Tėvynė mūsų

INFORMACIJA APIE PIKETĄ APIE GENOCIDĄ ČEČĖNIJOJE

Written by admin · 49 sec read

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos INFORMACIJA APIE PIKETĄ APIE GENOCIDĄ ČEČĖNIJOJE

Vilniaus Sąjūdžio taryba 2010 m. balandžio 21 dieną 12 valandą prie Rusijos Federacijos ambasados Vilniuje (Latvių g. Nr. 53) organizuoja piketą prisiminti 1996 04 21 Prezidento Džocharo Dudajevo nužudymą ir genocidą Čečėnijoje. 12 val. piketo pradžia. 13 val. piketo dalyvių eisena į D. Dudajevo vardo skverą. 13 val. 20 min. MALDA, PAGARBA ir SUSIKAUPIMAS prie paminklo Džocharui Dudajevui.

1994 m. gruodžio 11 dieną Rusijos Federacija pradėjo agresyvų totalinį karą prieš Čečėnijos Respubliką Ičkeriją.
Rusija sulaužė Rusijos Prezidento B. Jelcino ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidento A. Maschadovo 1997 05 12 pasirašytą TAIKOS SUTARTĮ . Rusija taip pat nepaiso Tarptautinės teisės, dekolonizacijos, Jungtinių Tautų organizacijos reikalavimų ir rekomendacijų dėl karo veiksmų sustabdymo ir paramos teikimo pavergtoms tautoms.

Rusija per tą laiką išžudė apie 250 tūkstančių Čečėnijos piliečių. Valstybei buvo padaryta apie 300 milijardų JAV dolerių žala. Vykdydami Rusijos militaristų įsakymus, žuvo apie 40 tūkst. Rusijos kariškių.

Didžiųjų valstybių vadovai, Jungtinių Tautų organizacija, NATO, Europos Parlamentas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija bei kitos žymios pasaulio organizacijos neužkirto kelio Rusijai vykdyti suverenioje Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje genocidą.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837
L.Kerosierius + 370 5 231 81 11, P.Rutkauskas + 370 699 37691
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com