Tėvynė mūsų

Gelbėkime Trispalvę

Written by admin · 2 min read

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
LR  Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
LR Seimo nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos NUTARIMAS
                   
Gelbėkime  Trispalvę 
Vilnius, 2012 08 20                              
 1918 m. buvo nustatytos ir įteisintos Lietuvos valstybės spalvos – geltona, žalia raudona.  Lietuvos valstybės vėliava buvo patvirtinta Trispalvė.

Nuo tada socialistinės pakraipos šalininkai pradėjo siūlyti Trispalvę keisti raudona LDK vėliava.
Trispalvė tapo pasipriešinimo  okupantui ir jo raudonai vėliavai simboliu. Sąjūdžio apyaušryje Trispalvė vienijo Lietuvos žmones,  kvietė atstatyti ir ginti Nepriklausomybę. Trispalvė pasako, kad  pasaulyje yra valstybė Lietuva.
 Pirmasis Lietuvos Komunistų partijos sekretorius  A. M. Brazauskas prie Lietuvos Trispalvės  ciniškai pareiškė –  „Prie šio skuduro aš nekalbėsiu“. Tai buvo signalas visiems komunistams ir jų bendraminčiams priešintis ir kovoti prieš Trispalvę.
2002 04 18 Seimo nario G. Steponavičiaus iniciatyva  Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį buvo atsisakyta  privalomai kelti Trispalvę švenčių metu. 
2004 07 08  d. Seimas įstatymu įteisina raudoną ( LDK! ) valstybės istorinę   vėliavą. Ji nuolatos iškelta ant 3 valstybinių pastatų ir ant 5 pastatų keliama 5 švenčių proga. Kelia didelį susirūpinimą, kad raudonos vėliavos neteisėtai iškeltos prie Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų, prie Krašto apsaugos ministerijos  beveik visų pastatų, kariuomenės daliniuose bei įvairiose Seimo patalpose. Lietuvos Trispalvė išstumta iš centro kai keliama daug vėliavų.
2012 05 10 Seimo nariai  K. Masiulis ir S. Šedbaras pateikė svarstymui įstatymo projektą  Nr. XIP – 4422 ,,LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5, 10, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas “. Aiškinamajame rašte numatyta iškabinti raudoną vėliavą Gedimino kalno pilies bokšte vietoje Trispalvės.
Aiškėja, kad Seimas nori pakeisti Trispalvės statusą, nori įvesti masiškam naudojimui raudoną vėliavą, nori Trispalvę nuimti nuo Gedimino kalno pilies bokšto.  Susidarius tokiai Trispalvės pažeminimo ir niekinimo situacijai 2012 07 18 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pareiškimu „Kovokime už Lietuvos Trispalvę – pasipriešinimo okupacijoms simbolį“ kreipėsi į Jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių, LR Seimo narius, žiniasklaidą bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimą. 
        
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimo nariai neliko abejingi Vilniaus Sąjūdžio tarybos keliamoms problemoms ir priėmė rezoliuciją. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XIV SEIMO R E Z O L I U C I J A
DĖL LIETUVOS TRISPALVĖS
2012 m. rugpjūčio 10 d. Vilnius

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas remdamasis Lietuvių Charta, priimta 1949 m. birželio 14 d., kurioje parašyta, kad lietuvių tautinės spalvos yra geltona, žalia ir raudona, nepritaria Lietuvos Respublikos Seime pateiktam įstatymo projektui Nr. XIP-4422 ,,LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5, 10, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas “, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą atsižvelgti į šią Rezoliuciją.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo  Prezidiumo pirmininkė                                   

JOANA KURAITĖ–LASIENĖ   

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Nutarimo komisijos pirmininkė

RŪTA  AVULYTĖ-MOREIRA

Į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIV Seimo kategorišką pasisakymą turėtų atkreipti labai rimtą dėmesį Lietuvos Respublikos Seimas ir atsisakyti svarstyti projektą  Nr. XIP – 4422.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas  G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas
     
Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
   
  Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, G. Adomaitis, tel + 370 611 30131 ,
                     el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com