Tėvynė mūsų

Dėl teismų nutarčių vykdymo

Written by admin · 1 min read

Teisingumo ministrui R. Šimašiui
Vidaus reikalų ministrui  A. Melianui
Aukščiausiojo teismo pirmininkui  G. Kryževičiui
Generaliniam policijos komisarui S. Skvereliui
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

Žiniai:
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  tarybos     K R E I P I M A S I S
Dėl teismų nutarčių vykdymo

2011 metais Lietuvoje buvo užfiksuota iš viso 79 582 nusikaltimų:
policijos tyrėjai  ištyrė 35 646   nusikaltimų , buvo užfiksuota nužudymų 211, buvo užregistruota 199  sunkių sveikatos sutrikdymų, buvo  užregistruota išžaginimų 190, buvo užregistruota 186 seksualinio prievartavimo atvejų, buvo  užregistruota  941  nusikalstamų veikų prieš vaikus ir šeimos narius, buvo  užregistruota 36 849  vagysčių, buvo  užregistruota 4070  vagysčių įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, buvo  užregistruota 3080  vagysčių iš parduotuvių, buvo  užregistruota 3816  įvairių transporto priemonių vagysčių,  buvo  užregistruota 1514  pavogta lengvųjų automobilių, buvo  užregistruota 4925  sukčiavimo atvejų, buvo  užregistruota 2488  plėšimų, buvo  užregistruota 689  neteisėtų spiritinių namų gamybos gėrimų atvejų.

2011 m. buvo išaiškinta  44,8  procentų nusikaltimų iš visų registruotų nusikalstamų veikų. 2011 palyginus su 2010 metais nusikaltimų padidėjo   2,4 proc.

Neišaiškinti nusikaltimai turi labai svarbią reikšmę, nes nusikaltėliai vis tobulėja ir daro vis didesnę žalą, o visuomenė patiria vis didesnius nuostolius ir moralinę žalą.

Atkreipiame dėmesį, kad 2011 metais policijos pareigūnų skaičius sumažėjo 812 pareigūnų – iki 9900.

Daugybė Lietuvos žmonių ir organizacijų skundžiasi, kad nevykdomi  teismų sprendimai, bylos teismuose vilkinamos.

Vienai teismo nutarčiai įvykdyti šiais metais buvo apsuptas mikrorajonas išrikiuota apie  240 policininkų ir specialių dalinių kovotojųK

Kviečiame nukentėjusius neatidėliojant rašyti laiškus Teisingumo ministrui ir reikalauti teismų nutarčių įvykdymo. Teisingumo ministras kas mėnesį privalėtų pateikti informaciją apie  gautus nukentėjusiųjų skundus ir jų sprendimą Prezidentei, Seimo Pirmininkei, Premjerui, Vidaus reikalų ministrui, Aukščiausiojo teismo pirmininkui,  Generaliniam policijos komisarui,  Seimo frakcijų pirmininkams,  Vilniaus Sąjūdžio tarybai  ir žiniasklaidai.

Prašome  Teisingumo ir Vidaus reikalų ministrus, Aukščiausiojo teismo pirmininką ir Generalinį policijos komisarą paskaičiuoti ir pateikti informaciją per kiek laiko būtų įvykdytos visos teismų nutartys ir sutramdyti nusikaltėliai panaudojant panašias priemones kaip buvo vykdoma OPERACIJA KLONIO GATVĖJE GARLIAVOJE.

Tarybos pirmininkas                                                                                       L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius                                                                                 A.Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis,  A. Ambrazas,  G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Bružas,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370  673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370  699 37691, R. Jakučiūnienė + 370 675 94107
El. paštas vilnius@sajudis.com,       

Interneto svetainė www.sajudis.com

Vilnius, 2012 06 06