Tėvynė mūsų

Grąžinkime Lietuvos Trispalvę į centrą

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

sajudis45  Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų                        

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S  Grąžinkime Lietuvos Trispalvę į garbingą vietą – centrą

                                                Vilnius, 2017-01-18 

    1991 06 26  įstatymo „Dėl Lietuvos valstybinės vėliavos“  6 punkte buvo pasakyta:

„Jeigu kartu su Lietuvos valstybine vėliava keliamos kelių valstybių vėliavos, tai jos iškeliamos į kairę ir į dešinę nuo Lietuvos valstybinės vėliavos. Jeigu kartu su  Lietuvos valstybine vėliava keliamas lyginis kitų valstybių vėliavų skaičius, jos iškeliamos abėcėlės tvarka po lygiai abiejose Lietuvos valstybinės vėliavos pusėse“. Vadinasi, Lietuvos Trispalvė buvo numatyta  visada viduryje, centre. Tokią  valstybės vėliavos kėlimo tvarką numato Ispanija, Danija ir kt. valstybės. Danija savo įstatymais numato net visų  Šiaurės šalių vėliavų padėtį Danijos vėliavos  atžvilgiu: Danijos vėliava keliama viduryje, Švedijos iš kairės, Norvegijos iš dešinės, antra iš kairės – Suomijos, antra iš dešinės – Islandijos. Kitos vėliavos toliau pagal abėcėlę.

2002 04 18  priėmus įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos“ pakeitimus aukščiau  išdėstyta  nuostata buvo pakeista sekančiai:  „4 str. 6 p. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma, panašaus dydžio, taip pat laikomasi šio eiliškumo: 1) Lietuvos valstybės vėliava; 2) Lietuvos valstybės istorinė vėliava; 3) užsienio valstybių vėliavos;  4) Europos sąjungos vėliava; 5) tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos; 6) Respublikos prezidento vėliava; 7) štandartai;  8) apskričių vėliavos; 9) savivaldybių vėliavos; 10) kitos vėliavos“. Dar buvo paskleista  nuomonė , kad dabar Lietuvos Trispalvė visada stovės pirmoji ir tokiu būdu jai bus reiškiama didesnė pagarba. Matomai  kai  kam,  balsuojant  Seime, taip ir atrodė. O juk tai buvo Lietuvos Trispalvės pažeminimas. Pagalvokime. Ar kas nors pritartų nuomonei, kad nuo rytojaus  pagrindinis Altorius bažnyčioje bus pirmasis iš kairės , arba  garbingo būrio žmonių nuotraukoje – garbingiausias žmogus  yra  (visada) tas, kuris stovi pirmasis iš kairės ir t.t. Jūs sakysite, kad tai nesąmonė. Tačiau 2002 04 18  balsuojant Seime taip nebuvo galvojama. Už Lietuvos Trispalvės padėtį  – „pirmoji“  –  balsavo, net 60 Seimo narių. Lietuvos Trispalvė buvo išstumta iš centro, iš garbingiausios  vietos.

Taip klystkeliais  Seimą nuvedė Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Č.Juršėno sudaryta V.Andriukaičio vadovaujama „darbo grupė įstatymo „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos“ pakeitimo įstatymo projektui parengti“.

 Šiuo sprendimu  (to ir buvo siekiama) sukeisti vietomis akcentai – centrinę  Lietuvos Trispalvės  padėtį  užėmė  tuo pačiu įstatymo pakeitimu įvesta  raudona  istorinė  Lietuvos  vėliava. Šis klastingas veiksmas buvo išsamiai aprašytas  Gedimino Adomaičio ir mons. Alfonso Svarinsko straipsnyje „Lietuvos priešų puolimas prieš Trispalvę“ („Lietuvos Aidas“ 2005 04 12 Nr.83) – „…Ir visada, kada bus pakabintos trys  vėliavos (dažniausiai pasitaikantys atvejai, galų gale tokią situaciją galima bet kada sukurti) raudona vėliava bus pačioje garbingiausioje vietoje – centre“.

Neilgai trukus atsirado (ar sukurtos)  teorijos, kad garbingiausia vieta yra kairėje (heraldinėje dešinėje). Suprask, kad Olandija, turinti vieną seniausių istorijoje vėliavą ir šimtametę jų kėlimo tradiciją,  nesigaudo heraldikoje ir savo vėliavą kelia nepagarbiai – centre. Gal ir juos reikia pamokyti ?

Lietuvos sąjūdžio Vilniaus miesto taryba prašo  įsigilinti į šią nenormalią padėtį, priimti atitinkamus įstatymo pakeitimus ir grąžinti Lietuvos Trispalvę į jai pritinkančią vietą – Centrą.

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS TARYBA 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius  

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas,  A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas, G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas 

   Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8 673 95837, L. Kerosierius  231 8111,     G. Adomaitis  8 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,       

vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com