Tėvynė mūsų

Kandidatai į Europarlamentą prašo paramos

Written by admin · 3 min read

Už kurią partiją, kuriuos kandidatus į Europos Parlamentą balsuojame? JAV lietuviams skiriamo laikraščio internetu  www.biciulyste.com redakcija kviečia palaikyti Tautininkų  partiją, sąrašo Nr.7. Kai kurie kandidatai kreipėsi į tautiečius per mūsų laikraštį:

Gerbiamieji,

Jei rinksitės, už ką balsuoti  Europarlamento rinkimuose, nepamirškite sąrašo Nr.7. Aš jame – dešimtas (10). Turiu patirties – esu buvęs su maža Lietuvos delegacija TSRS  Aukščiausioje Taryboje – tada, mūsų reikalavimu,  Molotovo – Ribentropo paktas buvo pripažintas niekiniu. Dabar europarlamente reikia ginti tradicines šeimos vertybes.
Pagarbiai – Kazimieras Uoka

Kandidatas į Europos Parlamentą Kipras Valentinavičius

Sveiki, gerbiamieji, brangūs pakeleiviai,

Aš, Kipras Valentinavičius, esu Žemės referendumo iniciatyvinės grupės narys, tinklalapio www.ZemesVardu.lt kūrėjas, referendumo dėl lito išsaugojimo iniciatyvinės grupės narys. Mėginu pristatyti savo naująjį projektą www.Suverenas.lt , tačiau dėl laiko stokos gaunasi ne itin sėkmingai…

Ilgai nedėstant kas toks esu, nors ir nėra ypatingai daug ką pasakoti. Iš šono atrodytų esu labai paprastas, gal per daug paprastas ir nieko ypatingo nenuveikęs pilietis. Gyvenime siekęs laimės, kovojęs už savo įsitikinimus ir suvokiamas vertybes, gal ir klaidingai aukojęs gyvenimą dėl kitų, todėl asmeniškai nieko ypatingo lyg ir nepasiekęs. Galiausiai suvokęs jog vienintelis kelias ateities kartom, turint laisvę drąsiai rinktis klausant savo širdies balso, vienintelis kelias – bendruomenė Tautos išlikimui. Tokios Tautos, kurioj ir be kalbų savi veidai…. Bekaupdamas finansus bendruomenės pradžiai, susidūriau su laukiančia beprotybe, kuri žaibiškai ir neišvengiamai artėjo, o vienintelis jos stabdymo kelias, tai REFERENDUMAS. Elonos laiškas perskaitytas pas vieną “blogerį” ir verdanti atmosfera nebepaliko kito kelio, o tik stoti į žūtbūtinę kovą – Lietuvai išlikti, kol dar galim kovoti ne krauju. Tokia buvo pradžia, taip atsidūriau kur esu…
Turiu daug neblogų idėjų ir gan palankiai jau įvertintų kelėtos žymių žmonių…
Iškarpa iš konferencijos Seime… http://www.youtube.com/watch?v=8iPlBx9UEJM
Prašau Jūsų visų palaikymo, ačiū Jums už dėmesį, o tolimesnė agitaciją būtų tokia… (ir vėl be galo skubu, todėl pasikartosiu dalį teksto iškarpų iš kito laiško, bei viliuosi suprasit mane kodėl…)

Už lietuvišką Lietuvą Tautų Europoje!
Prieš Tautų naikinimą vejant į federaciją, už valstybingumą ir Tautų suverenias galias.
Už tradicinę šeimos sampratą! Kelti savo ir tautiečių sąmoningumą bei amžinųjų vertybių puoselėjimą.

