Tėvynė mūsų

Išniekinta Lukiškių aikštė, išduota Lietuva, pažeminta tauta

Written by admin · 1 min read

Po šeštadieninio Baltic shame tie, kurie dar abejojo, turėtų apsispręsti: ši Lietuva, jos valdžia, jos policija, – mano ar ne mano? Aš apsisprendžiau, ir tam galutinį tašką padėjo ant žemės pargriauto, žemyn veidu nešamo, gyvuliškai brutaliai pažeminto Petro Gražulio riksmas: „Už Lietuvą, vyrai“. Turbūt Petras norėjo surikti visai Lietuvai, ar dar yra Lietuvoje vyrų, ar dar ilgai leisime žeminti Lietuvos garbę aniems glitėsiams ir pasukoms… Ar ir toliau rinksime valdžią, kuri neklauso absoliučios daugumos tautos balso, besipiktinančio šitokiais „paradais“?

 Ar žino tie atgrubnagiai nevykėliai Lietuvos policininkų uniformomis, nesugebėję civilizuotai uždėti antrankių, kad Petras Gražulis paskutinį kartą buvo muštas sovietų milicijos, kai buvo teisiamas už atsisakymą eiti į apmokymus sovietų kariuomenėje? Taip, Petras Gražulis yra paskutinis sovietų politinis kalinys – jis buvo nuteistas 1988 m. kalėti, o kai teismo metu norėjo atsisveikinti su saviškiais, buvo tiesiog teismo salėje milicijos sumuštas ir jėga ištemptas. Ar galėjome tada pagalvoti, kad nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje šitai pasikartos? Tik daug brutalesne forma.

Ponia Aušrine Pavilioniene, kaip jaučiatės, matydama, kaip buvo pasielgta su tamstos kolega, Seimo nariu? Kai Petras Gražulis kalėjo lageryje, kur buvote Jūs? Gi beveik tuo pačiu laiku stažavotės Džordžtauno (JAV) universitete ir nesunku nuspėti, kokią kainą tikriausiai sumokėjote, nes savo biografijose nemėgstate apie tai užsiminti. Ką sako jūsų tolerastiškoji sąžinė, stebėdama po grindinį voliojamą žmogų, kuris tik norėjo pasakyti, ką galvoja apie tai, kas vyksta centriniame Lietuvos prospekte, pavadintame LDK valdovo vardu? Ar manote, kad garsiaisiais savo laiškais Gediminas kvietėsi iš Vakarų būtent tą kontingentą, kurį Jūs iš tų pačių Vakarų prisikvietėte ir su neadekvačiai liguistu entuziazmu ginate?

Taip, iš tų pačių Vakarų, iš kurių atėjo krikščionybė, gotika ir barokas, Mocartas ir jūsų pamėgtas Viljamas Faulkner’is. Bet lietuviai žino, kad marą į Lietuvą užnešė kryžiuočiai, o kiek vėliau iš Vakarų atkeliavo ir šiuose kraštuose neregėta negirdėta bjaurastis – sifilis.

Lietuviai yra maža ir kietasprandė krikščioniškai pagoniška girių gentis, kuri yra pašaukta duoti atkirtį naujųjų laikų sifiliams. Jai ne pavyzdys ištižę skandinavai, germanai ir lotynai, kurių civilizacijos susilauks Dievo rūstybės – islamo kalavijo – saifullah pavidalu, arba Sodomos ir Gomoros likimo. Išliks tik saujelė ištikimųjų. Padarysime viską, kad tarp jų būtų ir mūsų tėvynė, Lietuva.

Post scriptum. Buvau pakankamai pakantus taip vadinamų seksualinių mažumų klausimu; daugiau toks nebūsiu. O naivuoliai, kurie klausia: Kam jiems reikia šitų paradų? bei norintys gauti tikslių ir išsamių žinių apie tai, kas rezgama iš tikrųjų, atsakymą gali rasti: https://www.biciulyste.com/index.php/aktualijos/8007-homoseksualizacijos-schema-ka-turetume-zinoti

ekspertai.eu