Tėvynė mūsų

Įtaka teisėsaugai?

Written by admin · 7 min read

Visuomenė svarsto, ar politikai daro įtaką teisėsaugai. Diskusijos spaudoje, per radiją bei TV netyla. Netgi padarytas balsavimas telefonu, bet…

Bet balsai, netgi labai motyvuoti, į abi puses gan po lygiai pasiskirstę, nors tu ką! Vieni teigia, kad nedaro įtakos, kaip kad antai Vilniaus mero beviltiškas pasiūlymas, išrašytas ant pilvo ir nutransliuotas per visą žianiasklaidą, teisėsaugininkų dėmesio ir įvertinimo nesulaukė!? Ne taip kaip kontrolierius… Nors buvo aiškų aiškiausias viešosios tvarkos pažeidimas ir Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnio paniekinimas! Ir ne bet kokio pašlemėko, o Respublikos sostinės mero!

Pasirodo ne visų balsai į dangų eina…

O va, kai tą patį merą, bemokinantį kontrolierių sukčiauti, juoston įrašė, o po to įrašą paviešino, tai iš konservatorių partijos kaip mat pašalino… sąžiningą kontrolierių, o ne sukčiautoją merą!

Ir visi kaipmat prisiminė A. Pociaus KGB rezervistinę epopėją, kai 2 liudytojai buvo pašalinti iš VSD, o 2 išviešinti KGB rezervistai ramiai nutūpė į ambasadoriaus (A.Valionis) ir advokato (A.Pocius) minkštas kėdes…

Tiesa, šiuokart visuomenei nuraminti vis kalbama, kad meras pats susipras ir atsistatydins… O gal ir neverta jo išmesti, kai iki rinkimų beliko keli mėnesiai? Juk iš rinkiminių sąrašų jau išsibraukė…

Tuo tarpu teisėsaugininkų tinkamai neįvertinta mero pilvografija, davė gana žymų postūmį sekso revoliucijai – leista gėjų demonstracija sostinėje! Tiesa, ribota, geležine tvora nuo visuomenės atskirta, su dvigubai didesniu nei gėjai policininkų būriu saugoma nuo miestiečių, ir iš malūnsparnio budriai stebima. Tas pilvografijos leistas gėjų paradas didesnių ekscesų nesulaukė, todėl ir 2 parlamentarų (K. Uokos ir P. Gražulio) teisėtas noras prisidėti prie demonstrantų, buvo labai sureikšmintas, iki pareikalavimo atimti iš jų neliečiamumą, kad patraukti baudžiamojon atsakomybėn už … ….pasipriešinimą policijai!

Opa!

Ir pats prokuroras prisipažino, kad policininkai be leidimo, bet lietė parlamentarus! O ir mes visi per TV matėme tiek užlaužtas seimūnų rankas, tiek ir apipiltą veidą!!! Tai ar ne mūsų teisėsaugininkus, pirmiausiai, reikėtų traukti baudžiamojon atsakomybėn už parlamentaro neliečiamybės pažeidimą?!

Pasirodo, gėjai, netgi ne Lietuvos piliečiai, o atvykę iš ES, turi didesnes teises nei Lietuvos parlamentarai!!! O, kas gali paneigti, tą faktą, kad tarptautinės internetinės svetainės „Wikipedia“ skelbimas, jog eurokomisarė D.Grybauskaitė – lesbietė, nepadarė įtakos teisėsaugai? Ir nepadarė įtakos, pažeidžiančios parlamentarų neliečiamybę!?

Tai ką bekalbėti apie paprastą žmogelį?

Sakykime, kad ir apie D.Kedį, kurio 56 pareiškimus Seimas apsvarstė, sutiko, kad procesiniai pažeidimai padaryti, tačiau, nei vieno prokuroro neeliminavo iš teisininkų ir nepatraukė baudžiamojon atsakomybėn! Nors pareigybiniai prokurorų nusikaltimai, ir ne bet kokie, o sąlygoję neatstatomą žalą – 2 žmonių žūtį, buvo akivaizdūs ir nenuginčijami!!!

Tai ne. Prezidentė „pasišnekėjo“ su generaliniu prokuroru A.Valantinu, „davė“ jam 1-2 savaičių terminą, kurį pratęsė dar 2 menesiams (iki Kalėdų), kad pedofilijos baudžiamoji byla būtų papildyta bei į teismą skubiai atiduota.Ir tuo pasibaigė…

Tuo tarpu byla ir toliau vilkinama ne savaitėm, ne mėnesiais, o pusmečiais. O ir žmonių gyvybių aukų padvigubėjo – jau 4 vietoj buvusių 2!!!

