Tėvynė mūsų

Jūs pabloginote lietuvių kalbos būklę mokyklose, taisykite klaidas

Written by admin · 1 min read

Lituanistų sambūris valdančiajai koalicijai: jūs pabloginote lietuvių kalbos būklę mokyklose, taisykite klaidas.
 Lituanistų sambūris 

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui, Ministrui Pirmininkui p. Algirdui Butkevičiui
 Darbo partijos pirmininkui p. Viktorui Uspaskichui
 Partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkui p. Rolandui Paksui
 Lenkų rinkimų akcijos Lietuvoje pirmininkui p. Valdemarui Tomaševskiui

Gerbiamieji Ponai,

Jūsų vadovaujamų partijų Politinė taryba priėmė sprendimą pakeisti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino laikymo tvarką. Švietimo ir mokslo ministras, ignoruodamas Lituanistų sambūrio raštu jam išdėstytus argumentus, šį Politinės tarybos sprendimą įvykdė ir savo įsakymu tvarką pakeitė.
 
Teigiame, kad toks Jūsų sprendimas yra neteisingas ir žalingas lietuvių kultūrai, pilietinei bendruomenei ir valstybei. Jis iš esmės pagilino Lietuvos jaunuolių, kurie mokosi skirtingomis kalbomis, nelygybę ir nuvertino lietuvių kalbą bei kultūrą ne tik lenkiškose ir rusiškose, bet ir lietuviškose mokyklose.
 
Lietuvių kalbos ir literatūros reikalavimus lietuviškose mokyklose Jūs padarėte menkesnius už lenkų kalbos ir literatūros reikalavimus lenkiškose Lietuvos mokyklose, o valstybinės kalbos reikalavimai Lietuvos kitakalbėse mokyklose tapo žemesni negu užsienio kalbų.
 
Taigi Jūs reikšmingai pabloginote lietuvių kalbos ir kultūros būklę mokyklose ir taip padarėte akivaizdžią žalą jaunosios kartos ir visos Lietuvos visuomenės kultūrinei ir pilietinei brandai.
 
Todėl raginame Jus ištaisyti padarytą klaidą ir nebloginti šiemet lietuvių kalbos ir literatūros padėties bent lietuviškose Lietuvos mokyklose.
 
Mes taip pat kviečiame leisti tautinių mažumų mokyklų bendruomenėms pačioms pasirinkti, kokiam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui jose bus rengiama. Juk baltarusių ir žydų, kai kurios lenkų ir rusų mokyklos jau seniai deramai moko lietuvių kalbos ir neturi jokių problemų laikyti šį egzaminą aukštesniu lygiu.
 
Raginame Jus teisės aktais įtvirtinti, kad vienodo lygio lietuvių kalbos egzaminas būtų privalomas visiems piliečiams ne tik stojant į aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas, bet ir siekiant pareigų valstybės tarnyboje. 
 
Mes kviečiame kuo greičiau įgyvendinti pirmųjų Nepriklausomybės metų nuostatą – sudaryti visas galimybes Rytų Lietuvos lietuviškose mokyklose kaip antrosios užsienio kalbos mokytis lenkų kalbos, o Šiaurės Lietuvos mokyklose – latvių kalbos.
 
Pagarbiai,                                                             

Lituanistų sambūrio vardu
valdybos pirmininkė Dainora Eigminienė
mokytoja metodininkė Vita Burzdžiuvienė
mokytoja ekspertė Vilija Dailidienė
mokytoja metodininkė Jurga Dzikaitė
mokytoja ekspertė Jūratė Galinauskienė
doc. dr. Darius Kuolys
dr. Mindaugas Kvietkauskas
doc. dr. Antanas Smetona
doc. dr. Regimantas Tamošaitis
doc. dr. Jolanta Zabarskaitė  
Lituanistų sambūris – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus bei mokslininkus jungianti asociacija.