Tėvynė mūsų

,,Invisible Front” reveals same fight for freedom 70 years ago

Written by admin · 51 sec read

JAV California valstijoje leidžiamas laikraštis ,,Los Angeles Time” išspausdino žurnalistės Betsy Sharkey filmo ‘Invisible Front‘ (,,Nematomas frontas”) recenziją: “Invisible Front’ reveals same fight for freedom 70 years ago  (http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-invisible-front-review-20141121-column.html).

Kviečiame skaitytojus susipažinti su šia puikia recenzija. Rašo žmogus, kuriam neteko patirti tai, ką filme atkūrė jo sumanytojai, pasirėmę dokumentine medžiaga. Nuostabi Juozo Lukšos (nuotr. pirmas iš kairės) meilės Tėvynei ir žmonai istorija, gyvybės aukos kaina už Tėvynės Laisvę…

*****

Keletas sakinių iš recenzijos:

Betsy Sharkey
Los Angeles Timesbetsy.sharkey​@latimes.com
It’s impossible not to think of the current conflict in Ukraine watching “The Invisible Front,” an absorbing new documentary that delves into the Lithuanian resistance against Soviet aggression and occupation circa 1944.

The film’s name is drawn from Soviet intelligence files; it is how the guerrilla action, mostly undertaken by Lithuanian students, was characterized. Though the people of the country were caught up in the conflict, outside of Lithuanian borders few knew what was happening.”…

*****

Nuorodą biciulyste.com redakcijai atsiuntė išeivijos lietuvis Tony Mazeika (Antanas Mažeika), vienas pagrindinių Žygio į Jungtines Tautas 1965 m. lapkričio 13 d., organizatorių. Tą dieną New Yorke buvo surengta didžiausia politinė manifestacija JAV lietuvių istorijoje, kurią organizavo ir vadovavo įkurtas ,,Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti”. Manifestacijos pagrindinis tikslas -reikalavimas iškelti Pabaltijo laisvės klausimą Jungtinėse Tautose.

Dėkojame T.Mažeikai