Vienok generalinio prokuroro A.Valantino ne tik kad netraukia baudžiamojon atsakomybėn, bet dar jis ir premijuojamas teisėjo mantija!

Ar tai ne Prezidentės nurodymas (konkliudentiniais veiksmais) ir taip toliaus dirbkite, vyrai!?

Tiesa, Lietuva yra parlamentinė Respublika, bet ne prezidentinė. Todėl, atrodytų, Seimo kompetencijoje yra teisinės ir teisėsauginės politikos formavimas bei kontrolė.T am yra netgi specialus komitetas sukurtas, kurio pirmininkas St. Šedbaras.
Taigi, atrodytų, nėra nei ko ginčytis, nei ko balsuoti, ar politikai įtakoja teisėsaugai. Jie (politikai) tą teisėsaugą (įstatymus) formuoja ir jų vykdymą kontroliuoja!!!

Todėl labai neaišku, kodėl tautos moralę liečiantys skandalai, netgi pasiekę Seimą, neįgauna jokių realių taisymo formų?
Pradedant prieš metus nuskambėjusia „lytinio švietimo“ (Gender Loops) metodika, Kauno pedofilijos byla, gėjų paradu, ir nebaigiant prekyba hermofroditine lėle. Jeigu nebūtų užslopintas pirmas atvejis (darželinukų nuorientavimas), o išryškintas ir teisingai įvertintas (nubaustas), nebūtų žuvę 4 žmonės pedofilijos byloje, nebūtų gėjų parado parodijos ir transvestitinių lėlių šiandien.

Prisiminkime trumpai viską paeiliui, kad suvoktume, kokią ir kas įtaką daro teisėsaugai.

Pasirodo, visi globalizmo (seksorevoliuciniai ir mafijos) keliai veda į Seimą, kaip kažkada tai į Romą. Ar tai būtų materialinės aferos, pradedant Mažeikių ir nebaigiant Leo, ar tai moralinės, – pradžių pradžia visada būna Seime. Nubalsavo „už“ – ir ratas užsisuko! O, svarbiausia, kad kaltų nėra! Kolektyvinės atsakomybės baudžiamajame kodekse ir su žiburiu nerasi…

Prieš metus spaudoje nuskambėję sekso revoliucijos įvairovės 2 kraštutiniai aspektai pašiurpino tiek Lietuvos tėvus , tiek ir visą katalikiškąją visuomenę. Atskleisti „lytinio švietimo“ vaikų darželiuose metodikų autoriai bei prezervatyvų ir abortų globėjai,- ar tik ne Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Juozas Olekas?!

Deja, deja, taip neseniai priesaikoje pasižadėje tarnauti Tautai, ištarę sakralinius žodžius „Ir tepadeda man Dievas“,- jie jau priešingoje Lietuvos valstybingumui pusėje?!

Isižiebusį visuomenės pasipiktinimo gaisrą, profesionaliai nugesino ministerijų vėtyti ir mėtyti klerkai, niekaip nerandantys „lytinio nuorientavimo“ darželiuose pėdsakų ir paskelbę išvadas, paneigiančias tėvų įtarinėjimus.

Galvojate, kad tai pabaiga? Nieko panašaus…

16 visuomeninių organizacijų nesutiko su Švietimo ir mokslo ministerijos išvadomis bei neleido užglaistyti siaubingo skandalo – kreipėsi į prokuratūrą!!!

Iki šiolei apie šią bylą taip nieko ir negirdėti… Kieno tai galėtų būti įtaka?

Pasižvalgome, kas, ką ir kaip pažeidė, o tuo pačiu įvertinkime padėtį ir pasiūlykime taisymo būdus.

