Tėvynė mūsų

Kastytis Braziulis. Valdžioje Pasikeitė tik Veidai

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Ar jūs vis dar tvirtinate, kad naujoji Lietuvos valdžia yra ne senoji, o tikrai naujoji? Tai jūs labai klystate. Mano giliu įsitikinimu, kaip vadovavo prezidentė kartu su savo kompanija mūsų valstybei taip ir toliau vadovauja ir netgi plečia įtakos zonas ir užima naujus medžioklės plotus.

Na pažiūrėkite. Lietuvos geležinkeliai, AB, dar pamenu, kai dirbau saugumo departamente, o viešpatie, kaip seniai tai buvo, jau vyko kalbos apie Lietuvos geležinkelininkų ypatingus ryšius su socdemais. Jie ten „veistis“ pradėjo nuo senovės, o vėliau stipriai įsitvirtino ir jau niekam šio finansiškai pajėgaus objekto neperdavė.

Kartas nuo karto žurnalistai parašydavo apie vienas ar kitas vykdomas aferas geležinkeliuose. Atskleisdavo įmonei ir valstybei ydingas sutartis, parodydavo kokias įspūdingas algas gaudavo geležinkelių vadovai. Skaitydavome ir apie keistus ir pinigų prasme išpūstus konkursus. Žodžiu, niekam tuo metu neužkliuvo galimai korupcinės veiklos įmonėje.

Kai atėjo naujoji valdžia, tai iš karto pradėjo lysti baisūs nusikaltimai. Žurnalistai, dažniausiai tie, kurie priklauso rūmų trubadūrams, pradėjo dūdas pūsti: korupcija, vagys, ikiteisminiai tyrimai, kratos, viskas labai blogai. O iš kitos pusės taip pat pūtė: atėjo naujas ministras, tvarką padarys, viską sutvarkys, korupciją panaikins. Sakyčiau, gana žemo lygio viešųjų ryšių akcija buvo atlikta.

Ir prasidėjo atleidimai valdybų narių, vadovų, kitų žmonių. Jei kuris nors nesutinka, jei kuris nors prieštarauja, tai…

Na pažiūrėkite į Mokesčių inspekciją. Finansų ministerijai pradėjo vadovauti žmogus ne šios valdančiosios koalicijos partijoms priklausantis, o sakykime tiesiai šviesiai, prezidentės žmogus. Mokesčių inspekcija yra labai įtakinga institucija, galinti kištis į įmonių, žmonių gyvenimus, keisti juos, pakreipti įvykius viena ar kita kryptimi. Nuo jos malonės priklauso verslo ateitis. Jis atėjo ir pamatė, kad mokesčių inspekcija yra ne jo rankose, kad jis jai neįtakos taip kaip jis nori, kad ten sėdi nuo jo nepriklausomas ir jam nepaklusnus žmogus ir tuo labiau gana turtingas ir visko turintis. Taigi, taip paprastai jo nepagąsdinsi. Manau, kad buvo jam siūlymas išeiti savo noru, bet jis atsisakė ir pasiuntė juos ant trijų raidžių. Ir po to jau sekė baudžiamosios sankcijos į kurias įtraukė, kaip Lietuvoje tapo įprasta, teisėsaugos struktūras. Pradėjo lysti slaptos pažymos, o viešojoje be perstojimo pūsti korupcijos burbulą mokesčių inspekcijoje. Susidarė įspūdis, kad ten yra korupcininkų lizdas.

STT, išsigandusi visuomenės nuomonės, kraipo galvą ir sako: „Neužtenka duomenų ikiteisminiam tyrimui pradėti, bet gal… vėliau jų atsiras“.

Naujoji, tiek daug lūkesčių mums suteikusi valdžia, iš karto pradėjo veikti senosios valdžios darbo metodais. Arba taikliau būtų pasakyti, kad aukščiausios valdžios lygmenyje pasikeitė tik veidai, o daugiau niekas.

kastytisbraziulis.lt