Tėvynė mūsų

In memoriam Algirdui Jaruševičiui: mintys ir darbai Lietuvai

Written by admin · 4 min read

Šių metų vasario 14 d. netekome aktyvaus aplinkosaugininko, energetiko, atviro ir nuoširdaus žmogaus Algirdo Jaruševičiaus.

Jo žinios, kompetencija energetikos srityje ir ryžtingas veikimas buvo didelė pagalba vilniečiams kovojant su taršios pramonės plėtra, Lietuvos piliečiams – dėl atominės elektrinės ir dažnai didelis galvos skausmas valdininkams.

Šviesios atminties Algirdas Jaruševičius buvo ne tik inžinierius, kompetentingas verslo ir energetikos klausimais, bet ir aktyvus visuomenininkas.

 

Algirdas Jaruševičius, būdamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nariu, Nacionalinės elektros tinklų valdytojų asociacijos prezidentu, kaip Lazdynų bendruomenės tarybos narys aktyviai priešinosi prieš pramonės plėtros didinimą Vilniuje, prie Gariūnų turgavietės. Tuo tikslu jis gana greitai subūrė bendruomenes ir įkūrė Vilniaus regiono gyventojų bendruomenių aplinkos komitetą. Matydamas, kad įkurto judėjimo savo tikslui pasiekti gali neužtekti, Algirdas pasiprašė būti priimamas į Lietuvos žaliųjų judėjimą. Nuo to laiko viešumoje dažnai prisistatydavo ir kaip šios organizacijos narys.

Kaip energetikas ir verslo atstovas Algirdas Jaruševičius negalėjo nutylėti dėl liūdnai pagarsėjusios Leo LT avantiūros. Straipsnyje „Elektrinė migla. Laikas išsklaidyti“ A. Jaruševičius teigė, kad akcinė bendrovė Leo LT , 2007 m. sudaryta iš kompanijos NDX Energija, priklausančios Vilniaus prekybos grupei Maxima, ir valstybinės įmonės, valstybei padarė apie du milijardus litų žalos. Kaip pažymi straipsnio autorius, tuo metu Lietuvos energetikoje itin suvešėjo kriminalinės korupcijos požymiai.

A. Jaruševičius viešai konferencijose kabėjo dėl Visagine planuojamos atominės elektrinės statybos. Jis pabrėždavo, kad atominės elektrinės statyti nereikia, nes Lietuva yra ir taip pajėgi pasigaminti du kartus daugiu nei reikia elektros energijos. Netgi šiuo metu pirkti energiją iš esamos Elektros biržos arba importuoti iš kitų šalių yra apytikriai 30 proc. pigiau, nei šią energiją gaminti naudojant gamtines dujas. Kaip garantą elektros savikainos sumažinimui A. Jaruševičius nurodė Suskystintų dujų terminalo pastatymą ir elektros kabelinės linijos su Skandinavijos šalimis nutiesimą. Tuo tarpu, pagal A. Jaruševičių, pristatydami atominės elektrinės projektą, suinteresuoti valdžios atstovai kalba vien tik apie   1kWh savikainos sumažėjimą. Tačiau į savikainą nėra įtrauktas radioaktyvių atliekų saugojimas. Todėl, skaičiuojant energijos savikainą, yra itin neteisinga neįtraukti šių išlaidų.

A. Jaruševičius nebijojo viešai sakyti, kad politikų siekimas neišardomomis sutartimis įteisinti atominės elektrinės statybą yra ne kas kita, kaip dar viena Leo LT afera. Jo nuomone, ne atominės elektrinės priešininkai atstovauja Rusijos ir „Gazprom“ interesus, o tiksliau – VAE statybos šalininkai. Tai jų pastangos yra Lietuvos energetiką ilgam susieti su Rusija. Jo mintims pritarė ir Tautos referendumu išsakyta valia neleisti statyti atominės elektrinės Visagine.

Nuo 2008 m., prasidėjus svarstymams ar reikia Vilniuje, prie Gariūnų, statyti regioninę atliekų deginimo gamyklą, Lazdynų bendruomenė kartu su Lietuvos žaliųjų judėjimu aktyviai siekė sustabdyti stabdyti planavimo procesą. Algirdas Jaruševičius, susirūpinęs dėl planuojamos itin didelio galingumo įmonės statybos ir įkūręs Vilniaus regiono gyventojų bendruomenių aplinkos komitetą, dėjo pastangas sumažinti šiame Vilniaus miesto pakraštyje esančių įmonių susikoncentravimą. Po ilgų A. Jaruševičiaus pastangų buvo pasiekta, kad Regioninis aplinkos apsaugos departamentas laikinai sustabdė atliekų deginimo gamyklos statybos procesą.