„Lytinio švietimo“ (Gender Loops) metodiką lietuvių kalba parengė ir išleido Socialinių inovacijų fondas, kurio prezidentė – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė – konservatorių-krikščionių demokratų frakcijos narė, 2 dukrelių motina… Atrodo, Dievas jai nepadėjo. Darželinukų lytinio nuorientavimo organizatorė išryškinta! Tai ji turėjo pasakyti, kas apmokė 320 pedagogų, kas organizavo kursus, kas apmokėjo ir sistemą sukurti padėjo? Bet tai prokurorų reikalas, tačiau jie dėl V. V. Margevičienės imuniteto – taip į Seimą ir nesikreipė…

O argi ji nepažeidė Konstitucijos 25 straipsnio, kuris gina privatų gyvenimą ir dorovę, netgi apribojant laisvę? Argi V. V. Margevičienė nepažeidė Konstitucijos 29 straipsnio, kuriame įtvirtintos mūsų visų lygios teisės ir privilegijų uždraudimas? Juo labiau, kad 2008 metais Seime priimta „Šeimos koncepcija“, aiškiai apibrėžia krikščioniškos šeimos sampratą, o darželinukų „nuorientavimo“ programa – lygiai priešinga šiai koncepcijai su akivaizdžia nusikalstama tyčia?

Argi V. V. Margevičienė nepažeidė Konstitucijos 38 ir 40 straipsnių, kuriuose įtvirtintos tėvų teisės ir valstybės pareigos prižiūrėti mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą? Tuo tarpu aukščiausios valstybės institucijos (Seimo) narė tyčia, sistemingai pažeidinėja keturis Konstitucijos straipsnius, tuo sukeldama pavojų konstitucinei santvarkai ir itin didelę žalą vaikų psichikai! Ir niekas, nei frakcijos nariai, nei Seimo etikos komisija, nei opozija nesureaguoja?!

Argi ne keista, kad frakcija nesirūpina savo nario priešinga pozicija ir nuo jos neatsiriboja? O kaip prokurorai vilkina – Tauta senokai žino…

Antrą, prezervatyvų ir abortų globėją J. Oleką visgi svarstė socialdemokratų frakcija.T ačiau svarstė ne paties J.Oleko aktyvią ir agresyvią kontraceptinių preimonių ar cheminių abortų reklamą bei komisinius už parduotą prekę, o svarstė prierašą (Ar ne žydrai žydiška šypsena?) prie seimūno nuotraukos „Respublikos“ publikuotame straipsnyje, kuris buvo išplatintas Seime.
Atrodytų, Konstitucijos 25 straipsnis garantuoja laisvą informacijos skleidimą, tačiau, kaip Tautos išmintis byloja, avelė visada kalta, jei vilkas ėsti nori! Šiuokart vilką papiktino ne publikacija, demaskuojanti J.Oleko pelnus, o prierašas su aiškia asociacija į pasipelnymą sekso revoliucijos dėka, kurį Olekas nutarė įvardinti tautinės neapykantos kurstymu.Tačiau šis nujodytas arkliukas labai greitai nustipo, kai buvo išsiaiškinta, kad Lazdijų šventikai negali atsidžiaugti nauja cerkve, pastatyta „kaltinamosios neapykanta“ dėka, kad jos motina išgelbėjo 12 žydukų nuo nacių, kad, kad, kad…

Todėl J.Olekas džentelmeniškai „dovanojo“ jo šypsenos įvertintojai ir apsiribojo svarstymu Seime bei Signatarų klube, nors pastaroji nepriklausė nei vienai, nei kitai institucijai…  Tai kam jis tą varlytę nešioja?

Atrodo, kad ryškėja politiko įtaka, bet tik susieta su pelnais, netgi Tautos moralės sąskaita.Tačiau prokuratūros taip ir nepastebėta bei neįvertinta…

Didžiulis pelnas išryškėjo ir Kauno pedofilijos byloje. Ir tokiais apčiuopiamais faktais kaip 15 000 Lt alga L.Stankūnaitei, butu ir liuksusinėmis mašinomis vien tik… už platonišką A.Ūso meilę Laimutei?! Kai tuo tarpu visai neplatoniškus veiksmus užfiksavo apklaususi auką teisėja, keli psichologų-psichiatrų ekspertai, filmuota medžiaga ir mažylės piešiniai.Ir niekur nuo šių faktų nesidėsi, nors į žemę prasmek.

Ir prasmego. 4 žmonių žūtys turėjo pridengti kažką labai didelio ir svarbaus. Daug svarbesnio nei vienos mažylės skriauda. Žurnalistų dėka išaiškėjusių 40 000 skriaudžiamų Vaikų namų našlaičių, asocialių šeimų atžalų ir jų teisių visai neginančių valstybinių įstaigų!

Keičiami šių įstaigų vadovai, bet ne baudžiami, o apdovanojami teisėjų mantijomis! Už nusikaltėlių dengimą. Teisėjus ir kontrolierius skiria Prezidentė, o tvirtina Seimas.Tai kas įtakoja teisėsaugą?

