Tėvynė mūsų

DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Written by Redakcija · 3 min read

    Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų  

   LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekselencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui SkverneliuiPasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO

Vilnius,  2019-02-20

2018-02-07 kreipėmės į JUS, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skverelį, LR Finansų ministrą Vilių Šapoką, LR Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, Lietuvos banko pirmininką Vytą Vasiliauską, LR generalinį prokurorą Evaldą Pašilį,  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Lietuvos žmones, Žiniasklaidą laišku „DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO“  prašydami spręsti valiutinių indėlių (valiutos uždirbtos dirbant užsienyje ar gavus palikimus), kurie buvo Vniešekonombanke,  grąžinimo klausimą. Teikdami kreipimąsi Seimo nariams turėjome vilties, kad bus pateikti pasiūlymai svarstant 2019 metų biudžetą.

PREZIDENTŪRA  mūsų kreipimąsi persiuntė Premjerui S. Skverneliui.   

Premjero kanceliarija nukreipė raštą Finansų ministerijai ir Lietuvos bankui. Daugiau kaip pusę metų susirašinėjome su šiomis institucijomis. Pagrindinis jų atsakymas buvo, kad indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus spręs tada, kai RUSIJOS  FEDERACIJA GRĄŽINS.

    PRIMENAME, kad  Vniešekonombanko Lietuvos skyrius buvo uždarytas 1992-03-14 ir 1992-03-14 d. Lietuvos Vyriausybės potvarkiu Nr.253 nuo 1992-03-15 dienos nutrauktas valiutos išmokėjimas indėlininkams, o Lietuvos skyriaus saugyklose esantį likutį valiuta pavesta perduoti į Lietuvos Valstybės Valiutos fondo sąskaitą Lietuvos banke. Valiutos likučiai iš Vniešekonombanko Lietuvos skyriaus buvo išvežti, pinigų grąžinti teisėtiems indėlių turėtojams nebeliko ir nerandama iki šiol, o gal nenorima ieškoti.

    KONSTATUOJAME, kad Vniešekonombanke 2194 Lietuvos piliečių turėjo valiutines sąskaitas, kuriuose prieš uždarant banką buvo apie 9,2 mln. JAV dolerių.

Tiesa, dar 1990-10-02 d. buvo priimtas LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-630 perimti Lietuvos Vniešekonombanko skyrių, jį reorganizuoti, tačiau Lietuvos valstybinės institucijos šio nutarimo  nevykdė –Lietuvos Vniešekonombanko skyriaus veikla buvo palikta be priežiūros.

Nutraukus indėlių mokėjimą Lietuvos Vyriausybė iš to paties Lietuvos banko Valiutos fondo 1993-03-27 d. už 5 milijonus  JAV dolerių NUPIRKO MEDICININĖS ĮRANGOS (net Farengheito termometrų), po to už 550000 JAV dolerių NUPIRKO CIGAREČIŲ. Finansų ir bankų specialistų nuomone šios prekės buvo nupirktos už indėlininkų valiutą. VALDININKAMS buvo žinoma, kad tie pinigai yra Lietuvos žmonių uždirbti užsieniuose valiutiniai indėliai ir kitų valstybių piliečių valiutiniai palikimai. Tokie indėliai ir palikimai yra saugomi tarptautiniais susitarimais ir privalo būti vykdomi. VALDŽIOS INSTITUCIJŲ organizuoti nebūtinų valstybės svarbioms veiklos funkcijoms vykdyti prekių įsigijimai už tikslinės paskirties lėšų saugomų banke panaudojimas yra labai grubus valstybės vadovų nusižengimas. Apie šią valdininkų BIZNIO AFERĄ žino daugybė politikų ir valstybės pareigūnų, tačiau jie sudaro vis daugiau trukdžių atgauti indėlius ir palikimus. Ši istorija buvo nagrinėjama  LR teismuose – Finansų ministro pavaduotojas A.Giržadas nuteistas lygtinai, LR banko vadovai išteisinti – indėlininkams pinigai nebuvo grąžinti.

Mūsų  laiškuose  išdėstyti teiginiai yra paremti oficialiais dokumentais, kuriuos pateikėme Jums 2018-02-07 dienos Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus Skyriaus Kreipimęsi prie kurio pridėti 27 puslapiai priedų (šiuos dokumentus pateikiame).

