Tėvynė mūsų

„Jaunimas: UŽ LAISVĘ“ – rimties akimirka mokykloje

Written by admin · 42 sec read

Sausio 13-ąją  514 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų susikibs rankomis ir susitelks rimčiai, idant būtų pagerbtos Laisvės aukos.

Pilietinę akciją „Jaunimas: UŽ LAISVĘ!” jau trečią kartą organizuoja viešoji įstaiga „Drąsinkime ateitį“. Pagrindinis tikslas – tylos minute pagerbti Laisvei gyvybes paaukojusius piliečius, priminti šiandienos moksleivijai vieną skaudžiausių tautos nepriklausomybės istorijos įvykių.

„Visuotinis dalyvavimas pilietinėse inciatyvose įrodo, jog ir šiandienos moksleivijai, kurią drąsiai galima vadinti Laisvės karta, netolimi istorijos įvykiai aktualūs ir skaudūs taip pat, kaip ir vyresniajai kartai. Suvienydami moksleivius ir mokytojus visoje Lietuvoje buriame sąmoningą, patriotišką bendruomenę, kuri yra valstybės ateities pamatas“, – sako akcijos koordinatorė, „Drąsinkime ateitį“ projektų vadovė Agnė Zalanskaitė.

Pilietinio ir tautinio ugdymo mokykloje pagrindu neturi tapti valstybinių švenčių minėjimai Aktų salėje. Tai suprasdami, iniciatyvos organizatoriai moksleivius kviečia lietuvių kalbos pamokų metu rašyti rašinius, fotografuoti regionuose vykstančius Sausio 13-osios minėjimus. Geriausių rašinių ir fotografijų autoriai bus apdovanoti vertingais prizais, o darbai publikuojami moksleivių žurnale „PI“.

Daugiau informacijos galite rasti www.sausio13.lt

Informacijos kreiptis: Agnė Zalanskaitė, viešosios įstaigos „Drąsinkime ateitį” projektų vadovė, tel. (8 5) 266 15 56, el.paštas agne@drasinkimeateiti.lt