Tėvynė mūsų

Dėl Vytauto Didžiojo paminklo priežiūros

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba
„Vilnijos“ draugija

Kauno miesto Merui Visvaldui Matijošaičiui
Lietuvos radijo ir televizijos generalinei direktorei Monikai
Garbačiauskaitei-Budrienei
Kauno miesto tarybos nariams
Žiniasklaidai

Dėl Vytauto Didžiojo paminklo priežiūros
                            Vilnius, 2020-06-03Aikštėje prie Kauno savivaldybės yra Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo paminklas. Jis simbolizuoja buvusią Lietuvos didybę, karaliaus nuopelnus Kaunui ir valstybei,pagarbą istorinei atminčiai, kuri atsispindi ir Lietuvos Respublikos himne, herbe.

2020-05-16 d. per Lietuvos radiją buvo laida, kurioje neseniai į Kauną atsikėlęs gyventojas savo iniciatyva siūlė paminklą išardyti ir nukelti prie Karo muziejaus, o istorikas Jazavita pagrįstai tam nepritarė.

Tai būtų didelė nepagarba Lietuvai ir pačiam karaliui, artėjant jo metinėms. 1930-ieji Lietuvoje buvo Vytauto Didžiojo metai: visur labai iškilmingai paminėti, o daug naujagimių gavo Vytauto vardus. Prie karo muziejaus tokiam svarbiam paminklui nėra vietos ir dar svarbiau – nėra jokio pagrindo tokios nesąmonės daryti.

PRIMENAME, kad 2012-12-19 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba  P A R E I Š K I M U  „Dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus“ kvietė iškilmingai paminėti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejų (pridedame).

Todėl šiandien, minėdami Sąjūdžio susikūrimo dieną, kreipėmės į Jus prašydami, kad Kaunas, laikinoji Lietuvos sostinė, kaip ir 1930 metais ypatingą dėmesį skirtų Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus paminėjimui.
Pagarbiai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                                L.Kerosierius

„Vilnijos“ draugijos pirmininkas    hab. dr. K.Garšva

Pasiteiravimui: L. Kerosieriui leonaslabora@gmail.com, kazimieras.garsva@gmail.com

                                                                   PRIEDAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
LR Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

P A R E I Š K I M A S

Dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus
Vilnius 2012 12 19
     Suprasdami, kad Vytautas Didysis yra svarbiausia, iškiliausia ir garbingiausia asmenybė Lietuvos istorijoje, tikime, kad 2030 m. bus pavadinti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo metais. Tikime, kad apie artėjantį jubiliejų įstaigose, valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose galvojama jau šiandien.
     Iš istorijos žinodami Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi aplinkybes suprantame, kad Šventosios Romos imperijos ir Vengrijos imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio paruoštų Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi dokumentų ir Karaliaus karūnos pagrobimas juridiškai nepanaikina jų galios ir teisės. Istoriškai taip susiklostė, kad dėl staigios Vytauto Didžiojo mirties Lietuva neturėjo galimybės užbaigti Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi proceso. Vidaus dinastinės kovos, primesta unijinė priklausomybė, valstybingumo praradimas, komplikuoti santykiai su Lenkija ir okupacijos sutrukdė išspręsti šią problemą.
     Būdami įsitikinę, kad kai kurie darbai reikalauja ilgo ir kruopštaus darbo, manytume, kad kai kuriuos iš jų reikalinga pradėti jau šiandien.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos nuomone šie klausimai gali būti užbaigti iki 2030 m. – Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi ir Jo mirties 600 – jų metinių.
Todėl siūlome:
     1. 2030 metus paskelbti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejiniais metais.
     2. Vilniuje pastatyti paminklą Lietuvos Karaliui Vytautui Didžiajam.
     3. Valdovų rūmuose skirti vieną pagrindinių salių Vytautui Didžiajam ir pavadinti ją Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo vardu.
     4. Paruošti Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi dokumentų analogus pagal imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio paruoštų dokumentų pavyzdį ar jų fragmentus, pagaminti naują Karaliaus karūną ir juos pašventinti.
     5. 2030 m. rugsėjo 8 d. organizuoti Valstybinį Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi ir Jo mirties 600 – jų metinių minėjimą.
     6. Į iškilmingą Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus minėjimą pakviesti Europos valstybių vadovus ir monarchus bei Bažnyčių hierarchus.
     7. 2030 m. rugsėjo 8 d., po iškilmingų pamaldų Vilniaus Arkikatedroje, pašventintą Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo karūną, regalijas ir dokumentus patalpinti iškilmingiausioje vietoje Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo menėje Valdovų rūmuose.
     Organizuoti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus minėjimą skatina ir 1930 metais vykę didingi Vytauto Didžiojo 500 metų minėjimo renginiai.
     Artimiausias darbas turėtų būti Vytauto Didžiojo karūnavimo Lietuvos Karaliumi dienos – rugsėjo aštuntosios įteisinimas valstybinių švenčių sąraše.
     Išreikšdami tinkamą pagarbą garbingiausiai Lietuvos istorijos asmenybei – Lietuvos Karaliui Vytautui Didžiajam tinkamai pagerbtume Lietuvos valstybę ir garbingą jos praeitį.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas, tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
G. Adomaitis, tel. + 370 611 30131
el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com