MŪSŲ  PRAŠYMAI  NEBUVO SPRENDŽIAMI – SEKĖ ATSIRAŠINĖJIMAI.

2018-09-05 kreipėmės į LR Ministrą pirmininką S. Skvernelį prašydami spręsti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus.  Prašėme, kad Premjeras pasikviestų į vyriausybę pokalbiui nors 5-6 Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovus, kad galima būtų išsamiau paaiškinti keliamus klausimus. Prie kreipimosi pridėjome 44 lapus dokumentų (šiuos dokumentus pateikiame). MINISTRAS PIRMININKAS NEREAGAVO.

2018-10-18 dar   kartą kreipėmės į Ministrą Pirmininką (laišką pridedame).  IR ŠĮ KARTĄ MINISTRAS PIRMININKAS VISIŠKAI NEREAGAVO.

2018-11-21 kreipėmės į LR Seimo Pirminiką V. Pranckietį, LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininką S. Jakeliūną, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos  komiteto pirmininkę A. Širinskienę ir Seimo narius prašydami, kad svarstant 2019 metų biudžetą būtų atsižvelgta į indėlininkų daugkartinius prašymus. Prašėme V. Pranckietį, S. Jakeliūną ir A. Širinskienę priimti nukentėjusiųjų nors 6 atstovus (laišką pridedame).

2018-11-26 dėl indėlių grąžinimo rašėme laiškus: LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui,     LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo Audito komitetui, LR Seimo Ekonomikos komitetui, LR Seimo Europos reikalų komitetui, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR Seimo Kultüros komitetui, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui, LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, LR Seimo Teises ir teisetvarkos komitetui, LR Seimo LR Seimo Užsienio reikalų komitetui, LR Seimo Valstybès valdymo ir savivaldybių komitetui, LR Seimo Žmogaus teisių komitetui (laišką pridedame). ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD Į 2018-11-21 ir 2018-11-26 MŪSŲ RAŠTUS NEGAVOME JOKIO ATSAKYMO.

  Lietuvos piliečiai  jau 26 METUS laukia indėlių ir palikimų grąžinimo. Ilgiau laukti nebegali. PRIVALO ATGAUTI SAVO TURĖTUS NENUVERTĖJUSIUS VALIUTINIUS INDĖLIUS IR PALIKIMUS. SENYVI ŽMONĖS, INVALIDAI IR MIRUSIŲJŲ ARTIMIEJI NEGALI BŪTI PAVERSTI POLITINIŲ DERYBŲ TARP LIETUVOS IR RUSIJOS ĮKAITAIS.

PRAŠOME pirmiausiai grąžinti valiutą panaudotą medicinos įrangai įsigyti 5 mln. JAV dol. ir  0,55 mln. JAV dol. cigaretėms įsigyti.

PRAĖJO METAI NUO KREIPIMOSI Į ATSAKINGIAUSIAS  INSTITUCIJAS.

ŠIANDDIEN  VĖL KREIPIAMĖS.

Prašome JŪSŲ spręsti sugrąžinti indėlius ir palikimus buvusius Lietuvos Vniešekonombanko skyriuje.  Susidariusius Rusijos ir Lietuvos valstybinius santykius privalo spręsti VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, o ne nukentėję Lietuvos eiliniai piliečiai.

Sprendžiant indėlių grąžinimo klausimus PRAŠOME  ATKREIPTI DĖMESĮ į JUMS 2018-02-07 d. rašyto kreipimosi 24, 25, 26 ir 27 priedus, kuriuose aiškinama, kad pinigai yra Lietuvoje.

    Prašome Jus  priimti nors 6 mūsų atstovus Jums tinkamu laiku aptarti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus.  

Turime vilties, kad po 26 metų bus patenkinti 2194 indėlių ir palikimų turėtojų TEISĖTI lūkesčiai, nes valiutos į Lietuvą buvo pervesta pakankamai.

LR Konstitucijos 23 straipsnis garantuoja nuosavybės neliečiamumą.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas  P. Dirsė

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

    Pasiteiravimui:  L. Kerosierius tel 8674 38465 Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com