Algirdo Jaruševičiaus ir Lazdynų bendruomenės dėka buvo sustabdyta medicininių atliekų „Senovė“ veikla. Ši įmonė, nesilaikydama jokių higienos normų, atjungdama filtrus, leido į aplinką visą gamybos procese gaunamą taršą. Ne be visuomenininko pastangų buvo gana skubiai įrengti, toje pačioje vietovėje esančios UAB „Vilniaus vandenys“, dumblo apdorojimo įrenginiai.

Mane visada žavėjo Algirdo mokėjimas įsiklausyti į kitų nuomonę, išgirsti ir atsirinkti tai kas, jo manymu, buvo racionalu. Algirdas aptariamais klausimais visada turėjo aiškią nuomonę. Gal todėl niekada niekas nedrįsdavo jos pakeisti. Tačiau kalbant dažnai jo balse pasigirsdavo labai didelis apgailestavimas, kad politikams užleidus pozicijas verslo struktūroms, nebelieka visa apimančio valstybinio mąstymo. Politikų ir verslininkų noras bet kokiomis sąlygomis siekti naudos tik sau ar savo monopolinėms struktūroms, Algirdui buvo itin skausmingas ir šis supratimas nepaliko jo iki mirties. Galima numanyti, kad daugeliui suinteresuotų verslo ir valdžios institucijų atstovų tokia Algirdo pozicija nebuvo priimtina. Tačiau visi susidūrę su šiuo griežtų pažiūrų, aktyviu, bet itin nuoširdžiu ir atviru žmogumi, jam neliko abejingi ir jo atminimas ilgai išliks visų mūsų atmintyje.

Ričardo Garuolio prisiminimai:

Algirdą Jaruševičių pirmą kartą sutikau Centro partijos Vilniaus būstinėje, kurioje tautininkai susitiko su centristų ir tada dar nepriklausomos Lietuvos socialdemokratų sąjungos atstovais. Jis karštai, bet argumentuotai įtikinėjo stabdyti Visagino AE statybą. Po to surengiau tuo klausimu A. Jaruševičiaus ir Seimo nario Gintaro Songailos, kurio padėjėju tuomet dirbau, susitikimą. Taip prasidėjo mūsų našus bendradarbiavimas. Ėmus kelti VAE statybos klausimą Seime, net paprastai drąsiai prieš korupciją kovojantys seimūnai siūlė negaišti laiko, nes, anot jų, šis projektas toks korupcinis, kad „pinigų užteks visiems nupirkti“. Tačiau Algirdas visada drąsino ir siūlė visokeriopą pagalbą. Taip Seime įvyko dvi konferencijos VAE klausimu, kuriuose dalyvavo aukščiausio lygio energetikai ir ekonomistai. Pateikti jose argumentai ir faktai padėjo daliai Seimo narių apsispręsti ir balsuoti už referendumą dėl VAE statybos. Jis aktyviai padėjo rengti mitingą prie Prezidentūros prieš VAE statybą ir jame pats kalbėjo. Algirdo siūlymu G.Songaila dar Seime surengė konferenciją šildymo kainų mažinimo būdams aptarti, kurioje dalyvavo nepriklausomų nuo „Rubikono“ energetikos ekspertai ir namų bendrijų pirmininkai.

Algirdas Jaruševičius buvo retas šiais laikais verslininkas – pilietis, matantis daugiau negu vien savo verslą. Jis aktyviai dalyvavo Kęstučio Čilinsko vadovaujamame pilietiniame judėjime. Pats Algirdas kukliai aiškindavo, kad dalyvauja visuomeninėje veikloje, nes tai yra ir jo interesas, juk jis pats yra visuomenės dalis. Būdamas aukštos klasės energetikas jis savo žiniomis padėdavo ir nukreipdavo visuomenininkus ir politikus teisinga kryptimi, atskleisdamas dažnai tik specialistams suprantamas įvairių grupuočių nusikalstamas „schemas“. Tai, kad VAE statybos nebuvo pradėtos, yra didelis Algirdo Jaruševičiaus nuopelnas. Lietuva neteko didelio patrioto, piliečio iš didžiosios raidės ir nepaprastai šilto bei kuklaus žmogaus.

***

A. Jaruševičius kalba S.Daukanto aikštėje vykusiame iniciatyvinės grupės „Už teisingumą“ Vilniuje prie Prezidentūros, S.Daukanto aikštėje, surengtame mitinge „Už tautos valią ir tiesą, prieš melą ir piktnaudžiavimą“ reikalaujant referendumo dėl Visagino AE:
https://www.youtube.com/watch?v=VcIA5b4lpxI

S.Daukanto aikštėje reikalauta referendumo dėl Visagino AE

alkas.lt