    

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: +370 699 37691, G. Adomaitis, + 370 611 30131      el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com