– N e s i s t e m i n i s,   n e p a r t i n i s   k a n d i d a t a s   –   T a u t o s   a t s t o v a s  
į   E u r o p o s   P a r l a m e n t ą :

Visuomenininkas – Kipras Valentinavičius – Tautos išlikimo balsas Europos Parlamente.
Esu Lietuvos patriotas, jaučiu pašaukimą kurti geresnę, teisingesnę Lietuvą. Kaip daugelis žinote, esu tinklapio ZemesVardu.lt kūrėjas, o taip pat vaizdinės iliustracijos “Mūsų gyvenimo žiedas” autorius, referendumo “dėl žemės nepardavimo užsieniečiams” iniciatyvinės grupės narys, referendumo “dėl Lito išsaugojimo” iniciatyvinės grupės narys ir nenuilstantis kovotojas už šviesią Lietuvos ateitį.
Mano siekius ir aktyvią veiklą pastebėję žmonės, pasiūlė kandidatuoti į Europos Parlamentą. Iš visų siūlymų Tautininkų Sąjungos ginamos vertybės labiausiai artimos manosiom.
Dėkoju už pasitikėjimą, tad pasižadu tarnauti Lietuvai, atkakliai ginti protėvių puoselėtas vertybes ir viltis, saugoti Tautos tapatumą. Nuosekliai sieksiu savo idėjų ir vienybės projektų įgyvendinimo – “Lietuvai išlikti”.

Turbūt jau visi žinome, kodėl Referendumas buvo nustumtas į beveik vasaros vidurį – Birželio 29 dieną. Paskelbimo data užvilkinta 4 mėnesius, o iš viso laikas užtemptas 7 mėnesius nuo parašų surinkimo dienos, nes sisteminės partijos siekia:
1. Išsaugoti jau numatytas europarlamentarų kėdes, kad vėl sueitų tik jų pačių rinkėjai, kaip jau buvo prieš 5 metus – atėjo tik apie 20% rinkimo teisę turinčių piliečių ir išrinko esamus parlamentarus, balsuojančius neklausant Tautos balso. Todėl ateik į Europos Parlamento rinkimus!
2. Apsisaugoti nuo Tautos valios, kad neįvyktų referendumas, nesusirinktų būtinas rinkėjų skaičius, kai žmonės užsiėmę ūkio darbais, suplanuotom atostogom ir t.t. Todėl birželio 29 d. ateik į Referendumą!
Bus galimas išankstinis balsavimas, o užsienyje gyvenatys galės balsuoti ambasadose arba iš anksto užsiregistravę – www.vrk.lt/ereg – gauti biuletenį ir išsiųsti atgal (į ambasadą) paštu.
EP rinkimai 05.25: Kodas 7-14 (planuose projektas: SUVERENAS.LT)

…Esam tik vėjo blaškoma smiltelė, ką mes galime įtakoti ir pakeisti Europoje, kai net patys tarpusavyje nerandame bendros kalbos? Aš jau nekalbu apie tuos, kurie… skaityti toliau…

Visuomenininkas, nesisteminis, nepartinis, Tautos Atstovas Kipras Valentinavičius TS sąrašo nr.7 kandidato nr.14 Kipras Valentinavičius (eil.)

Ketinantis įgyvendinti Tautos vienybės projektą: Suverenas.lt

-.-.-.-.-.-.-.-
Mielieji,

Kreipiuosi į Lietuvių bendruomenes užsienyje ir džiaugiuosi galėdamas Jus pakviesti balsuoti Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.

Tikiu, kad ir kur bebūtume, privalome kartu spręsti Lietuvos likimą. Todėl Jūsų bendruomenės indėlis į Lietuvos politiką rinkimuose yra svarbus ir prasmingas. Svarbus, nes kiekvienas balsas gali būti lemiantis. Prasmingas – nes demonstruoja mūsų tautos vienybę!

Prezidento rinkimuose Liberalų sąjūdis palaiko Dalią Grybauskaitę, nes būtent ji geriausiai atstovaus liberalioms ir europietiškoms vertybėms.

Europos Parlamento rinkimuose kviečiu palaikyti Liberalų sąjūdį. Partiją, kuri siekia įteisinti dvigubą pilietybę Lietuvoje ir įvesti elektroninį balsavimą, taip atveriant galimybes lietuviams nevaržomai gyventi Europoje be sienų.

Nuoširdžiai tikimės Jūsų palaikymo. Balsuokime ir laimėkime kartu!

Nuoširdžiai Jūsų,
Gintaras Steponavičius

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Sąrašo Nr. 1 http://www.liberalai.lt/lt/rinkimai-2014