Jeigu būtų savalaikiai išryškinta ekspremjero G.Kirkilo „Antidiskriminacinės programos“ esmė ir prasmė, įgyvendinanti gėjų subkultūrą per Socialinio, Švietimo, Teisingumo ir Vidaus bei Užsienio reikalų ministerijas, autoriui pareikštas nepasitikėjimas (interpeliacija), tai jis būtų išmestas iš premjero posto ir šiandien tylut tylutėliai nebesėdėtų Seime…

Jei St.Šedbaras savo pažymoje apie D.Kedžio 56 skundus prie prokurorų įvertinimo (nekvalifikuoti, nekompetentingi, aplaidžiai vilkinę), – būtų prirašęs ir priemonę – eliminuoti iš prokurorų, uždraudžiant dirbti teisininko darbą bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pareigybinį nusikaltimą, pražudžiusį 2 gyvybes, tai šiandien būtų gyvas D. Kedys ir A. Ūsas.

Jei St.Šedbaras prie 56 skundų įvertinimo būtų parašęs būtinų preventyvinių priemonių sąrašą, šiandien galėtume tikėtis, kad pedofilijos klanas nesiplės ir netgi sunyks! O tereikėjo:

– įvertinti Konstituciniame Teisme G.Kirkilo „Antidiskriminacinės programos“ suderinamumą su Konstitucija;

– pareikalauti iš Teisingumo ministerijos uždrausti organizacijas, savo veikla pažeidžiančias Konstitucijos nuostatas (25 straipsnį) bei Šeimos koncepciją ir siekiančias atsieti visuomeninį gyvenimą nuo moralinių principų, kaip: liberalų partijas ir sąjungas, LGKT , ŠPSSA, TJA, „Kauno moterų draugiją“, Lygių galimybių plėtros centrą, Jaunimo centrą „In corpore“, „Be 2gether“, „Naujos kartos moterų iniciatyvą“ ir „Vilniaus moterų namus“;

– ištirti Vaikų teisių apsaugos kontrolės vadovaujančių darbuotojų pareigybinius nuostatus, veiklos trūkumus ir pašalinti iš pareigų asmenis, neatlikusius nustatytų veiksmų bei padariusius nusikaltimus.Kaip antai, Kauno Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėją J.Dabašinskienę, pagrobusią D.Kedytę ir patalpinusią ją į „psichuškę“ (VRC).

Tačiau St.Šedbaras šitokios prevencijos nepasiūlė. O būtent jo vadovaujamas „Teisės ir teisėtvarkos komitetas“ formuoja teisinę politiką Lietuvoje!!! O tai reiškia, kad Kauno pedofilijos byla teisme – be būtinų įrodymų, su išankstiniu prokurorų apsprendimu ir tik visuomenės apgaulei bus „nagrinėjama“. O už jos „nuvilkinimą“ ir „nuvalkiojimą“ prokuroras A.Valantinas jau gavo premiją (teisėjo mantiją) vietoj baudžiamosios bylos už 2 žmonių žūtį.Tai belieka dar apdovanoti mantijomis prokurorus E.Šileiką, K.Betingį su R.Jancevičiumi priešaky, ir pedofilai galės švęsti pergalę.

Lietuvos Seime šiuo metu yra 39 milijonieriai (27 proc. Seimo narių), su 2 milijonais disponuojančia Prezidente priešaky. Tai ką reiškia D. Grybauskaitės politinės valios paskelbimas, kad bus nacionalizuotas turtas, kurio įgijimo šaltiniai neturės įrodymo? Akivaizdu, kad Seimas tokio įstatymo nepatvirtins, kaip ir nepatvirtins Rentos įstatymo pakeitimo dėl jos skyrimo tik neturintiems turto.

Argi neakivaizdu, kad Prezidentė nerizikuoja savo turtais, nes garantuota, kad jos valia nebus paremta Seimo?

Tai tik propagandinė antis. Ir tokiomis antimis politikai „šeria“ visuomenę arba permeta savo kaltes ant prokurorų atsakomybės bei apdovanoja juos už tos atsakomybės nekvalifikuotą, nekompetentingą bei aplaidų nuvilkinimą…

Ar dar neaišku, ką politikai įtakoja?
Juk ir Testamente parašyta, kad pradžioje buvo žodis…
***************

Str. atsiuntė Algirdas Bučinskas, Australija