Tėvynė mūsų

In memoriam: Algirdas Patackas

Written by admin · 2 min read

1943.09.28 – 2015.04.03

Didžiojo Penktadienio rytą mirė Algirdas Patackas (poetinis slapyvardis – Algis Rudamina) – Laisvės kovų dalyvis, pogrindinės spaudos leidėjas, Nepriklausomybės Akto signataras, kultūros filosofas, politikas, devynių knygų ir daugelio straipsnių autorius, ieškojęs dermės tarp baltiškosios lietuvių kultūros ir krikščioniškosios tradicijos.

 

Algirdas Patackas, nors gimęs Trakuose, visada vadino save kauniečiu – šiame mieste jis įgijo inžinieriaus išsilavinimą ir dirbo didžiąją savo gyvenimo dalį.

Algirdas Patackas, 1968 metais tapęs Mokslų akademijos aspirantu, vėliau – jaunesniuoju mokslo bendradarbiu, rengėsi rašyti disertaciją, tačiau 1975-aisiais, kai žuvo sovietų saugumo persekiotas jo bičiulis poetas Mindaugas Tomonis, viskas iš esmės pasikeitė. „Savigarba neleido – turėjau daryti tai, ko Mindaugas nespėjo. Tokia buvo dilema: ar tu žmogus, ar tu skuduras? Arba pasiduodami tam jovalui, arba… O juk pokariu vyrai gyvybes padėjo, į miškus ėjo – tai kuo aš rizikuoju? Kad disertacijos neparašysiu? Į užsienį neišleis? Jei aš eičiau „į dugną“, ar tada gerai jausčiausi? Buvo tokia sovietiška gerovė, buvo galima gauti „paskyrą“ žiguliukui, ir butą duodavo. Nekabink jų, tai į bažnyčią gali nueiti. Bet kas tu toks tada? Matai, kaip iš visų pusių varo blogį, kaip rusai tyčiojasi iš tavo tautos, tavo tėvynės…“ – taip apie savo posūkį į disidentinę veiklą 2010-taisiais duotame interviu pasakojo Algirdas Patackas.

1979 metais išleistas kultūrinis žurnalas „Pastogė“ brėžė ribą. Atsisakęs mokslinio darbo įsitraukė į pogrindinę leidybą – kūrė laisvos minties raiškos erdvę, tokią reikalingą žmogaus orumui išsaugoti, tautos gyvasčiai apginti.

Dėl antisovietinės veiklos buvo suimtas ir 1986–1987-aisiais be teismo įkalintas už pogrindžio kultūros leidinių „Lietuvos ateitis“, „Pastogė“, „ETHOS“ redagavimą ir leidimą.

Prasidėjus tautiniam atgimimui, 1988–1990 metais, Algirdas Patackas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės narys. Dalyvavo atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą – buvo VDU Atkuriamojo Senato narys. Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas) ir Vytauto Didžiojo universitete dėstė etiką, kultūros filosofiją, baltų kultūrą.

1990 metais išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu ir 1990 metų kovo 11-ąją tapo Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru.


A.Patackas – JAV lietuvio dr. R.Marcinkevičiaus įsteigtos ,,Laisvės” premijos 2011 m. laureatas. Premiją signatarui 2012 m.  LR Seime įteikė JAV lietuvių Fronto bičiulių ,,Laisvės” fondo pirmininkas, ,,Laisvės” premijos fundatorius dr. Rimtautas Marcinkevičius (nuotr.).

A.Patackas kategoriškai smerkė homoseksualizmą, aštriai kritikavo Europos Sąjungos (ES) politiką, Lietuvos karių siuntimą į Afganistaną.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

2012 m. A.Patackas su bendraminčiais pasikeisdami budėjo Garliavoje,  Kedžių kieme pastatytame vagonėlyje.Taip jie patys pamate kas  vyksta ir todėl A.Patackas, tas amzinas Tiesos riteris, pasiryžo ginti Deimantę ir jos artimuosius. Įsiliejo į ,,Drąsos kelio” rėmejų gretas, kartu su šia partija buvo išrinktas į LR Seimą.

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Algirdas Patackas: Kodėl einu į rinkimus „Drąsos kelio“ sąraše
2012 m. rugsėjo 27 d. 19:39
 
Anų laikų priešas buvo okupantas, buvo išorėje.
Šių laikų priešas yra viduje, yra tarp mūsų.
Anais laikais Lietuva buvo kalėjime, dabar ji ligoninėje.
Anais laikais kovėmės dėl laisvės, dabar – dėl gyvybės.
Serga Lietuva, serga Lietuvos valstybė, serga lietuvis.
Mes ateiname gydyti valstybės, tautos ir jos žmonių.
Tai – didžiulė atsakomybė.

Sutrumpinta „Drąsos kelio“ programa
1. Tiesos ir teisingumo atstatymas. Nėra tiesos be doros, nėra teisingumo be moralės. Įstatymas be tiesos yra negyvas, yra tik skeletas.
2. Žmogaus kaip Dievo kūrinio apsauga. Šių dienų blogis kėsinasi į žmogaus prigimtį.
3. Lietuvio kaip tautos žmogaus apsauga. Tautos, ypač mažos, atsidūrė pavojaus zonoje.